Документи факультету

Концепція розвитку факультету педагогіки та психології до 2020р.

Положення:

Положення про факультет педагогіки та психології

Положення про агенцію якості освіти факультету педагогіки та психології

 

Плани:

План роботи агенції з якості освіти на факультеті педагогіки та психології

План роботи навчально-методичної комісії факультету 2017-2018 н.р.

Тематичний план науково-дослідної роботи факультету педагогіки та психології на 2017 – 2018 н.р. р.

План роботи факультету педагогіки та психології на 2017-2018 р.

План Національно-Патріотичного виховання на 2018-2019 н.р.

План Виховної роботи на 2018-2019 н.р.

План роботи вченої ради 17-18 н.р.

 

Наукова робота факультету:

Звіт з наукової роботи за 2017 р.

Аналітичний звіт з наукової роботи факультету за 2017 р.

Список наукових праць викладачів факультету педагогіки та психології за 2017 р.

Авторські свідоцтва викладачів факультету за 2017 р.

Список науково-практичних семінарів, конференцій, проведених у 2017 р.

 

Опис навчального плану спеціальності:

Опис освітньої програми бакалавра спеціальності Музичне мистецтво

Опис освітньої програми магістра спеціальності Музичне мистецтво

Опис освітньої програми бакалавра спеціальності Психологія

Опис освітньої програми магістра спеціальності Психологія

Опис освітньої програми бакалавра спеціальності Спеціальна освіта

Опис освітньої програми бакалавра спеціальності Соціальна робота

 

Графіки:

Графік підвищення кваліфікації викладачів факультету педагогіки та психології

Перспективний план підвищеня кваліфікації

 

Кодекс академічної доброчесноcті науково-педагогічних працівників