Зустріч з польськими колегами Опольського університету

Обговорення освітньої програми для здобувачів вищої освіти другого рівня спеціальності 053 психологія із абсольвентами Опольського університету Станішевським М. і Станішевською Ж. та знайомство з міжнародним досвідом в професійній підготовці психологів для соціальних практик.