Склад кафедри

склад кафедри 2019-2020табл

Савінова Наталія Володимирівна

Посада – завідувач кафедри спеціальної освіти, професор.

Вчене звання – професор  (2015).

Науковий ступінь – доктор педагогічних наук (2013).

Стаж роботи – 35 роки (загально-педагогічний), 11 років – у МНУ імені В.О.Сухомлинського.

Біографія. Наталія Володимирівна Савінова у 1982 році закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут імені В.Г. Бєлінського за спеціальністю вчитель історії, у 1992 році закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут  за спеціальністю логопедія.

Працює у Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського з вересня 2006 року.  У 2013 році успішно захистила докторську дисертацію на тему «Теорія і практика корекції мовленнєвої діяльності у дошкільників з тяжкими порушеннями мовлення».

Наталія Володимирівна – вчитель-логопед вищої категорії, має звання «вчитель-методист».

Наукова діяльність Савінової Н.В. присвячена розробкам диференційованих систем логокорекції мовленнєвої діяльності у дітей із ТПМ, фаховій підготовці вчителів-логопедів до роботи з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення, педагогічному супроводу батьків дітей-логопатів. . Працює над науковою темою «Технологізація навчально-корекційної та корекційно-виховної діяльності педагогів за нозологічним спрямуванням», (Держ. реєстр. № 0116U005226).

Щорічно студенти професора Савінової Наталії Володимирівни представляють  власні наукові розробки на міжнародних, всеукраїнських студентських науково-практичних конференціях, конкурсах наукових студентських робіт.

Має біля 90 публікацій, серед яких 2 монографії: Педагогічне коригування мовлення дітей дошкільного віку, Теоретико-методичні засади диференційованої логопедичної корекції.

Викладає курси: «Психодидактика», «Корекційна педагогіка», «Логоритміка з методикою», «Логопедичний практикум» тощо.

Профіль Google Scholar (Академії Google)  https://scholar.google.com.ua/citations?user=fkH0OBcAAAAJ&hl=ru&oi=ao

 

Кисличенко Вікторія Анатоліївна

Посада – доцент кафедри спеціальної освіти.

Вчене звання – доцент (2016).

Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук (2011).

Стаж роботи – 31 роки (загально-педагогічний), 11 років – у МНУ імені В.О.Сухомлинського.

Біографія. Вікторія Анатоліївна Кисличенко народилася 6 вересня  1963 року. У 1982 році закінчила з відзнакою Миколаївське медичне училище за спеціальністю санітарний фельдшер, у 1987 році закінчила Кишинівський державний педагогічний інститут імені І. Крянге за спеціальністю «Дефектологія». У 1985-2010 роках працювала логопедом у дошкільних закладах м. Миколаєва. У 2005 – 2010 рр. навчалась в аспірантурі Київського національного університету імені М. П. Драгоманова. В МНУ імені В.О.Сухомлинського працює з 2006 року. У 2011 році успішно захистила кандидатську дисертацію «Логопедичний супровід сім’ї, яка виховує дитину з порушенням мовлення» під керівництвом доктора педагогічних наук, професора С. Ю. Коноплястої. Кандидат педагогічних наук (2011), доцент кафедри корекційної освіти (2016). З 2011 року працює на кафедрі спеціальної освіти.

Наукова діяльність. Коло наукових інтересів: технології логопедичного супроводу сімей дітей-логопатів, реалізація технологій логопедичного супроводу при мовленнєвих порушеннях за нозологією. Працює над науковою темою «Технологізація навчально-корекційної та корекційно-виховної діяльності педагогів за нозологічним спрямуванням», 2016-2018 рр. (Держ. реєстр. № 0116U005226). Очолює студентську волонтерську групу .

Профіль Google Scholar (Академії Google) https://scholar.google.com/citations?hl=ru&view_op=list_works&authuser=1&gmla=AJsN

Електронна адреса: victoria.kislichenko@gmail.com; тел. (067) 127-78-51.

Курси, що викладає:

«Логопедія з історією логопедії», «Механізми та клініка мовленнєвих, сенсорних та інтелектуальних порушень», «Спеціальна педагогіка з основами спеціальної дидактики».

 

                                                                                                Стельмах Ніна Василівна.

 

Посада – доцент кафедри спеціальної освіти.

Вчене звання – доцент

Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук

 відмінник освіти України, заслужений працівник освіти України.

Працює в Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського з 1979 року. У 1995 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Громадська думка як фактор удосконалення гуманних відносин в класному колективі підлітків».

Ніна Василівна викладає предмети педагогічного циклу, зокрема, «Педагогіка», «Історія педагогіки», «Методика виховної роботи», «Основи педагогічної майстерності», «Педагогічна творчість».

Відповідальна за випуск щорічного збірника студентських статей, присвяченого В.О. Сухомлинському, «Серце віддане дітям».

Особливу увагу Стельмах Ніна Василівна приділяє підготовці студентів на Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт та Всеукраїнські олімпіади з педагогіки. Протягом останніх 15 років студенти-учасники олімпіад та конкурсів щороку виборювали призові місця.

Має 12 монографій та методичних посібників з предметів, які викладає. Серед них:

  1. Стельмах Н.В. Творчість учителя як фактор активізації пізнавальної діяльності дітей. Монографія // Стельмах Н.В., Берегова М.І. – Миколаїв: Видавництво «Іліон», 2014. – 120 с.
  2. Стельмах Н.В. Педагогіка. Навчально-методичний посібник / Н.В.Стельмах. – Миколаїв, Видавництво «Іліон», 2014.- 140 с.

Профіль Google Scholar (Академії Google) https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=BMNdfjQAAAAJ

Середа Ірина Валеріївна

Посада – доцент кафедри спеціальної освіти.

Вчене звання – доцент (2007).

Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук (2006).

Стаж роботи – 25 роки (загально-педагогічний), 19 років – у МНУ імені В.О.Сухомлинського.

Біографія. Ірина Валеріївна Середа народилася 15 серпня 1971 року. У 1993 році закінчила з відзнакою Миколаївський державний педагогічний інститут імені В.Г.Бєлінського за спеціальністю вчитель російської мови та літератури, у 1994 році – за спеціальністю практичний психолог у системі освіти. У 1993-1998 роках працювала у Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. В МНУ імені В.О.Сухомлинського працює з 1999 року. У 2005 році успішно захистила кандидатську дисертацію з проблеми активізації самовиховання студентів під керівництвом доктора педагогічних наук, професора О.М. Пєхоти. Кандидат педагогічних наук (2006), доцент кафедри освітніх технологій (2007). З 2016 року працює на кафедрі спеціальної освіти.

Наукова діяльність. Коло наукових інтересів: технології педагогічної освіти, реалізація технологій самовиховання і саморозвитку студентів, модернізація викладання психолого-педагогічних дисциплін та виховної роботи у ВНЗ. Працює над науковою темою «Технологічний підхід у підготовці майбутнього викладача», 2016-2018 рр. (Держ. реєстр. № 0116U005226).

Очолює студентську проблемну групу професійного виховання і самовиховання. У 2009 році під її керівництвом студентка Войцещук Христина посіла І місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з педагогіки (м. Переяслав-Хмельницький), у 2014 році Точиліна Валентина – ІІ місце (м. Глухів); у 2013 р. студентка Ямчукова Валерія посіла ІІІ місце на Всеукраїнській олімпіаді з педагогіки (м. Ялта), у 2015 студентка Савчук Анастасія, а в 2016 році Кас’яненко Елла були відзначені у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади грамотами в номінації «Краща самопрезентація вчителя майбутнього» (м. Глухів). Виступила ініціатором проведення щорічного конкурсу студентських проектів «Сучасні педагогічні технології – майбутньому вчителю». Здійснювала організацію Щорічних магістрантських наукових читань (2007-2015 рр.).

Була відповідальною за випуск Наукового вісника МНУ імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки (2007-2015 рр.). Неодноразово виступала опонентом при захисті кандидатських дисертацій у 2007-2013 рр. (Херсон, Запоріжжя, Луганськ).

Публікації. У переліку наукових праць понад 60 публікацій, серед яких 1 одноосібна монографія «Активізація самовиховання студентів: виховна робота у ВНЗ» (2008) та 5 колективних, 5 навчально-методичних посібників, у т.ч. з грифом МОН України «Твоє життя – твій головний проект: технологія самовиховання» (2012); 4 публікації у виданнях, що входять до науковометричних баз Індекс Копернікус та ін.

Має 8 авторських свідоцтв.

Профіль Google Scholar (Академії Google) https://scholar.google.com/citations?hl=ru&view_op=list_works&authuser=1&gmla

Електронна адреса: sereda_iv71@ukr.net; тел. (050) 777-44-45.

Курс, що викладає:

Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи, Педагогіка, Логопедичний супровід батьків, що виховують дітей з психофізичними порушеннями, Основи психосоматики, Педагогічна деонтологія і риторика, Спеціальна педагогіка з основами спеціальної дидактики, Порівняльна педагогіка, Корекційна андрагогіка.

 

Карсканова Світлана Вікторівна

старший викладач кафедри спеціальної освіти.

Науковий ступінь кандидат пcихологічних наук (2012).

Стаж роботи – 26 роки (загально-педагогічний), 8 років – у МНУ імені В.О.Сухомлинського.

Біографія. Карсканова Світлана Вікторівна у 1999 році закінчила Херсонський державний педагогічний університет – за спеціальністю психолог.

До 2006 року працювала практичним психологом, вихователем-методистом ДНЗ

З 2006 по 2015 працювала практичним психологом у Науково-методичному центрі управління освіти Миколаївської міської ради, «спеціаліст вищої категорії», звання «психолог-методист». Нагороджена грамотами Миколаївського управління освіти та Управління освіти і науки облдержадміністрації Миколаївської області.

В МНУ імені В.О.Сухомлинського працює з 2012 року, доцент кафедри педагогіки початкової освіти (2012). З 2017 року працює на кафедрі спеціальної освіти.

У 2012 році успішно захистила кандидатську диссертацію на тему: «Психологічне благополуччя особистості як основа фахового зростання» (19.00.01. «Загальна психологія, історія психології»), захист у вченій раді ДК № 010806, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, науковий керівник: академік АПН Бурлачук Леонід Фокович.

Наукова діяльність. Коло наукових інтересів: психологічне благополуччя особистості фахівця освіти, психосексуальна культура дітей та підлітків, розвиток соціального інтелекту, патріотичне виховання студенської молоді.

Працює над науковою темою ««Військово-патріотичне виховання молоді в освітньо-виховному просторі університету» Науковий керівник: академік НАПН України, доктор техн. наук, професор Будак В.Д., Тема індивідуальна: «Соціально-психологічна готовність студентської молоді до захисту Вітчизни» (2016-2020).

Нагороджена почесним диплом ‑ Сьомого міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» (м.Київ, 20-22 жовтня 2015): за проект «Підтримка психологічного благополуччя особистості педагога» Номінація: «Інновації у підвищенні професійної компетентності педагога».

Публікації. У переліку наукових праць понад 35 публікацій, серед яких 1 одноосібна монографія «Психологічне благополуччя фахівця» (2015) та 1 колективна (2017), 6 публікацій у виданнях, що входять до науковометричних баз Індекс Копернікус та ін.

Має 7 авторських свідоцтв.

Профіль Google Scholar (Академії Google)  https://scholar.google.com/citations?hl=ru&view_op=list_works&authuser=2&gmla=AJsN   

Електронна адреса: sveta.karskanova@gmail.com; тел. (066) 3195903.

Карсканова С.В. викладає такі курси: “Психологія”, «Організація психологічної служби», «Психологія спеціальна», «Практикум зі спеціальної психології», «Психопатологія і психотерапія».

 

Берегова Марія Ігорівна

старший викладач кафедри спеціальної освіти.

Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук (2019).

Працює в університеті з 1 вересня 2014 року.

Активно займається науковою та громадською діяльністю: нагороджена дипломом першого ступеня Міністерства освіти і науки України за перемогу у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія» (2014 р., м. Переяслав-Хмельницький), нагороджена дипломом другого ступеня Міністерства освіти і науки України за перемогу у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Корекційна та соціальна педагогіка» (2013 р., м. Переяслав-Хмельницький), нагороджена дипломом другого ступеня Міністерства освіти і науки України за перемогу у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Корекційна та соціальна педагогіка» (2012 р., м. Переяслав-Хмельницький).

Науковий інтерес Берегової М.І. пов’язаний із педагогічною деонтологією.

Профіль Google Scholar (Академії Google) https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=o8_gyjI

 

Борулько Дмитро Миколайович

Посада – доцент кафедри спеціальної освіти.

Вчене звання – доцент  (2014).

Науковий ступінь – кандидат медичних наук (2012).

Стаж роботи – 13 років (загально-педагогічний), 2 роки – у МНУ імені В.О.Сухомлинського.

Биография . Окончил Луганский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело» (2002). В 2012 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Влияние физических нагрузок на цитокиновый статус спортсменов, занимающихся тайским боксом и его коррекция амизоном» по направлению «Патологическая физиология». Кандидат медицинских наук (2012), доцент кафедры физического воспитания ГУ «ЛДМУ» в июне 2014 Мастер спорта международного класса по кикбоксингу, Чемпион Мира по тайскому боксу (IAMTF 2003, 2007, 2012), тренер и судья по тайскому боксу.

Работает в Николаевском национальном университете имени В.А. Сухомлинского с сентября 2015 года.

Борулько Д.М. – практикующий врач – остеопат, работает с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нарушениями осанки, постурологичним дисбалансом, детьми аутистического спектра, ДЦП, беременными.

Научная деятельность Борулько Д.М. посвящена изучению проблем физиологии спорта, технологиям сохранения и восстановления здоровья, использование остеопатическая методик, как помощи логокорекции речевой деятельности у детей с ТПМ.

Работает над научной темой «Технологизация учебно-коррекционной и коррекционно-воспитательной деятельности педагогов по нозологическим направлению», (Гос. Рег. № 0116U005226).

Имеет около 35 публикаций, среди которых 2 монографии.

Преподает курсы: «Анатомия, физиология, патология детей и основы генетики», «Первая медицинская помощь и гигиена в системе специального образования», «Невропатология» и другие.

Контактная информация: borulyad@gmail.com

Профиль Google Scholar (Академии Google)  https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&authuser=2&user=Qk4BCN

Билюк Елена Геннадьевна – кандидат педагогических наук, доцент.

Профіль Google Scholar (Академії Google)

https://scholar.google.com.ua/citations?user=CGjj-wQAAAAJ&hl=ru

 

Корниенко Ирина Владимировна

Должность – преподаватель кафедры специального образования.
Педагогическое звание – учитель-методист
Стаж работы – 20 лет (общестроительные педагогический), 2 года (научно-педагогический) – в МНУ имени В. А. Сухомлинского.
Биография. Ирина Владимировна Корниенко родилась 1 декабря 1976.
В 2003 году окончила психолого-естественный факультет Херсонского государственного университета, где получила высшее образование по специальности «Дефектология» и получила квалификацию Логопед; учитель вспомогательной школы. Имеет 20-летний практический опыт работы учителем-логопедом ДОУ, логопункта и специальных классов для детей с ЗПР. Возглавляет методическое объединение учителей-логопедов специальных классов города Николаева. С 2016 года начала научно-педагогическую деятельность на кафедре специального образования МНУ им. Сухомлинского.
Публикации. Имеет публикации в профессиональных и международных изданиях.
Контактная информация:
E-mail: lilak@i.ua; тел. (063) 818-07-97.