Документи факультету

Положення:

Положення про факультет педагогіки та психології

Положення про агенцію якості освіти факультету педагогіки та психології

 

Плани:

План роботи агенції з якості освіти на факультеті педагогіки та психології

План роботи навчально-методичної комісії факультету 2017-2018 н.р.

Тематичний план науково-дослідної роботи факультету педагогіки та психології на 2017 – 2018 н.р. р.

План роботи факультету педагогіки та психології на 2017-2018 р.

Графіки:

Графік підвищення кваліфікації викладачів факультету педагогіки та психології

Перспективний план підвищеня кваліфікації

 

Кодекс академічної доброчесночті науково-педагогічних працівиків