Документи факультету

Стратегія факультету педагогіки та психології до 2025 року

ПЛАН реалізації стратегії фак-ту пед-ки та псих та цільових показників до 2025

Заходи із забезпеч. якості освіти на фак-ті

Склад внутрішньої агенції із якості освіти на факультеті

Склад приймальної комісії факультету педагогіки та психології

Концепція розвитку факультету педагогіки та психології до 2020р.

Результати моніторингу якості освіти на факультеті педагогіки та психології

ЗВІТ внутрішньої агенції із забезпечення якості освіти на факультеті 16-17

Звіт внутрішньої агенції 17-18 н.р.

Положення:

Положення про факультет педагогіки та психології

Положення про агенцію якості освіти факультету педагогіки та психології

Стандарти вищої освіти:

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ 053 ПСИХОЛОГІЯ БАКАЛАВР 2019-2020

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ 053 МАГІСТР ПСИХОЛОГІЯ 2019-2020

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ 231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА БАКАЛАВРИ 2019-2020

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ 231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА МАГІСТРИ 2019-2020

Тимчасовий стандарт вищої освіти спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Тимчасовий стандарт вищої освіти 014 Середня освіта (Українська мова та література) Магістри

Тимчасовий стандарт вищої освіти 014 Середня освіта (Українська мова та література) бакалаври

Тимчасовий стандарт вищої освіти 035 Філологія Магістри

Тимчасовий стандарт 035 філологія бакалаври

Освітньо-професійні програми:

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА БАКАЛАВР 2019-2010 ПСИХОЛОГІЯ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА МАГІСТР 2019-2020 ПСИХОЛОГІЯ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА БАКАЛАВР -2019-2020 рр СОЦІАЛЬНА РОБОТА

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА МАГІСТР-2019-2020рр СОЦІАЛЬНА РОБОТА

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРМА 016 СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА БАКАЛАВРИ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 016 СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА МАГІСТРИ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА) ВЧИТЕЛЬ УКРАЇСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Освітньо-професійна програма 014 Середня освіта (Українська мова та література)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА) МАГІСТРИ

 

Рецензії на освітньо-професійні програми:

Рецензія на освітню програму першого бакалврського рівня за спеціальністю 053 Психологія

Рецензія на освітню програму першого бакалаврського рівня за спеціальністю 231 Соціальна робота

Відгук на освітню програму першого бакалаврського рівня за спеціальністю 016 Спеціальна освіта

Рецензія на тимчасовий стандарт 035 Філологія за спеціальністю 035.Філологія (Українська мова та література)

Плани:

План роботи вченої ради 20-21

План організаційної та виховної роботи 20-21

План роботи навчально-методичної комісії факультету 2017-2018 н.р.

Тематичний план науково-дослідної роботи факультету педагогіки та психології на 2017 – 2018 н.р. р.

План роботи факультету педагогіки та психології на 2017-2018 р.

План роботи внутр агенції на 2018-2019 н.р.

План Національно-Патріотичного виховання на 2018-2019 н.р.

План Виховної роботи на 2018-2019 н.р.

План роботи деканату на 2018-2019 н.р.

План роботи Вченої ради на 2018-2019 н.р.

 

Наукова робота факультету:

Звіт в.о. декана Олексюк 2018-2019 н.р.

Звіт з наукової роботи за 2018 р. факультету педагогіки та психології

Рейтингові показники факультету педагогіки та психології за 2018 рік

Список науково-практичних семінарів, конференцій, проведених у 2018 р.

Список публікацій науково-педагогічних працівників факультету педагогіки та психології за 2018 р.

Авторські свідоцтва викладачів факультету педагогіки та психології за 2018 рік

Звіт з наукової роботи за 2017 р.

Аналітичний звіт з наукової роботи факультету за 2017 р.

Список наукових праць викладачів факультету педагогіки та психології за 2017 р.

Авторські свідоцтва викладачів факультету за 2017 р.

Список науково-практичних семінарів, конференцій, проведених у 2017 р.

 

 

Опис навчального плану спеціальності:

Опис освітньої програми бакалавра спеціальності Музичне мистецтво

Опис освітньої програми магістра спеціальності Музичне мистецтво

Опис освітньої програми бакалавра спеціальності Психологія

Опис освітньої програми магістра спеціальності Психологія

Опис освітньої програми бакалавра спеціальності Спеціальна освіта

Опис освітньої програми бакалавра спеціальності Соціальна робота

 

Графіки:

Графік підвищення кваліфікації викладачів факультету педагогіки та психології

Перспективний план підвищеня кваліфікації

 

Кодекс академічної доброчесноcті науково-педагогічних працівників

Звіти:

Звіт декана 2019 рік

Звіт декана Олексюк І сем 2019-2020 н.р.