Освітні програми спеціальності 053 “Психологія”

2021-2022 н.р.

_________________________________________________________________________

Робота із стейкхолдерами

_________________________________________________________________________

Звіт по завершенню НДР

Звіт про науково-дослідну роботу

2020-2021 н.р.

_________________________________________________________________________

Наукова тема кафедри

Теми НДР студентів на 2020 р.

План наукової роботи на І півріччя 2021 року

Звіт з наукової роботи за 1 семестр 2020-2021

Наукова робота студентів (НТС, олімпіади, конкурси, змагання, наукові гуртки тощо.)

Перелік публікацій викладачів у базах Scopus, Web of Science з бібліографічним списком

Найвагоміші результати виконання НДР.

“Вісник Миколаївського національного університету. Психологічні науки”: