Актуальна інформація

Порядок_організації_ЄВІ

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2019: АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ-ПСИХОЛОГІВ  

Для вступу на спеціальність необхідно складати єдиний вступний іспит з іноземної мови

Етапи вступної кампанії Терміни
реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови розпочинається 13 травня
реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови закінчується о 18.00 годині

03 червня

складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти

(освітньо-кваліфікаційного   рівня),   здобутого  за   іншою спеціальністю (напрямом підготовки), розпочинається

13 травня
складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою

спеціальністю (напрямом підготовки), закінчується

31 травня
прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Умов прийому, розпочинається 10 липня
прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Умов прийому, закінчується для осіб, які вступають на основі

результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування

23 липня
прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Умов прийому для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання),

розпочинається

17 червня
прийом заяв та документів, передбачених розділом VI Умов прийому, закінчується для осіб, які вступають на основі

вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання)

25 червня
основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти) 02 липня
вступні іспити з іноземної мови у випадках, визначеними Правилами прийому проводяться за графіком основної сесії

єдиного вступного іспиту

додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо- кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю

(напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит проводяться

з 05 липня по 26 липня
фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит

проводяться

з 05 липня по 26 липня
надання   рекомендацій   для   зарахування  за   державним

замовленням

не пізніше 05

серпня

виконання вимог Правил прийому для зарахування до 18.00 години

10 серпня

наказ про зарахування за державним замовленням видається до 12.00 години

11 серпня

Для реєстрації на додаткове вступне випробування – співбесіду (для вступників з дипломом за іншою спеціальністю), звертайтесь до деканату факультету педагогіки та психології.

Довідки за телефоном: (0512) 37-88-06

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
05  квітня  2019 року №441

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 квітня 2019 року за № 446/33417

ПОРЯДОК
організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2019 році

(витяг)