Дисципліни кафедри музичного мистецтва

Анотації нормативних навчальних дисциплін та дисциплін вільного вибору студентів

Рапорт закрплення дисциплін на 17-18н.р. муз. мистецтво

ОКР «бакалавр»

№ з/п Назва дисципліни Шифр. Повна назва спеціальності
1.             Методика музичного виховання та практикум з ММВ 6.020204 Музичне мистецтво

 

2.             Вокально-хорове виконавство (Хоровий клас, Хорове диригування, Постановка голосу) 6.020204 Музичне мистецтво

 

3.             Інструментальне виконавство(Основний музичний інструмент, Додатковий музичний інструмент, Оркестровий клас) 6.020204 Музичне мистецтво

 

4.             Музично-теоретичні дисципліни (гармонія, сольфеджіо, поліфонія та аналіз музичних творів) 014. 13Середня освіта

(Музичне мистецтво )

6.020204 Музичне мистецтво

5.             Історія музики ( зарубіжної ,  української,

фольклор)

6.020204 Музичне мистецтво

 

6.             Художня культура 6.020204 Музичне мистецтво
7.             Світова художня культура та методика викладання в ЗОШ 6.020204 Музичне мистецтво
8.             Хорознавство 6.020204 Музичне мистецтво
9.             Наукові дослідження за фаховим спрямування 6.020204 Музичне мистецтво
10.         Методика роботи з хором 6.020204 Музичне мистецтво
11.         Креато(арт)-технології 6.020204 Музичне мистецтво
12.         Методика художньо-педагогічного аналізу творів мистецтва у ЗОШ 6.020204 Музичне мистецтво

 

13.         Методика гри на музичному інструменті 6.020204 Музичне мистецтво
14.         Естрадне мистецтво України 6.020204 Музичне мистецтво
15.         Методика музичної освіти та виховання у ЗОШ 6.020204 Музичне мистецтво
16.         Філософія мистецтва 6.020204 Музичне мистецтво
17.         Хоровий клас 014.13 Середня освіта

(Музичне мистецтво )

18.         Педагогіка 014.13 Середня освіта

(Музичне мистецтво )

19.         Інструментальна майстерність вчителя музичного мистецтва 014.13 Середня освіта

(Музичне мистецтво )

20.         Вокальна майстерність вчителя «музичного мистецтва» 014.13 Середня освіта

(Музичне мистецтво )

21.         Методика організації та роботи  зі шкільним колективом 014.13 Середня освіта

(Музичне мистецтво )

22.         Організація музично-виховних заходів 6.020204 Музичне мистецтво

 

23.         Історія вокального мистецтва 6.020204 Музичне мистецтво

 

ОКР «спеціаліст»

1 Філософія мистецтва 014.13 Середня освіта

(Музичне мистецтво )

2 Методика викладання етики і естетики в ЗОШ 014.13 Середня освіта

(Музичне мистецтво )

3 Хоровий клас 014.13 Середня освіта

(Музичне мистецтво )

4 Диригентсько-хорова майстерність 014.13 Середня освіта

(Музичне мистецтво )

5 Методика ансамблевого музикування 014.13 Середня освіта

(Музичне мистецтво )

6 Сольне інструментальна майстерність 014.13 Середня освіта

(Музичне мистецтво )

7 Теорія та методологія викладання інтегрованого курсу “Мистецтво” в ЗОШ 014.13 Середня освіта

(Музичне мистецтво )

9 Методика викладання художньої культури 014.13 Середня освіта

(Музичне мистецтво )

10 Методика ансамблевого музикування 014.13 Середня освіта

(Музичне мистецтво )

11 Теорія та методологія педагогіки мистецтва 014.13 Середня освіта

(Музичне мистецтво )

12 Методика проведення позакласної вокально-хорової роботи 014.13 Середня освіта

(Музичне мистецтво )

13 Методологія музично-педагогічних досліджень 014 .13Середня освіта

(Музичне мистецтво )

ОКР «магістр»

1 Методика й технології викладання фахових дисциплін у ВНЗ та спеціальних навчальних закладах 8.020204 Музичне мистецтво

 

2 Методологія педагогіки мистецтва 8.020204 Музичне мистецтво
3 Історія і теорія  виконавської майстерності 8.020204 Музичне мистецтво
5 Виконавська майстерність 8.020204 Музичне мистецтво
6 Інноваційні художньо-педагогічні технології викладання мистецьких дисциплін 8.020204 Музичне мистецтво
7 Методика організації позашкільних мистецьких заходів 8.020204 Музичне мистецтво
8 Методологія наукового дослідження 014.13 Середня освіта

(Музичне мистецтво )

9 Методика викладання дисциплін кваліфікації в ЗОШ 014.13 Середня освіта

(Музичне мистецтво )

10 Хоровий клас 014.13 Середня освіта

(Музичне мистецтво

11 Методика викладання сольного співу 014.13 Середня освіта

(Музичне мистецтво

12 Методика виконавської майстерності 014.13 Середня освіта

(Музичне мистецтво )

13 Теоретико-методологічні основи музичної педагогіки 014.13 Середня освіта

(Музичне мистецтво )

14 Ансамблеве музикування за кваліфікацією 014.13 Середня освіта

(Музичне мистецтво )