Склад кафедри

склад кафедри 2019-2020табл

Савінова Наталія Володимирівна

Посада – завідувач кафедри спеціальної освіти, професор.

Вчене звання – професор  (2015).

Науковий ступінь – доктор педагогічних наук (2013).

Стаж роботи – 35 роки (загально-педагогічний), 11 років – у МНУ імені В.О.Сухомлинського.

Біографія. Наталія Володимирівна Савінова у 1982 році закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут імені В.Г. Бєлінського за спеціальністю вчитель історії, у 1992 році закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут  за спеціальністю логопедія.

Працює у Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського з вересня 2006 року.  У 2013 році успішно захистила докторську дисертацію на тему «Теорія і практика корекції мовленнєвої діяльності у дошкільників з тяжкими порушеннями мовлення».

Наталія Володимирівна – вчитель-логопед вищої категорії, має звання «вчитель-методист».

Наукова діяльність Савінової Н.В. присвячена розробкам диференційованих систем логокорекції мовленнєвої діяльності у дітей із ТПМ, фаховій підготовці вчителів-логопедів до роботи з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення, педагогічному супроводу батьків дітей-логопатів. . Працює над науковою темою «Технологізація навчально-корекційної та корекційно-виховної діяльності педагогів за нозологічним спрямуванням», (Держ. реєстр. № 0116U005226).

Щорічно студенти професора Савінової Наталії Володимирівни представляють  власні наукові розробки на міжнародних, всеукраїнських студентських науково-практичних конференціях, конкурсах наукових студентських робіт.

Має біля 90 публікацій, серед яких 2 монографії: Педагогічне коригування мовлення дітей дошкільного віку, Теоретико-методичні засади диференційованої логопедичної корекції.

Викладає курси: «Психодидактика», «Корекційна педагогіка», «Логоритміка з методикою», «Логопедичний практикум» тощо.

 

Кисличенко Вікторія Анатоліївна

Посада – доцент кафедри спеціальної освіти.

Вчене звання – доцент (2016).

Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук (2011).

Стаж роботи – 31 роки (загально-педагогічний), 11 років – у МНУ імені В.О.Сухомлинського.

Біографія. Вікторія Анатоліївна Кисличенко народилася 6 вересня  1963 року. У 1982 році закінчила з відзнакою Миколаївське медичне училище за спеціальністю санітарний фельдшер, у 1987 році закінчила Кишинівський державний педагогічний інститут імені І. Крянге за спеціальністю «Дефектологія». У 1985-2010 роках працювала логопедом у дошкільних закладах м. Миколаєва. У 2005 – 2010 рр. навчалась в аспірантурі Київського національного університету імені М. П. Драгоманова. В МНУ імені В.О.Сухомлинського працює з 2006 року. У 2011 році успішно захистила кандидатську дисертацію «Логопедичний супровід сім’ї, яка виховує дитину з порушенням мовлення» під керівництвом доктора педагогічних наук, професора С. Ю. Коноплястої. Кандидат педагогічних наук (2011), доцент кафедри корекційної освіти (2016). З 2011 року працює на кафедрі спеціальної освіти.

Наукова діяльність. Коло наукових інтересів: технології логопедичного супроводу сімей дітей-логопатів, реалізація технологій логопедичного супроводу при мовленнєвих порушеннях за нозологією. Працює над науковою темою «Технологізація навчально-корекційної та корекційно-виховної діяльності педагогів за нозологічним спрямуванням», 2016-2018 рр. (Держ. реєстр. № 0116U005226). Очолює студентську волонтерську групу .

Публікації. У переліку наукових праць понад 30 публікацій, серед яких 1  монографія «Логопедичний супровід сім’ї, в якій виховується дитина з порушеннями мовлення» (2016) та 2 навчально-методичних посібника; 3 публікації у виданнях, що входять до науковометричних баз Індекс Копернікус, РИНЦ та ін.

Контактна інформація:

Електронна адреса: victoria.kislichenko@gmail.com; тел. (067) 127-78-51.

Курси, що викладає:

«Логопедія з історією логопедії», «Механізми та клініка мовленнєвих, сенсорних та інтелектуальних порушень», «Спеціальна педагогіка з основами спеціальної дидактики».

                                                                                                Стельмах Ніна Василівна.

  кандидат педагогічних наук,

доцент, відмінник освіти України,

заслужений працівник освіти України.

Працює в Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського з 1979 року. У 1995 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Громадська думка як фактор удосконалення гуманних відносин в класному колективі підлітків».

Ніна Василівна викладає предмети педагогічного циклу, зокрема, «Педагогіка», «Історія педагогіки», «Методика виховної роботи», «Основи педагогічної майстерності», «Педагогічна творчість».

Відповідальна за випуск щорічного збірника студентських статей, присвяченого В.О. Сухомлинському, «Серце віддане дітям».

Особливу увагу Стельмах Ніна Василівна приділяє підготовці студентів на Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт та Всеукраїнські олімпіади з педагогіки. Протягом останніх 15 років студенти-учасники олімпіад та конкурсів щороку виборювали призові місця.

Має 12 монографій та методичних посібників з предметів, які викладає. Серед них:

  1. Стельмах Н.В. Творчість учителя як фактор активізації пізнавальної діяльності дітей. Монографія // Стельмах Н.В., Берегова М.І. – Миколаїв: Видавництво «Іліон», 2014. – 120 с.
  2. Стельмах Н.В. Педагогіка. Навчально-методичний посібник / Н.В.Стельмах. – Миколаїв, Видавництво «Іліон», 2014.- 140 с.

 

Середа Ірина Валеріївна

Посада – доцент кафедри спеціальної освіти.

Вчене звання – доцент (2007).

Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук (2006).

Стаж роботи – 25 роки (загально-педагогічний), 19 років – у МНУ імені В.О.Сухомлинського.

Біографія. Ірина Валеріївна Середа народилася 15 серпня 1971 року. У 1993 році закінчила з відзнакою Миколаївський державний педагогічний інститут імені В.Г.Бєлінського за спеціальністю вчитель російської мови та літератури, у 1994 році – за спеціальністю практичний психолог у системі освіти. У 1993-1998 роках працювала у Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. В МНУ імені В.О.Сухомлинського працює з 1999 року. У 2005 році успішно захистила кандидатську дисертацію з проблеми активізації самовиховання студентів під керівництвом доктора педагогічних наук, професора О.М. Пєхоти. Кандидат педагогічних наук (2006), доцент кафедри освітніх технологій (2007). З 2016 року працює на кафедрі спеціальної освіти.

Наукова діяльність. Коло наукових інтересів: технології педагогічної освіти, реалізація технологій самовиховання і саморозвитку студентів, модернізація викладання психолого-педагогічних дисциплін та виховної роботи у ВНЗ. Працює над науковою темою «Технологічний підхід у підготовці майбутнього викладача», 2016-2018 рр. (Держ. реєстр. № 0116U005226).

Очолює студентську проблемну групу професійного виховання і самовиховання. У 2009 році під її керівництвом студентка Войцещук Христина посіла І місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з педагогіки (м. Переяслав-Хмельницький), у 2014 році Точиліна Валентина – ІІ місце (м. Глухів); у 2013 р. студентка Ямчукова Валерія посіла ІІІ місце на Всеукраїнській олімпіаді з педагогіки (м. Ялта), у 2015 студентка Савчук Анастасія, а в 2016 році Кас’яненко Елла були відзначені у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади грамотами в номінації «Краща самопрезентація вчителя майбутнього» (м. Глухів). Виступила ініціатором проведення щорічного конкурсу студентських проектів «Сучасні педагогічні технології – майбутньому вчителю». Здійснювала організацію Щорічних магістрантських наукових читань (2007-2015 рр.).

Була відповідальною за випуск Наукового вісника МНУ імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки (2007-2015 рр.). Неодноразово виступала опонентом при захисті кандидатських дисертацій у 2007-2013 рр. (Херсон, Запоріжжя, Луганськ).

Публікації. У переліку наукових праць понад 60 публікацій, серед яких 1 одноосібна монографія «Активізація самовиховання студентів: виховна робота у ВНЗ» (2008) та 5 колективних, 5 навчально-методичних посібників, у т.ч. з грифом МОН України «Твоє життя – твій головний проект: технологія самовиховання» (2012); 4 публікації у виданнях, що входять до науковометричних баз Індекс Копернікус, РИНЦ та ін.

Має 8 авторських свідоцтв.

Контактна інформація:

Електронна адреса: sereda_iv71@ukr.net; тел. (050) 777-44-45.

Курс, що викладає:

Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи, Педагогіка, Логопедичний супровід батьків, що виховують дітей з психофізичними порушеннями, Основи психосоматики, Педагогічна деонтологія і риторика, Спеціальна педагогіка з основами спеціальної дидактики, Порівняльна педагогіка, Корекційна андрагогіка.

 

Карсканова Світлана Вікторівна

доцент кафедри спеціальної освіти.

Науковий ступінь кандидат пcихологічних наук (2012).

Стаж роботи – 23 роки (загально-педагогічний), 5 років – у МНУ імені В.О.Сухомлинського.

Біографія. Карсканова Світлана Вікторівна у 1999 році закінчила Херсонський державний педагогічний університет – за спеціальністю психолог.

До 2006 року працювала практичним психологом, вихователем-методистом ДНЗ

З 2006 по 2015 працювала практичним психологом у Науково-методичному центрі управління освіти Миколаївської міської ради, «спеціаліст вищої категорії», звання «психолог-методист». Нагороджена грамотами Миколаївського управління освіти та Управління освіти і науки облдержадміністрації Миколаївської області.

В МНУ імені В.О.Сухомлинського працює з 2012 року, доцент кафедри педагогіки початкової освіти (2012). З 2017 року працює на кафедрі спеціальної освіти.

У 2012 році успішно захистила кандидатську диссертацію на тему: «Психологічне благополуччя особистості як основа фахового зростання» (19.00.01. «Загальна психологія, історія психології»), захист у вченій раді ДК № 010806, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, науковий керівник: академік АПН Бурлачук Леонід Фокович.

Наукова діяльність. Коло наукових інтересів: психологічне благополуччя особистості фахівця освіти, психосексуальна культура дітей та підлітків, розвиток соціального інтелекту, патріотичне виховання студенської молоді.

Працює над науковою темою ««Військово-патріотичне виховання молоді в освітньо-виховному просторі університету» Науковий керівник: академік НАПН України, доктор техн. наук, професор Будак В.Д., Тема індивідуальна: «Соціально-психологічна готовність студентської молоді до захисту Вітчизни» (2016-2020).

Нагороджена почесним диплом ‑ Сьомого міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» (м.Київ, 20-22 жовтня 2015): за проект «Підтримка психологічного благополуччя особистості педагога» Номінація: «Інновації у підвищенні професійної компетентності педагога».

Публікації. У переліку наукових праць понад 35 публікацій, серед яких 1 одноосібна монографія «Психологічне благополуччя фахівця» (2015) та 1 колективна (2017), 6 публікацій у виданнях, що входять до науковометричних баз Індекс Копернікус та ін.

Має 5 авторських свідоцтв.

Контактна інформація:

Електронна адреса: sveta.karskanova@gmail.com; тел. (066) 3195903.

Карсканова С.В. викладає такі курси: «Організація психологічної служби», «Психологія спеціальна», «Практикум зі спеціальної психології», «Психопатологія і психотерапія», «Основи психосоматики», «Психодіагностика та технології проведення психологічних тренінгів у спеціальних  та інклюзивних закладах».

 

Іванова Тетяна Михайлівна

викладач кафедри спеціальної освіти.

Працює в університеті з 1 вересня 2011 року. З жовтня 2011 року Тетяна Михайлівна є науковим кореспондентом Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

Активно займається науковою та громадською діяльністю: посіла І місце на Всеукраїнській олімпіаді з педагогіки  серед класичних університетів (2010 р., м. Умань), нагороджена дипломом першого ступеня Міністерства освіти і науки України за перемогу у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія» (2010 р., м. Переяслав-Хмельницький), нагороджена дипломом першого ступеня Міністерства освіти і науки України за перемогу у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія» (2011 р., м. Переяслав-Хмельницький), була нагороджена Грамотою управління освіти та науки облдержадміністрації за відмінні успіхи у навчанні, плідну громадську діяльність та високі досягнення у дослідницькій діяльності.

Коло наукових інтересів Т.М. Іванової пов’язане із дослідженнями у галузі педагогічної та вікової психології. Викладає такі дисципліни як «Психологія», «Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія», «Психопатологія».

Має більше 30 публікацій. Серед них:

1. Формування гуманних відносин старших дошкільників: теоретичний аспект // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України Актуальні проблеми психології: Психологія розвитку дошкільника Том IV Випуск 8.

2. Формування гуманних відносин старших дошкільників // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Дитинство. Освіта. Соціум».

3. Особливості формування гуманних стосунків першокласників //«Своєрідність духовності на сучасному етапі соціального розвитку» // Научные работы, практика, разработки, инновации 2013 года. – Закопане, 2013

 

Берегова Марія Ігорівна

викладач кафедри спеціальної освіти.

Працює в університеті з 1 вересня 2014 року.

Активно займається науковою та громадською діяльністю: нагороджена дипломом першого ступеня Міністерства освіти і науки України за перемогу у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія» (2014 р., м. Переяслав-Хмельницький), нагороджена дипломом другого ступеня Міністерства освіти і науки України за перемогу у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Корекційна та соціальна педагогіка» (2013 р., м. Переяслав-Хмельницький), нагороджена дипломом другого ступеня Міністерства освіти і науки України за перемогу у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Корекційна та соціальна педагогіка» (2012 р., м. Переяслав-Хмельницький).

Науковий інтерес Берегової М.І. пов’язаний із педагогічною деонтологією.

Має більше 10 публікацій, серед яких:

1.Майстерність педагога в попередженні вступу підлітків до молодіжних субкультур / Н. В. Стельмах, М. І. Єпур // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць. – Полтава, 2012. с. 266-271.

2. Мовленнєва підготовка вчителя-словесника як компонент педагогічної майстерності / М. І. Берегова // Мова-Література-Культура в контексті національних взаємозв’язків: міжнародна наукова конференція. – Бердянськ, 2013. – с. 124-131.

3. Пізнавальний інтерес як основний мотив навчання / М. І. Берегова // Наука. Студентство. Сучасність: матеріали ІV Всеукраїнської наукової студентської конференції. – Миколаїв, 2013. – с. 137-141.

 

 

 

Борулько Дмитро Миколайович

Посада – доцент кафедри спеціальної освіти.

Вчене звання – доцент  (2014).

Науковий ступінь – кандидат медичних наук (2012).

Стаж роботи – 13 років (загально-педагогічний), 2 роки – у МНУ імені В.О.Сухомлинського.

Біографія. Закінчив Луганський державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа» (2002). У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив фізичних навантажень на цитокіновий статус спортсменів, які займаються тайським боксом та його корекція амізоном» за напрямом «Патологічна фізіологія». Кандидат медичних наук (2012), доцент кафедри фізичного виховання ДЗ «ЛДМУ» до червня 2014 р. Майстер спорту міжнародного класу з кікбоксінгу, Чемпіон Світу з тайського боксу (IAMTF 2003, 2007, 2012), тренер та суддя з тайського боксу.

Працює у Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського з вересня 2015 року.

Борулько Д.М. – практикуючий лікар – остеопат, працює із захворюваннями опорно-рухового апарату, порушеннями постави, постурологічним дисбалансом, дітьми аутистичного спектру, ДЦП, вагітними.

Наукова діяльність Борулько Д.М. присвячена  вивченню проблем фізіології спорту, технологіям збереження та відновлення здоров’я, використання остеопатичних методик, як допомоги логокорекції мовленнєвої діяльності у дітей із ТПМ.

Працює над науковою темою «Технологізація навчально-корекційної та корекційно-виховної діяльності педагогів за нозологічним спрямуванням», (Держ. реєстр. № 0116U005226).

Має біля 35 публікацій, серед яких 2 монографії.

Викладає курси: «Анатомія, фізіологія, патологія дітей та основи генетики», «Перша медична допомога та гігієна у системі спеціальної освіти», «Невропатологія» тощо.

Контактна інформація:  borulyad@gmail.com

Стельмах Ніна Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти.

 

Білюк Олена Генадіївна – кандидат педагогічних наук, доцент.

 

 

Корнієнко Ірина Володимирівна

3. Посада – викладач кафедри спеціальної освіти.
4. Педагогічне звання – вчитель-методист
5. Науковий ступінь
6. Стаж роботи – 20 років (загально-педагогічний), 2 роки (науково-педагогічний) – у МНУ імені В.О.Сухомлинського.
7. Біографія. Ірина Володимирівна Корнієнко народилася 1 грудня 1976 року.
В 2003 році закінчила психолого-природничий факультет Херсонського державного університету, де отримала вищу освіту за спеціальністю «Дефектологія» та здобула кваліфікацію: Логопед; вчитель допоміжної школи. Має 20-річний практичний досвід роботи вчителем-логопедом ДНЗ, логопункту та спеціальних класів для дітей із ЗПР. Очолює методичне об’єднання вчителів-логопедів спеціальних класів міста Миколаєва. З 2016 року розпочала науково-педагогічну діяльність на кафедрі спеціальної освіти МНУ ім. Сухомлинського.
9. Публікації. Має публікації у фахових та міжнародних виданнях.
10. Контактна інформація:
Електронна адреса: lilak@i.ua; тел. (063) 818-07-97.
11. Курси, що викладає:
Логопедія та неврологічні основи логопедії – нормативний курс із циклу професійних психолого-педагогічних компетенцій. Викладається на 2-4 курсах бакалавратури, охоплює по 8 кредитів на семестр.
Логоритміка та ігри в логопедичній роботі – нормативний курс із циклу професійних психолого-педагогічних компетенцій. Викладається на 4-му курсі, охоплює 6 кредитів.
Спеціальна методика ознайомлення з природничим та суспільним довкіллям – нормативний курс із циклу професійних психолого-педагогічних компетенцій. Викладається на 4-му курсі бакалавратури, охоплює 4 кредити.
Фізична реабілітація осіб з вадами мовлення – нормативний курс із циклу професійних психолого-педагогічних компетенцій. Викладається на 4-му курсі бакалавратури, охоплює 3 кредити.