Освітні програми спеціальності 053 “Психологія”

2021-2022 н.р.

_________________________________________________________________________

Робота із стейкхолдерами

Формування навичок soft-skills у здобувачів другого рівня вищої освіти (в рамках аудиторного часу та позааудиторного  – психологічний гурток “Психея”)

Зустріч з польськими колегами Опольського університету

Формування навичок soft-skills у здобувачів другого рівня вищої освіти

Співпраця кафедри психології з пенітенціарією Південного регіону

Співпраця з ЗЗСО №50 м.Миколаїва

Участь кафедри психології в Міжнародному круглому столі до 30-ї річниці Незалежності України

Зустріч з представником інклюзивно-ресурсного центру м.Миколаєва

Вручення сертифікатів Міжнародної школи Start-Up психології

_________________________________________________________________________

Звіт по завершенню НДР

Звіт про науково-дослідну роботу

2020-2021 н.р.

_________________________________________________________________________

Наукова тема кафедри

Теми НДР студентів на 2020 р.

План наукової роботи на І півріччя 2021 року

Звіт з наукової роботи за 1 семестр 2020-2021

Наукова робота студентів (НТС, олімпіади, конкурси, змагання, наукові гуртки тощо.)

Перелік публікацій викладачів у базах Scopus, Web of Science з бібліографічним списком

Найвагоміші результати виконання НДР.

“Вісник Миколаївського національного університету. Психологічні науки”: