Склад кафедри

 

Савінова Наталія Володимирівна

Посада – завідувач кафедри спеціальної освіти, професор.

Вчене звання – професор  (2015).

Науковий ступінь – доктор педагогічних наук (2013).

Стаж роботи – 35 роки (загально-педагогічний), 11 років – у МНУ імені В.О.Сухомлинського.

Біографія. Наталія Володимирівна Савінова у 1982 році закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут імені В.Г. Бєлінського за спеціальністю вчитель історії, у 1992 році закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут  за спеціальністю логопедія.

Працює у Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського з вересня 2006 року.  У 2013 році успішно захистила докторську дисертацію на тему «Теорія і практика корекції мовленнєвої діяльності у дошкільників з тяжкими порушеннями мовлення».

Наталія Володимирівна – вчитель-логопед вищої категорії, має звання «вчитель-методист».

Наукова діяльність Савінової Н.В. присвячена розробкам диференційованих систем логокорекції мовленнєвої діяльності у дітей із ТПМ, фаховій підготовці вчителів-логопедів до роботи з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення, педагогічному супроводу батьків дітей-логопатів. . Працює над науковою темою «Технологізація навчально-корекційної та корекційно-виховної діяльності педагогів за нозологічним спрямуванням», (Держ. реєстр. № 0116U005226).

Щорічно студенти професора Савінової Наталії Володимирівни представляють  власні наукові розробки на міжнародних, всеукраїнських студентських науково-практичних конференціях, конкурсах наукових студентських робіт.

Має біля 90 публікацій, серед яких 2 монографії: Педагогічне коригування мовлення дітей дошкільного віку, Теоретико-методичні засади диференційованої логопедичної корекції.

Викладає курси: «Психодидактика», «Корекційна педагогіка», «Логоритміка з методикою», «Логопедичний практикум» тощо.

 

Кисличенко Вікторія Анатоліївна

Посада – доцент кафедри спеціальної освіти.

Вчене звання – доцент (2016).

Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук (2011).

Стаж роботи – 31 роки (загально-педагогічний), 11 років – у МНУ імені В.О.Сухомлинського.

Біографія. Вікторія Анатоліївна Кисличенко народилася 6 вересня  1963 року. У 1982 році закінчила з відзнакою Миколаївське медичне училище за спеціальністю санітарний фельдшер, у 1987 році закінчила Кишинівський державний педагогічний інститут імені І. Крянге за спеціальністю «Дефектологія». У 1985-2010 роках працювала логопедом у дошкільних закладах м. Миколаєва. У 2005 – 2010 рр. навчалась в аспірантурі Київського національного університету імені М. П. Драгоманова. В МНУ імені В.О.Сухомлинського працює з 2006 року. У 2011 році успішно захистила кандидатську дисертацію «Логопедичний супровід сім’ї, яка виховує дитину з порушенням мовлення» під керівництвом доктора педагогічних наук, професора С. Ю. Коноплястої. Кандидат педагогічних наук (2011), доцент кафедри корекційної освіти (2016). З 2011 року працює на кафедрі спеціальної освіти.

Наукова діяльність. Коло наукових інтересів: технології логопедичного супроводу сімей дітей-логопатів, реалізація технологій логопедичного супроводу при мовленнєвих порушеннях за нозологією. Працює над науковою темою «Технологізація навчально-корекційної та корекційно-виховної діяльності педагогів за нозологічним спрямуванням», 2016-2018 рр. (Держ. реєстр. № 0116U005226). Очолює студентську волонтерську групу .

Публікації. У переліку наукових праць понад 30 публікацій, серед яких 1  монографія «Логопедичний супровід сім’ї, в якій виховується дитина з порушеннями мовлення» (2016) та 2 навчально-методичних посібника; 3 публікації у виданнях, що входять до науковометричних баз Індекс Копернікус, РИНЦ та ін.

Контактна інформація:

Електронна адреса: victoria.kislichenko@gmail.com; тел. (067) 127-78-51.

Курси, що викладає:

«Логопедія з історією логопедії», «Механізми та клініка мовленнєвих, сенсорних та інтелектуальних порушень», «Спеціальна педагогіка з основами спеціальної дидактики».

 

Середа Ірина Валеріївна

Посада – доцент кафедри спеціальної освіти.

Вчене звання – доцент (2007).

Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук (2006).

Стаж роботи – 25 роки (загально-педагогічний), 19 років – у МНУ імені В.О.Сухомлинського.

Біографія. Ірина Валеріївна Середа народилася 15 серпня 1971 року. У 1993 році закінчила з відзнакою Миколаївський державний педагогічний інститут імені В.Г.Бєлінського за спеціальністю вчитель російської мови та літератури, у 1994 році – за спеціальністю практичний психолог у системі освіти. У 1993-1998 роках працювала у Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. В МНУ імені В.О.Сухомлинського працює з 1999 року. У 2005 році успішно захистила кандидатську дисертацію з проблеми активізації самовиховання студентів під керівництвом доктора педагогічних наук, професора О.М. Пєхоти. Кандидат педагогічних наук (2006), доцент кафедри освітніх технологій (2007). З 2016 року працює на кафедрі спеціальної освіти.

Наукова діяльність. Коло наукових інтересів: технології педагогічної освіти, реалізація технологій самовиховання і саморозвитку студентів, модернізація викладання психолого-педагогічних дисциплін та виховної роботи у ВНЗ. Працює над науковою темою «Технологічний підхід у підготовці майбутнього викладача», 2016-2018 рр. (Держ. реєстр. № 0116U005226).

Очолює студентську проблемну групу професійного виховання і самовиховання. У 2009 році під її керівництвом студентка Войцещук Христина посіла І місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з педагогіки (м. Переяслав-Хмельницький), у 2014 році Точиліна Валентина – ІІ місце (м. Глухів); у 2013 р. студентка Ямчукова Валерія посіла ІІІ місце на Всеукраїнській олімпіаді з педагогіки (м. Ялта), у 2015 студентка Савчук Анастасія, а в 2016 році Кас’яненко Елла були відзначені у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади грамотами в номінації «Краща самопрезентація вчителя майбутнього» (м. Глухів). Виступила ініціатором проведення щорічного конкурсу студентських проектів «Сучасні педагогічні технології – майбутньому вчителю». Здійснювала організацію Щорічних магістрантських наукових читань (2007-2015 рр.).

Була відповідальною за випуск Наукового вісника МНУ імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки (2007-2015 рр.). Неодноразово виступала опонентом при захисті кандидатських дисертацій у 2007-2013 рр. (Херсон, Запоріжжя, Луганськ).

Публікації. У переліку наукових праць понад 60 публікацій, серед яких 1 одноосібна монографія «Активізація самовиховання студентів: виховна робота у ВНЗ» (2008) та 5 колективних, 5 навчально-методичних посібників, у т.ч. з грифом МОН України «Твоє життя – твій головний проект: технологія самовиховання» (2012); 4 публікації у виданнях, що входять до науковометричних баз Індекс Копернікус, РИНЦ та ін.

Має 8 авторських свідоцтв.

Контактна інформація:

Електронна адреса: sereda_iv71@ukr.net; тел. (050) 777-44-45.

Курс, що викладає:

Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи, Педагогіка, Логопедичний супровід батьків, що виховують дітей з психофізичними порушеннями, Основи психосоматики, Педагогічна деонтологія і риторика, Спеціальна педагогіка з основами спеціальної дидактики, Порівняльна педагогіка, Корекційна андрагогіка.

 

Карсканова Світлана Вікторівна

доцент кафедри спеціальної освіти.

Науковий ступінь кандидат пcихологічних наук (2012).

Стаж роботи – 23 роки (загально-педагогічний), 5 років – у МНУ імені В.О.Сухомлинського.

Біографія. Карсканова Світлана Вікторівна у 1999 році закінчила Херсонський державний педагогічний університет – за спеціальністю психолог.

До 2006 року працювала практичним психологом, вихователем-методистом ДНЗ

З 2006 по 2015 працювала практичним психологом у Науково-методичному центрі управління освіти Миколаївської міської ради, «спеціаліст вищої категорії», звання «психолог-методист». Нагороджена грамотами Миколаївського управління освіти та Управління освіти і науки облдержадміністрації Миколаївської області.

В МНУ імені В.О.Сухомлинського працює з 2012 року, доцент кафедри педагогіки початкової освіти (2012). З 2017 року працює на кафедрі спеціальної освіти.

У 2012 році успішно захистила кандидатську диссертацію на тему: «Психологічне благополуччя особистості як основа фахового зростання» (19.00.01. «Загальна психологія, історія психології»), захист у вченій раді ДК № 010806, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, науковий керівник: академік АПН Бурлачук Леонід Фокович.

Наукова діяльність. Коло наукових інтересів: психологічне благополуччя особистості фахівця освіти, психосексуальна культура дітей та підлітків, розвиток соціального інтелекту, патріотичне виховання студенської молоді.

Працює над науковою темою ««Військово-патріотичне виховання молоді в освітньо-виховному просторі університету» Науковий керівник: академік НАПН України, доктор техн. наук, професор Будак В.Д., Тема індивідуальна: «Соціально-психологічна готовність студентської молоді до захисту Вітчизни» (2016-2020).

Нагороджена почесним диплом ‑ Сьомого міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» (м.Київ, 20-22 жовтня 2015): за проект «Підтримка психологічного благополуччя особистості педагога» Номінація: «Інновації у підвищенні професійної компетентності педагога».

Публікації. У переліку наукових праць понад 35 публікацій, серед яких 1 одноосібна монографія «Психологічне благополуччя фахівця» (2015) та 1 колективна (2017), 4 публікації у виданнях, що входять до науковометричних баз Індекс Копернікус, РИНЦ та ін.

Має 1 авторське свідоцтво.

Контактна інформація:

Електронна адреса: sveta.karskanova@gmail.com; тел. (066) 3195903.

Карсканова С.В. викладає такі курси: «Організація психологічної служби», «Психологія спеціальна», «Практикум зі спеціальної психології», «Психопатологія і психотерапія», «Психодіагностика та технології проведення психологічних тренінгів у спеціальних  та інклюзивних закладах».

 

Іванова Тетяна Михайлівна

викладач кафедри спеціальної освіти.

Працює в університеті з 1 вересня 2011 року. З жовтня 2011 року Тетяна Михайлівна є науковим кореспондентом Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

Активно займається науковою та громадською діяльністю: посіла І місце на Всеукраїнській олімпіаді з педагогіки  серед класичних університетів (2010 р., м. Умань), нагороджена дипломом першого ступеня Міністерства освіти і науки України за перемогу у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія» (2010 р., м. Переяслав-Хмельницький), нагороджена дипломом першого ступеня Міністерства освіти і науки України за перемогу у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія» (2011 р., м. Переяслав-Хмельницький), була нагороджена Грамотою управління освіти та науки облдержадміністрації за відмінні успіхи у навчанні, плідну громадську діяльність та високі досягнення у дослідницькій діяльності.

Коло наукових інтересів Т.М. Іванової пов’язане із дослідженнями у галузі педагогічної та вікової психології. Викладає такі дисципліни як «Психологія», «Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія», «Психопатологія».

Має більше 30 публікацій. Серед них:

1. Формування гуманних відносин старших дошкільників: теоретичний аспект // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України Актуальні проблеми психології: Психологія розвитку дошкільника Том IV Випуск 8.

2. Формування гуманних відносин старших дошкільників // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Дитинство. Освіта. Соціум».

3. Особливості формування гуманних стосунків першокласників //«Своєрідність духовності на сучасному етапі соціального розвитку» // Научные работы, практика, разработки, инновации 2013 года. – Закопане, 2013

 

Берегова Марія Ігорівна

викладач кафедри спеціальної освіти.

Працює в університеті з 1 вересня 2014 року.

Активно займається науковою та громадською діяльністю: нагороджена дипломом першого ступеня Міністерства освіти і науки України за перемогу у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія» (2014 р., м. Переяслав-Хмельницький), нагороджена дипломом другого ступеня Міністерства освіти і науки України за перемогу у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Корекційна та соціальна педагогіка» (2013 р., м. Переяслав-Хмельницький), нагороджена дипломом другого ступеня Міністерства освіти і науки України за перемогу у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Корекційна та соціальна педагогіка» (2012 р., м. Переяслав-Хмельницький).

Науковий інтерес Берегової М.І. пов’язаний із педагогічною деонтологією.

Має більше 10 публікацій, серед яких:

1.Майстерність педагога в попередженні вступу підлітків до молодіжних субкультур / Н. В. Стельмах, М. І. Єпур // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць. – Полтава, 2012. с. 266-271.

2. Мовленнєва підготовка вчителя-словесника як компонент педагогічної майстерності / М. І. Берегова // Мова-Література-Культура в контексті національних взаємозв’язків: міжнародна наукова конференція. – Бердянськ, 2013. – с. 124-131.

3. Пізнавальний інтерес як основний мотив навчання / М. І. Берегова // Наука. Студентство. Сучасність: матеріали ІV Всеукраїнської наукової студентської конференції. – Миколаїв, 2013. – с. 137-141.

 

Старіков Ілля Моісейович – доктор педагогічних наук, професор.

Стельмах Ніна Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти.

Борулько Дмитро Миколайович – кандидат медичних наук, доцент кафедри спеціальної освіти.

Султанова Наталія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти.

Корнієнко Ірина Володимирівна – викладач кафедри спеціальної освіти.

Білюк Олена Генадіївна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Сорочан Ю.Б. – викладач кафедри спеціальної освіти.

Каськова Г. Л. – кандидат педагогічних наук, доцент.