Формування навичок soft-skills у здобувачів другого рівня вищої освіти