Склад кафедри

Букач Микола Миколайович.

Посада: завідувач кафедри соціальної роботи.

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.

Вчене звання: професор

Стаж роботи: загальний стаж роботи 41 рік, із них  28 років роботи в вищій школі.

Закінчив Одеський державний інститут ім. К.Д.Ушинського за спеціальністю вчитель музики та співів в 1976 році. У 2001 році закінчив докторантуру в Національному педагогічному університеті ім. М.Драгоманова і  захистив докторську дисертацію на тему: «Формування педагогічної культури вчителя музики у процесі професійної підготовки».

Коло професійних інтересів. Викладання дисциплін: «Загальна педагогіка» «Соціальна педагогіка», «Арт-технології в соціальній роботі», «Методологія наукових досліджень в соціальній роботі», «Методика і технології викладання фахових дисциплін із соціальної роботи».

Коло наукових інтересів: арт-технології в соціальній роботі та проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи.

Автор шестидесяти п’яти  наукових публікацій пов’язаних з соціальною роботою а також співавтор навчального посібника «Основи наукових досліджень в соціальній роботі» та навчального посібника «Словник-довідник із соціальної роботи.

Громадська робота:

Упродовж 2001-2016 рр. приймав активну участь у громадській суспільно-корисній роботі, що проявилося:

– у відкритті на базі державного гуманітарного університету ім. П.Могили у 2001 році, першої  на Миколаївщині, кафедри з підготовки фахівців з соціальної роботи;

– у відкритті на базі Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського у 2011 році кафедри соціальної роботи;

– працюючи на волонтерських засадах, став ініціатором відкриття освітнього центру «Університет третього віку», на базі кафедри соціальної роботи Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, яка успішно функціонує у місті Миколаєві.

За значний вклад у розвиток освіти і науки Миколаївщини та громадсько-корисну роботу, неодноразово був відзначений, зокрема:

 • у 2004 році за розвиток освіти і науки Миколаївщини, був нагороджений грамотою управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації;
 • у 2005 році – нагороджений знаком «Відмінник освіти України»;
 • у 2011 році нагороджений почесним дипломом третьої Всеукраїнської виставки «Інноватика в сучасній освіті», за активну участь у розробці і упровадженні освітніх інновацій;
 • у 2012 році нагороджений почесним дипломом третьої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2012», за плідну науково-педагогічну діяльність з інноваційної модернізації освіти;
 • у 2013 році нагороджений знаком «К.Д.Ушинський» національної академії педагогічних наук України;
 • з 2014 по 2016 роки .ставав переможцем обласного конкурсу «Волонтер року»

Клименюк Наталія Василівна.

Посада:
доцент кафедри соціальної роботи.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Вчене звання: доцент.

Стаж роботи: загальний – 28 років, науково-педагогічний – 14 років.

Закінчила Київський національний університет культури і мистецтв по спеціальності культуролог, соціолог соціально-культурної сфери в 1997 році. З 2003 по 2006 рр. навчалася в аспірантурі Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили за напрямком «Педагогіка». В 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Виховання гуманності у майбутніх соціальних працівників в умовах професійної підготовки».

Коло професійних інтересів. Викладання дисциплін: «Соціальна робота з різними категоріями клієнтів», «Людина в сучасному соціумі», «Методи досліджень в соціальній роботі», «Культура праці керівника соціальної сфери», «Соціологія». Є керівником дослідницької практики студентів спеціальності «Соціальна робота». Керує студентським науковим гуртком «Волонтерська студія» та здійснює організацію роботи в Громадській організації «Освітній центр «Університет третього віку». У поза аудиторній діяльності допомагає студентам організовувати благодійні акції спрямовані на підтримку та допомогу вразливим категоріям населення.

Коло наукових інтересів: соціальний супровід вразливих категорій населення, соціологія виховання.

Автор близько сорока наукових публікацій пов’язаних з соціальною роботою а також співавтор навчального посібника «Основи наукових досліджень в соціальній роботі» та навчального посібника «Словник-довідник із соціальної роботи.. Керує курсовими, дипломними, магістерськими та конкурсними студентськими науковими роботами, серед яких є переможці всеукраїнських конкурсів.

За вклад у розвиток освіти і науки Миколаївщини та громадсько-корисну роботу, відзначена грамотами голови обласної державної адміністрації, міського голови, в 2016 році – переможець обласного конкурсу «Волонтер року».

Контактна інформація:

Електронна адреса: nvklimenuk@gmail.com

 

Венгер Анна Сергіївна

Посада Старший викладач кафедри соціальної роботи

Науковий ступінь Кандидат психологічних наук

Стаж роботи 3 роки

Народилася 3серпня 1987 року у місті Саін-Шанд (Монголія) . У 2008 році відмінно закінчила Одеський національний університет імені І.І. Мечникова і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Психологія» та здобула кваліфікацію бакалавра з психології.В і 2009 році відмінно закінчила факультет психології Миколаївського Державного Університету імені В.О. Сухомлинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію психолог.В 2010 році відмінно закінчила магістратуру факультету психології Миколаївського Державного Університету імені В.О. Сухомлинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію психолога, викладача психологіїПісля закінчення магістратуриу 2010 роціпішла працювати нас своє перше місце роботи за спеціальністю, на посаду практичний психолог у ДНЗ № 83 «Казка» в місті Миколаєві. У 2012 році зарахована до аспірантури Херсонського державного університету на очну форму навчання. Спеціальність 19.00.05. – Соціальна психологія; психологія соціальної роботи.У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи.» на тему: «Соціально-психологічні особливості рольових відносин у дистантних сім’ях» . З 2016 року працюю на кафедрі соціальної роботи. Викладаю курси: «Основи консультування», «Конфліктологія», «Історія соціальної роботи», «Соціальна психологія», «Соціальна і демографічна статистика», «Квалітологія» та ін

 1. Наукова діяльність. Працюю над дослідженням у межах науково-дослідної теми кафедри: “Теоретико-методологічні засади формування компетенцій у майбутніх соціальних працівників”
 2. Публікації Загальна кількість 36
 3. Контактна інформація vengeranna@ rambler.ru 0663130509

Адаменко Оксана Олександрівна

Посада Старший викладач кафедри соціальної роботи

Науковий ступінь Кандидат педагогічних наук

Стаж роботи 20 років з них 17 у вищій школі

Біографія

Народилася 9 травня 1976 року у місті Миколаєві. У 1998 році закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут і здобула кваліфікацію вчителя фізики. Після закінчення магістратури  у 2001 році залишилася працювати на кафедрі педагогіки Миколаївського державного педагогічного університету. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Загальна педагогіка та історія педагогіки» на тему: «Освітня діяльність та науково-педагогічні погляди Василя Захаровича Смаля (1930-1987 рр.)» З 2016 року працюю на кафедрі соціальної роботи. Викладаю курси: «Соціальна робота з сім’ями з дітьми», «Девіантологія», «Практикум з соціальної роботи» та ін

 1. Наукова діяльність. Працюю над дослідженням у межах науково-дослідної теми кафедри: “Теоретико-методологічні засади формування компетенцій у майбутніх соціальних працівників”
 2. Публікації Загальна кількість 30
 3. Контактна інформація adamenko_2@mail.ru, 0672869327

Калмикова Ірина Юріївна

Доцент кафедри соціальної роботи

Доцент кафедри економіки та управління підприємством.

Кандидат економічних наук

Стаж роботи 38 років

Закінчила економічний факультет Дніпропетровськогой державного університету за спеціальністю «Економічна кібернетика». Захистила кандидатську дисертацію у Санкт-Петербурзькому університеті економіки та фінансів за спеціальністю 08.00.05 – Економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями.

За період трудової діяльності працювала молодшим науковим співробітником науково-дослідної частини, асистентом, старшим викладачем, доцентом, завідувачем, професором кафедри економіки та управління підприємством, замісником декана екеоноічного факультету з навчальної роботи Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара (1978-2014 рр.), першим проректором Міжнародного класичного університету ім. П. Орлика (2014-2015 рр., м. Миколаїв). У 2000-2010 рр. керувала в ДНУ ім. О. Гончара перепідготовкою фахівців вищої та середньої управлінської ланки за спеціальністю «Економіка підприємства» за Програмою ЄС «Українська ініциатива». Неодноразово залучалася МОН України в якості голови та члена комісій з ліцензування та акредитації спеціальності «Економіка підприємства» у ВНЗ. Має два стажування за кордоном (Франція, Італія).. Механізм економічного управління підприємством та ефективного використання ресурсів, економічні аспекти соціальної роботи.

Автор біля 150 наукових, навчальних та методичних публікацій.

Моб. 067-456-62-70 E-mail: kalm@ukr.net.