Документи факультету

Заходи із забезпеч. якості освіти на фак-ті

Склад внутрішньої агенції із якості освіти на факультеті

Склад приймальної комісії факультету педагогіки та психології

Концепція розвитку факультету педагогіки та психології до 2020р.

Результати моніторингу якості освіти на факультеті педагогіки та психології

ЗВІТ внутрішньої агенції із забезпечення якості освіти на факультеті 16-17

Звіт внутрішньої агенції 17-18 н.р.

Положення:

Положення про факультет педагогіки та психології

Положення про агенцію якості освіти факультету педагогіки та психології

 

Плани:

План роботи навчально-методичної комісії факультету 2017-2018 н.р.

Тематичний план науково-дослідної роботи факультету педагогіки та психології на 2017 – 2018 н.р. р.

План роботи факультету педагогіки та психології на 2017-2018 р.

План роботи внутр агенції на 2018-2019 н.р.

План Національно-Патріотичного виховання на 2018-2019 н.р.

План Виховної роботи на 2018-2019 н.р.

План роботи деканату на 2018-2019 н.р.

План роботи Вченої ради на 2018-2019 н.р.

 

Наукова робота факультету:

Звіт в.о. декана Олексюк 2018-2019 н.р.

Звіт з наукової роботи за 2018 р. факультету педагогіки та психології

Рейтингові показники факультету педагогіки та психології за 2018 рік

Список науково-практичних семінарів, конференцій, проведених у 2018 р.

Список публікацій науково-педагогічних працівників факультету педагогіки та психології за 2018 р.

Авторські свідоцтва викладачів факультету педагогіки та психології за 2018 рік

Звіт з наукової роботи за 2017 р.

Аналітичний звіт з наукової роботи факультету за 2017 р.

Список наукових праць викладачів факультету педагогіки та психології за 2017 р.

Авторські свідоцтва викладачів факультету за 2017 р.

Список науково-практичних семінарів, конференцій, проведених у 2017 р.

 

Опис навчального плану спеціальності:

Опис освітньої програми бакалавра спеціальності Музичне мистецтво

Опис освітньої програми магістра спеціальності Музичне мистецтво

Опис освітньої програми бакалавра спеціальності Психологія

Опис освітньої програми магістра спеціальності Психологія

Опис освітньої програми бакалавра спеціальності Спеціальна освіта

Опис освітньої програми бакалавра спеціальності Соціальна робота

 

Графіки:

Графік підвищення кваліфікації викладачів факультету педагогіки та психології

Перспективний план підвищеня кваліфікації

 

Кодекс академічної доброчесноcті науково-педагогічних працівників