Склад кафедри

 

Рогальська-Яблонська Інна Петрівна

Посада – завідувач кафедри соціальної роботи.

Науковий ступінь – доктор педагогічних наук (2009).

Вчене звання – професор (2011).

 Стаж роботи – загальний – 30 років, науково-педагогічний – 20 років.

Освіта – Уманський державний педагогічний інститут імені П.Тичини (1993-1997 рр.).  Педагогічний факультет. Кваліфікація: «викладач педагогіки та психології».  Докторантура Уманського державного педагогічного університету  імені П.Тичини (2004 – 2007 р.р.) за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка. У 2009 році захистила докторську дисертацію у спеціалізовані вченій раді Луганського національного університету імені Т.Шевченка зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка. Тема дисертації: «Теоретико-методичні засади соціалізації особистості у дошкільному дитинстві». Присуджено науковий ступінь доктора педагогічних наук.

Коло професійних інтересів: викладання дисциплін «Соціалізація особистості», «Соціальна педагогіка», «Соціальна психологія», «Психологія девіантної поведінки», «Актуальні проблеми соціальної педагогіки», «Актуальні проблеми  сучасного дитинства».

Коло наукових інтересів: соціалізація особистості, дитинство в сучасному соціумі, дитяча та молодіжна субкультура як чинник соціалізації особистості, особливості соціального становлення особистості в різних умовах життєдіяльності.

Автор понад 100 наукових праць у галузі соціальної педагогіки, теорії та методики виховання та соціалізації дітей, підготовки майбутніх фахівців, зайнятих у сфері соціально-педагогічної роботи, найвагомішими серед яких є монографії: «Соціалізація дітей у навчально-виховних комплексах “Дошкільний навчальний заклад – школа”» (2004), «Соціалізація особистості у дошкільному дитинстві: сутність, специфіка, супровід» (2009) «Соціалізація та виховання дітей дошкільного віку: теоретичні аспекти та методичний супровід» (2013), «Соціалізація особистості у сучасному соціокультурному середовищі: гендерний аспект» (2019).

Член спеціалізованої вченої ради Інституту проблем виховання НАПН України зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка.

Керівник наукової школи «Педагогіка соціалізації дітей і молоді», інтереси науковців якої спрямовані на дослідження актуальних проблем за науковими напрямами: соціальна педагогіка, дошкільна освіта та теорія і методика професійної освіти. Під керівництвом І. П. Рогальської-Яблонської захищено 15 кандидатських і 4 докторських дисертації.

Нагороди: нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2015).

Контактна інформація:

Електронна адреса: inna 2710um@gmail.com

 

 

Султанова Наталія Вікторівна

 1. Освіта – вища (Херсонський державний університет). Спеціальність – соціальна робота. Кваліфікація – Управління персоналом. Керівник персоналу. Соціальний працівник.
 2. Посада – професор кафедри соціальної роботи.

    Науковий ступінь – доктор педагогічних наук із спеціальності 13.00.01 –  загальна педагогіка та історія педагогіки.

 1. Стаж роботи – 5 років у Державному комплексі соціальної реабілітації дітей-інвалідів (завідувач методичним кабінетом), 9 років – у МНУ імені В.О.Сухомлинського, загально-педагогічний – 16 років,.
 2. Наукова діяльність. Коло наукових інтересів: історія соціальної педагогіки та соціальної роботи; соціально-педагогічні та реабілітаційні технології.
 3. Публікації. У переліку публікацій понад 90 наукових праць, зокрема навчально-методичний посібник «Етика соціально-педагогічної діяльності» (2013), навчальний посібник «Діяльність інтернатних закладів освіти в Україні (друга половина ХХ століття)» (2018), методичні посібники у співавторстві «Рекомендації щодо застосування реабілітаційних методик у роботі центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів» (2012), «Гендерна рівність та протидія насильству» (2015), одноосібна монографія «Соціальне виховання дітей в інтернатних закладах освіти України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» (2018), колективні зарубіжні монографії (2018, 2019) та інші навчально-методичні й наукові видання.
 4. Контактна інформація: sultanovanv@ukr.net
 5. Викладає дисципліни: Технології соціальної роботи; Інклюзивна освіта; Менеджмент соціально-педагогічної роботи; Методика проведення тренінгів; Етика соціально-педагогічної діяльності.
 6. На даний час є Головою Центру забезпечення якості освіти в МНУ імені В.О. Сухомлинського та керівником постійно діючої комісії.

Ярошенко Віра Миколаївна

Посада: доцент кафедри соціальної роботи.

Науковий ступінь:кандидат політичних  наук.

Вчене звання:доцент.

Стаж роботи:загальний – 46 років, науково-педагогічний – 23 роки.

.Освіта. Закінчила Миколаївський педагогічний інститут ім.В.Г. Белінського за спеціальністю  «Історія», вчитель історії та суспільствознавства. В 1992-1997рр. навчалася в аспірантурі Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова за спеціальністю «Політологія». У 2002 р  захистила дисертацію  у спеціалізованій вченій раді Одеської юридичної академії зі спеціальності 23.00.02 – «політичні інститути та процеси», тема «Формування гуманістичних цінностей у політичній свідомості молоді», присуждена наукова ступінь кандидата політичних наук.

 • Коло професійних інтересів.Викладання дисциплін: «Соціальна політика», «Історія соціальної роботи», «Інноваційні технології соціальної роботи», «Паблік рілейшинз у соціальній роботі».
 • Коло наукових інтересів: становлення інституту демократичної громадянськості в Україні як умова зміни вектору політичного розвитку,   формування громадянськості особи в умовах демократичної трансформації сучасного  українського суспільства.
 • Авторка більше шестидесяти наукових публікацій з дослідження  політичної соціалізації особи. а також співавторка навчального посібника «Політична етика», підручника «Історія політичної думки» та  словника-довідника «Сучасна політична лексика».
 • Громадська робота. 2002 -2006 рр. – депутатка Миколаївської міської ради виб.округ 69, обрана за мажоритарною системою, заст. голови постійної депутатської комісії з питань праці та соціального захисту населення.  Голова благодійного фонду «Шлях до спасіння» з 2000 року до цього часу.  За період діяльності фонду мешканцям міста Миколаєва і області здійснювалась  матеріальна допомога на: лікування дітей  малозабезпечених сімей, придбання медичної апаратури і обладнання для лікарень, фінансування побудови скважини незараженого горизонту питної води в селі Чаусове Первомайського району Миколаївської області. В межах науково-дослідної роботи «Формування громадянськості особистості в умовах демократичної трансформації українського суспільства» розробила і започаткувала апробацію проекту «Діти нашого двору» ( організація студентами ІІІ-ІУ курсів спеціальності  «Політологія» та  «Соціальна робота» конструктивного дозвілля підлітків  у дворах  з метою виховання та вироблення громадянських якостей та навичок у молодого покоління незалежної України). З 2016 року є членкинею Громадської ради  Миколаївської ОДА з питань захисту прав жінок і дітей.
 • Нагороди. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України у 2008 році №131543, Нагрудним знаком «Відмінник освіти» Міністерства освіти і науки України у 2015 році №, за особистий вклад у розвиток освіти і науки Миколаївщини та громадсько-корисну роботу нагороджена грамотами Миколаївського міського голови  2005р, 2012р.
 • Контактна інформація:
 • Електронна адреса: pochtarenko.vera@gmail.com

 

Петр Андрійович Козляковський

Посада: доцент кафедри соціальної роботи.

Науковий ступінь: кандидату педагогічних наук .

Вчене звання: доцент

Стаж роботи: загальний стаж роботи 55 рік, із них  40 років роботи в вищій школі.

У 1958 році закінчив середню школу в с. Пасічна, а в 1960 році – Каменець-Подільський культурно-освітній технікум

Після військової служби в Заполяр”ї закінчив у 1969 році Санкт-Петербурзький університет культури і мистецтва, а в 1975 році – аспірантуру цього ж вузу. З 1969 року працював викладачем, ст. викладачем, доцентом, зав. кафедри, деканом у вищих навчальних закладах міст Хабаровська, Орла та Миколаєва.

Педагогічна та науково-педагогічна діяльність Петра Андрійовича нараховує 55 років безперервного стажу.

За авторськими навчальними посібниками викладає наступні дисципліни: «Соціальну психологію», «Психологію соціальної роботи (персонологія, конфліктологія), «Основи консультування».

Плідно займається науковою діяльністю в області соціології, педагогіки вищої школи та психології. За цей період опубліковано понад 150 наукових та науково-методичних робіт, у тому числі, дві монографії, підручник та шість навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.

Приймає активну участь у вихованні майбутніх фахівців  в галузі соціальної роботи.

Нагороджений :

1.Медаль «ВЕТЕРАН ПРАЦІ» №263 від 24.11.1990 р.

2.Знак «ВІДМІННИК СВІТИ УКРАЇНИ» Наказ № 548-к від 05.08.1998 р.

3.Почесною грамотою МОН України в 2007 р.

E-mail: kozliakovsyi.p@gmail.com3.Почесною грамотою МОН України в 2007 р.

 

 

Білик Руслана Миколаївна

Посада – викладач  кафедри соціальної роботи.

Освіта – Національний університет біоресурсів і природокористування України (2008-2013 рр.).  Педагогічний факультет. Кваліфікація: магістр соціальної педагогіки. Переможець ІІ етапу Всеукраїнської  студентської олімпіади з педагогіки – диплом 3-го ступеню (м. Умань, 2010 р.), учасник ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з педагогіки (м. Кременчук, 2012 р.).

Аспірантура Уманського державного педагогічного університету  імені П.Тичини (2014 – 2017 р.р.) за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка.

Тема дисертації: «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до гендерної соціалізації вихованців закладів інтернатного типу».

Коло професійних інтересів: викладання дисциплін «Соціалізація особистості», «Інклюзивна освіта»,

Коло наукових інтересів: особливості соціалізації вихованців закладів інтернатного типу, соціально-психологічний супровід дітей з особливостями психофізичного розвитку.

Контактна інформація:

Електронна адреса: starostischa@gmail.com