Навчання під час військового стану

 


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Посібник 2023 Організація самостійної роботи майбутнього вчителя музичного мистецтва в умовах змішаного навчання

Посібник Методика викладання сольного співу для дистанційного навчання

Навчально-методичний посібник _ Інструментальне виконавство(фортепіано)-Частина І

Навчально-методичний посібник_Інструментальне виконавство(фортепіано) – Частина ІІ

Додатковий музичний інструмент (акордеонбаян) навч.-метод. посіб. Миколаїв, 2022. 235 с.

Інструментальне виконавство з методикою викладання (акордеонбаян) навч.-метод. посіб. Миколаїв, 2023. 210с.

Посібник_Хорове виконавство

Методика музичного виховання дітей дошкільного віку – Посібник Стріхар, Ярошевська

Навчально-методичний посібник “Історія зарубіжної музики епохи Романтизму (в умовах дистанційного навчання)”

ПОСІБНИК_ Підготовка вчителя музичного мистецтва до національно-патріотичного виховання

ФАХОВА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА docx

Методична робота над творами шкільного репертуару на заняттях з вокально-хорового виконавства

Методичні рекомендаці «Формування вокальної та диригентської майстерності у студентів під час дистанційного навчання»

Методичні рекомендації _Технології навчання музичного мистецтва-для сам. роб.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Методика музичного навчання та виховання:

2 курс Методика музичного навчання та виховання

3 курс Методика музичного навчання та виховання 

Вокально-хорове виконавство з методикою  викладання (сольний спів, хорове диригування):

Графік роботи 157

Вказівки до сам.р-ти з курсу ВХВ для денної заочної форми навчання

Завдання і методичні вказівки з курсу ВХВ для денної заочної форми навчання

ВХВ 257 графік роботи

Завдання для студентів 1 курсу

Завдання для студентів 2 курсу

3авдання для студентів 3, 4 курсів

комлект завдання -інд.-зан.-1

завдання – Вокально хорове викон. з мет. викл.(сольний спів)

завдання – Вокально хорове виконав. з мет. викл. (хорове диригування)

Вокально хорове викон. з мет. викл.(сольний спів) – на 26-29.04.2022

Вокально хорове вик. з мет. викл. (хорове диригування)-на 26-29.04.2022

Посилання на аудіозаписи для сольного співу:

https://drive.google.com/file/d/1uE5KAuWKd_jtX_Hms3mGxZ1hZADKbuCF/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1L-33sfXpmVL2Huyk_nXB5IZSncQlo8n4/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1fEy6HI12ndM8CGdIN3Su7bsFqTxsKzw5/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1L9zH1BA9v1MuWB0RskZfo-tsWCLxKYzQ/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1bYT-I1W9QqShC9AcT2SNdR5XkAxLsQf-/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1_Xqfg0gp4L5MvTejruFj4atpS6FCmE9a/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1lJ3R2-Ib0rVNhuOCsQBd3iYIlKlU06wi

https://drive.google.com/file/d/182j6HgyaWC5GtFvN5CzIqfUcII47Jj_a/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1WQOT7gcofMDdlxpxFo34NUTUAgSVq3pm/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1GE4c4fHHMm6yCBjf0z_2f7yTwEPRI-7r/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1lLANXAW-RU70h-C4qP_5CPsg6CIkzTWC/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1oNjy96wBYQCemNGZsiUy04CyxZUfxxsb/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1gnrNzyHioU-WXfs2k1kyF8OOqHspbVcQ

https://drive.google.com/file/d/1xGGgtBM4eyKbWbPIz-XcnGQQrO722M79

https://drive.google.com/file/d/1gnrNzyHioU-WXfs2k1kyF8OOqHspbVcQ/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1xGGgtBM4eyKbWbPIz-XcnGQQrO722M79/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1IpoYhAyd1a9h4s7O4Sur5iFWMZu98tX6/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1LkBYkayAhgr1CPLGhrBWAFFdt6R73FsE/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1vQZShNNtGlDethOSRkq5BJrw9holypOe/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1aCeQhlQjL4A9cu-mUYF6xpC3foQp5Maj/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1JQ-7eyW4B2uwwSGoL1IQgqFXd0wEY8iD

https://drive.google.com/file/d/18cQA8UYRldQrmpHITyQaaIBY2f7cSZXM

https://drive.google.com/file/d/1GG97vZQLD_TLLr7_Tm6fUBWMioD0u6n7/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1mxUzCdA2SXUp1uumRGzumbXQfKteVONX/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1i9t85CzCN2NpR8j7oNqqYLPZ2mFFO6qZ/view?usp=drivesdk

посилання на аудіо записи для сольного співу

Посилання на аудіозаписи для хорового диригування:

https://drive.google.com/drive/folders/10rcXtwuPgnxE3t7OMvWaxNTWltODyVOV?usp=sharing

Інструментальне виконавство з методикою викладання:

Завдання до самостійної роботи від 29.04.22

Завдання до самостійної роботи від 06.05.22

Завдання до самостійної роботи від 13.05.22

Завданння до самостійної роботи від 20.05.22

Завдання до практичного завдання № 6 від 26.04.22

Завдання до практичного заняття № 7 від 27.04.22

Завдання до практичного заняття № 8 від 10.05.22

Завдання до практичного заняття № 9 від 11.05.22

Історія мистецтв та методика викладання інтегрованого курсу «Мистецтво»:

Завдання с.р.- Історія мистецтв та методика викладання інтегрованого курсу

Методика музичного виховання в закладах дошкільної освіти:

завдання с.р.

Музично-теоретичні дисципліни (гармонія, сольфеджіо):

завдання до предмету МТД

Методика художньо-педагогічного аналізу творів мистецтва на уроці в ЗНЗ:

завдання до предмету МХПА

Хоровий клас:

хоровий клас ККР

Посилання на аудіозаписи:

https://drive.google.com/file/d/1MXb6GqdEzvHAk2sDiEefu0Y7cRHtxUtU/view?usp=sharing

https://www.facebook.com/100010206679433/videos/568697001547848/

Наукові дослідження за фаховим спрямуванням та академічна доброчесність:

Графік роботи НДзаФС 4 курс

Тести 1 кредит 2

Тести 2 кредит 1

Тести 2 кредит 2

Тести 2 кредит 3

Тести 3 кредит 2

Тести 3 кредит 3

тести 4 кредит 3

Тести 5 кредит 3

тести1 кредит 3

Креато(арт)-технології:

Завдання с.р. – Креато

Історія музики (української, зарубіжної):

завдання для студентів 3 курсу -ІЗМ

Вокально-гурткова робота в ЗЗСО:

завдання – Вокально-гурткова робота в ЗЗСО 457 гр.

Сучасне музичне мистецтво:

завдання до предмету СМУ

Основи риторики та мистецтва слова:

_Основи риторики та мистецтво слова

Комплект завдань_

Додатковий музичний інструмент:

23.05.2022р.Практ. зан. №15

25.04.2022р.Практ. зан. №9

02.05.2022р.Практ. зан. №10

03.05.2022р.Практ. зан. №11

09.05.2022р.Практ. зан. №12

16.05.2022р.Практ. зан. №13

17.05.2022р.Практ. зан. №14

23.05.2022р.С.Р. з Практ. зан. №15

25.04.2022р.С.Р. з Практ. зан. №9

02.05.2022р.С.Р. з Практ. зан. №10

03.05.2022р.С.Р. з Практ. зан. №11

09.05.2022р.С.Р. з Практ. зан. №12

16.05.2022р.С.Р. з Практ. зан. №13

17.05.2022р.С.Р. з Практ. зан. №14

23.05.2022р. КР № 2

Диригентсько-хорова майстерність  з  методикою викладання та хорове виконавство:

комлект завдання -інд.-зан.-1

Методика читання лекцій

Осн.форми аудитор.занять

Форми та види організації навчання у ВНЗ

Тести Диригентсько-хорове виконавство

Питання до заліку

Подилання на аудіозаписи:

https://drive.google.com/drive/folders/10rcXtwuPgnxE3t7OMvWaxNTWltODyVOV?usp=sharing

Методика викладання сольного співу:

Завдання для студентів 5 курсу

теми на самостійне опрацювання МВСС

завдання з Методики виклаадання сольного співу

посилання на аудіо записи для сольного співу

Практична музикологія:

завдання до предмету Практична музикологія