Актуальна інформація

АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ-ПСИХОЛОГІВ

Реєстрація на ЗНО магістрів

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2018: АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ-ПСИХОЛОГІВ  

Для вступу на спеціальність необхідно складати єдиний вступний іспит з іноземної мови

Диплом за іншою спеціальністю Диплом за тією ж спеціальністю
Реєстрація на додаткове вступне випробування (Деканат)    
Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (Консультаційний центр) 14.05-05.06 (18:00) Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (Консультаційний центр) 14.05-05.06 (18:00)
Додаткове вступне випробування (співбесіда) За графіком  —
Подача документів З    2 липня Подача документів З    2 липня
Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови 11 липня Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови 11 липня
Фахове вступне випробування із профільних дисциплін (тестування) За графіком Фахове вступне випробування із профільних дисциплін (тестування) За графіком

Для реєстрації на додаткове вступне випробування – співбесіду (для вступників з дипломом за іншою спеціальністю), яке буде проводитись 14 – 31 травня 2018 року, звертайтесь до деканату факультету педагогіки та психології.

Довідки за телефоном: (0512) 37-88-06

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
22 березня 2018 року № 270

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 квітня 2018 року за № 448/31900

ПОРЯДОК
організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018 році

(витяг)

 1. Реєстрація для складання вступних випробувань
 2. Реєстрація вступників, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування» та 29 «Міжнародні відносини» для складання вступних випробувань (далі – реєстрація), здійснюється в строки, встановлені Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265.
 3. Реєстрація здійснюється приймальною комісією одного з обраних вступником закладів вищої освіти з метою участі у конкурсному відборі для здобуття ступеня вищої освіти магістра в 2018 році.

У разі якщо вступник бажає взяти участь одночасно у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та/або 293 «Міжнародне право» та за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини», він реєструється приймальною комісією закладу вищої освіти, який здійснює набір у 2018 році на навчання за ступенем вищої освіти магістра за спеціальностями 081 «Право» або 293 «Міжнародне право».

 1. Під час реєстрації приймальна комісія здійснює перевірку достовірності інформації, наданої вступником. Вступник вважається зареєстрованим після отримання екзаменаційного листка.
 2. Формування екзаменаційного листка за допомогою спеціального сервісу, розміщеного на веб-сайті Українського центру (далі – Програма), та його оформлення здійснюються приймальною комісією.

У процесі формування екзаменаційного листка до Програми вносяться такі дані:

1) прізвище, ім’я, по батькові вступника;

2) число, місяць і рік народження вступника;

3) тип, серія (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація вступника;

4) реєстраційний номер облікової картки платника податків вступника (за наявності);

5) номер(и) контактного(их) телефону(ів) вступника;

6) дані документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) або дані довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома в 2018 році, виданої за місцем навчання, – для осіб, які завершують навчання у рік проведення вступних випробувань;

7) іноземна мова, з якої особа бажає складати єдиний вступний іспит (англійська мова, або німецька мова, або французька мова, або іспанська мова);

8) інформація про блоки єдиного фахового вступного випробування, які особа бажає скласти;

9) інформація про необхідність створення особливих умов (код умови) та номер і дата медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, (для осіб з особливими освітніми потребами);

10) інформація про населений пункт, у якому вступник бажає скласти вступні випробування (вступні випробування можуть проводитися в обласних центрах (крім міст Донецьк та Луганськ), місті Київ, містах Слов’янськ, Маріуполь Донецької області, місті Сєверодонецьк Луганської області).

 1. Після внесення інформації до Програми генерується реєстраційна картка учасника вступних випробувань (додаток 3), яку представник приймальної комісії має роздрукувати та надати для перевірки особі, яка реєструється. Достовірність внесеної інформації вступник підтверджує шляхом підписання реєстраційної картки (у разі виявлення помилок до Програми вносяться відповідні зміни, після чого генерується нова реєстраційна картка). Підписана реєстраційна картка має зберігатися в особовій справі вступника.
 2. Оформлення екзаменаційного листка здійснюється за умови підтвердження вступником внесеної до Програми інформації (підписання реєстраційної картки).

У екзаменаційному листку у спеціально відведених місцях:

 • наклеюється фотокартка для документів (чорно-біла або кольорова) розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
 • проставляється печатка закладу вищої освіти (приймальної комісії);
 • зазначаються прізвище та ініціали, ставиться підпис особи, яка здійснила формування екзаменаційного листка.
 1. Інформація про видачу вступнику екзаменаційного листка зазначається у  журналі видачі екзаменаційних листків (додаток 4).
 2. Факт видачі екзаменаційного листка є підставою для опрацювання персональних даних у процесі підготовки, організації та проведення вступних випробувань відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
 3. Для кожного вступника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.
 4. Приймальна комісія може відмовити вступнику в реєстрації у разі:

1) надання вступником недостовірної інформації;

2) подання документів вступником, який відповідно до вимог законодавства не має права на участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра;

3) необхідності створення особі для складання вступних випробувань інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702.