Склад кафедри

 • Ярошенко Віра Миколаївна
 • Посада: доцент кафедри соціальної роботи.
 • Науковий ступінь:кандидат політичних  наук.
 • Вчене звання:доцент.
 • Стаж роботи:загальний – 46 років, науково-педагогічний – 23 роки.

.Освіта. Закінчила Миколаївський педагогічний інститут ім.В.Г. Белінського за спеціальністю  «Історія», вчитель історії та суспільствознавства. В 1992-1997рр. навчалася в аспірантурі Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова за спеціальністю «Політологія». У 2002 р  захистила дисертацію  у спеціалізованій вченій раді Одеської юридичної академії зі спеціальності 23.00.02 – «політичні інститути та процеси», тема «Формування гуманістичних цінностей у політичній свідомості молоді», присуждена наукова ступінь кандидата політичних наук.

 • Коло професійних інтересів.Викладання дисциплін: «Соціальна політика», «Історія соціальної роботи», «Інноваційні технології соціальної роботи», «Паблік рілейшинз у соціальній роботі».
 • Коло наукових інтересів: становлення інституту демократичної громадянськості в Україні як умова зміни вектору політичного розвитку,   формування громадянськості особи в умовах демократичної трансформації сучасного  українського суспільства.
 • Авторка більше шестидесяти наукових публікацій з дослідження  політичної соціалізації особи. а також співавторка навчального посібника «Політична етика», підручника «Історія політичної думки» та  словника-довідника «Сучасна політична лексика».
 • Громадська робота. 2002 -2006 рр. – депутатка Миколаївської міської ради виб.округ 69, обрана за мажоритарною системою, заст. голови постійної депутатської комісії з питань праці та соціального захисту населення.  Голова благодійного фонду «Шлях до спасіння» з 2000 року до цього часу.  За період діяльності фонду мешканцям міста Миколаєва і області здійснювалась  матеріальна допомога на: лікування дітей  малозабезпечених сімей, придбання медичної апаратури і обладнання для лікарень, фінансування побудови скважини незараженого горизонту питної води в селі Чаусове Первомайського району Миколаївської області. В межах науково-дослідної роботи «Формування громадянськості особистості в умовах демократичної трансформації українського суспільства» розробила і започаткувала апробацію проекту «Діти нашого двору» ( організація студентами ІІІ-ІУ курсів спеціальності  «Політологія» та  «Соціальна робота» конструктивного дозвілля підлітків  у дворах  з метою виховання та вироблення громадянських якостей та навичок у молодого покоління незалежної України). З 2016 року є членкинею Громадської ради  Миколаївської ОДА з питань захисту прав жінок і дітей.
 • Нагороди. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України у 2008 році №131543, Нагрудним знаком «Відмінник освіти» Міністерства освіти і науки України у 2015 році №, за особистий вклад у розвиток освіти і науки Миколаївщини та громадсько-корисну роботу нагороджена грамотами Миколаївського міського голови  2005р, 2012р.
 • Контактна інформація:
 • Електронна адреса: pochtarenko.vera@gmail.com

 

 

 

 

Букач Микола Миколайович.

Посада: професор кафедри соціальної роботи.

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.

Вчене звання: професор

Стаж роботи: загальний стаж роботи 41 рік, із них  28 років роботи в вищій школі.

Закінчив Одеський державний інститут ім. К.Д.Ушинського за спеціальністю вчитель музики та співів в 1976 році. У 2001 році закінчив докторантуру в Національному педагогічному університеті ім. М.Драгоманова і  захистив докторську дисертацію на тему: «Формування педагогічної культури вчителя музики у процесі професійної підготовки».

Коло професійних інтересів. Викладання дисциплін: «Загальна педагогіка» «Соціальна педагогіка», «Арт-технології в соціальній роботі», «Методологія наукових досліджень в соціальній роботі», «Методика і технології викладання фахових дисциплін із соціальної роботи».

Коло наукових інтересів: арт-технології в соціальній роботі та проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи.

Автор шестидесяти п’яти  наукових публікацій пов’язаних з соціальною роботою а також співавтор навчального посібника «Основи наукових досліджень в соціальній роботі» та навчального посібника «Словник-довідник із соціальної роботи.

Громадська робота:

Упродовж 2001-2016 рр. приймав активну участь у громадській суспільно-корисній роботі, що проявилося:

– у відкритті на базі державного гуманітарного університету ім. П.Могили у 2001 році, першої  на Миколаївщині, кафедри з підготовки фахівців з соціальної роботи;

– у відкритті на базі Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського у 2011 році кафедри соціальної роботи;

– працюючи на волонтерських засадах, став ініціатором відкриття освітнього центру «Університет третього віку», на базі кафедри соціальної роботи Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, яка успішно функціонує у місті Миколаєві.

За значний вклад у розвиток освіти і науки Миколаївщини та громадсько-корисну роботу, неодноразово був відзначений, зокрема:

 • у 2004 році за розвиток освіти і науки Миколаївщини, був нагороджений грамотою управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації;
 • у 2005 році – нагороджений знаком «Відмінник освіти України»;
 • у 2011 році нагороджений почесним дипломом третьої Всеукраїнської виставки «Інноватика в сучасній освіті», за активну участь у розробці і упровадженні освітніх інновацій;
 • у 2012 році нагороджений почесним дипломом третьої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2012», за плідну науково-педагогічну діяльність з інноваційної модернізації освіти;
 • у 2013 році нагороджений знаком «К.Д.Ушинський» національної академії педагогічних наук України;
 • з 2014 по 2016 роки .ставав переможцем обласного конкурсу «Волонтер року»

Клименюк Наталія Василівна.

Посада:
доцент кафедри соціальної роботи.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Вчене звання: доцент.

Стаж роботи: загальний – 28 років, науково-педагогічний – 14 років.

Закінчила Київський національний університет культури і мистецтв по спеціальності культуролог, соціолог соціально-культурної сфери в 1997 році. З 2003 по 2006 рр. навчалася в аспірантурі Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили за напрямком «Педагогіка». В 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Виховання гуманності у майбутніх соціальних працівників в умовах професійної підготовки».

Коло професійних інтересів. Викладання дисциплін: «Соціальна робота з різними категоріями клієнтів», «Людина в сучасному соціумі», «Методи досліджень в соціальній роботі», «Культура праці керівника соціальної сфери», «Соціологія». Є керівником дослідницької практики студентів спеціальності «Соціальна робота». Керує студентським науковим гуртком «Волонтерська студія» та здійснює організацію роботи в Громадській організації «Освітній центр «Університет третього віку». У поза аудиторній діяльності допомагає студентам організовувати благодійні акції спрямовані на підтримку та допомогу вразливим категоріям населення.

Коло наукових інтересів: соціальний супровід вразливих категорій населення, соціологія виховання.

Автор близько сорока наукових публікацій пов’язаних з соціальною роботою а також співавтор навчального посібника «Основи наукових досліджень в соціальній роботі» та навчального посібника «Словник-довідник із соціальної роботи.. Керує курсовими, дипломними, магістерськими та конкурсними студентськими науковими роботами, серед яких є переможці всеукраїнських конкурсів.

За вклад у розвиток освіти і науки Миколаївщини та громадсько-корисну роботу, відзначена грамотами голови обласної державної адміністрації, міського голови, в 2016 році – переможець обласного конкурсу «Волонтер року».

Контактна інформація:

Електронна адреса: nvklimenuk@gmail.com

 

 

Прасол Дмитро Вікторович

Посада: доцент кафедри соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Стаж роботи у вищій школі 16 років.

Закінчив з відзнакою у 2001 році Миколаївський державний педагогічний університет і здобув кваліфікацію практичний психолог в закладах освіти. В 2009 році захистив кандидатську дисертацію в Державному вищому навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» АПН України (м. Київ) за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Має понад 40 наукових праць у фахових вітчизняних та закордонних виданнях, підготовлені самостійно та у співавторстві 16 навчально-методичних посібників. Розробив канал   “Анатомія психології” – https://www.youtube.com/channel/UCyAqKGYTePTdVWwffY17MRQ?view_as=subscriber   та рубрику  “Діагностична скарбничка” – https://www.youtube.com/playlist?list=PLXy5Z5XAxBv1urqLObvr81270PrtW-6Cz

Електронна адреса: prasoldv2561@gmail.com

Приймає участь у роботі благодійного Центру «Тепло поколінь», результати діяльності якого відзначені начальником управління освіти і науки Миколаївської області. Здійснює організацію надання психологічної та матеріальної допомоги дітям-переселенцям з зони АТО. Здійснює участь у організації роботі гуртка «Психея» на базі факультету педагогіки та психології. Здійснює співпрацю з Всеукраїнською психодіагностичною асоціацією. Проводить спільно з викладачами кафедри психології, кафедри педагогіки та дитячої психології семінари-практикуми, круглі столи для педагогів, психологів та соціальних педагогів навчальних закладів (ЗОШ №50 імені Г.Л.Дівіної, Муніципальний колегіум імені В.Д.Чайки, гімназія №41), психологів виправних колоній Миколаївської області (Державна пеніцитарна служба в Миколаївській області). Активно співпрацює з  психологами Департаменту виконання покарань Пенітенціарної служби МВС України у Миколаївській області, співробітниками Миколаївського спеціалізованого центру бойової підготовки авіаційних спеціалістів збройних сил України та Південної аерокосмічної науково-дослідної асоціації.

 

 

Петр Андрійович Козляковський

Посада: доцент кафедри соціальної роботи.

Науковий ступінь: кандидату педагогічних наук .

Вчене звання: доцент

Стаж роботи: загальний стаж роботи 55 рік, із них  40 років роботи в вищій школі.

У 1958 році закінчив середню школу в с. Пасічна, а в 1960 році – Каменець-Подільський культурно-освітній технікум

Після військової служби в Заполяр”ї закінчив у 1969 році Санкт-Петербурзький університет культури і мистецтва, а в 1975 році – аспірантуру цього ж вузу. З 1969 року працював викладачем, ст. викладачем, доцентом, зав. кафедри, деканом у вищих навчальних закладах міст Хабаровська, Орла та Миколаєва.

Педагогічна та науково-педагогічна діяльність Петра Андрійовича нараховує 55 років безперервного стажу.

За авторськими навчальними посібниками викладає наступні дисципліни: «Соціальну психологію», «Психологію соціальної роботи (персонологія, конфліктологія), «Основи консультування».

Плідно займається науковою діяльністю в області соціології, педагогіки вищої школи та психології. За цей період опубліковано понад 150 наукових та науково-методичних робіт, у тому числі, дві монографії, підручник та шість навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.

Приймає активну участь у вихованні майбутніх фахівців  в галузі соціальної роботи.

Нагороджений :

1.Медаль «ВЕТЕРАН ПРАЦІ» №263 від 24.11.1990 р.

2.Знак «ВІДМІННИК СВІТИ УКРАЇНИ» Наказ № 548-к від 05.08.1998 р.

3.Почесною грамотою МОН України в 2007 р.

E-mail: kozliakovsyi.p@gmail.com3.Почесною грамотою МОН України в 2007 р.