Магістри (2 курс)

ОК. 06 Логопсихологія з методикою викладання (Викладач: доктор педагогічних наук, професор Савінова Н.В. http://psp.mdu.edu.ua/?page_id=178)

Навчальна та робоча програми

ОК. 10 Психодидактика застосування сучасних технологій навчання у закладах освіти різних рівнів (Викладач: доктор педагогічних наук, професор Савінова Н.В. http://psp.mdu.edu.ua/?page_id=178)

Навчальна та робоча програми 

ВБ. 03 Основи психосоматики (Викладач: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти Середа І.В. http://psp.mdu.edu.ua/?page_id=178)

ВБ. 05 Технології виховної роботи в інклюзивному середовищі (Викладач: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти Середа І.В. http://psp.mdu.edu.ua/?page_id=178)

ВБ. 06 Логопедичний практикум (Викладач: доктор педагогічних наук, професор Савінова Н.В. http://psp.mdu.edu.ua/?page_id=178)

Навчальна та робоча програми

ВБ. 07 Практикум зі спеціальної психології (Викладач: кандидат психологічних наук, ст.викладач кафедри спеціальної освіти Карсканова С.В. http://psp.mdu.edu.ua/?page_id=178)