Міжнародна діяльність

Партнерство із провідними науковими установами та університетами України та ЄС

навчальний план 2020-2021 (для іноземних студентів)

Проведення міжнародної школи Start-Up психології

Науково-міжнародний вебінар (Україна-Польща):

 Zapraszamy na webinar

w dniu10 XII 2020  Opole ‒  Mikołajów, godz. 12.00

Instytut Psychologii, Uniwersytet Opolski  ‒  Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Psychologii, Mikołajowski Uniwersytet Narodowy im. W. O. Suchomlińskiego

Temat: „Poczucie bezpieczeństwa i zdrowie psychiczne w środowisku edukacyjnym: uczniowie, nauczyciele, rodzice”

 1. Prezentacja jednostek: Instytut Psychologii, Uniwersytet Opolski  ‒  Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Psychologii, Mikołajowski Uniwersytet Narodowy im. W. O. Suchomlińskiego
 2. Prof. UO dr hab. Romuald Derbis, „Poczucie bezpieczeństwa  z perspektywy procesów globalizacji”
 3. Prof. UO dr hab. Dariusz Krok, „Poczucie bezpieczeństwa wewnętrznego a dobrostan psychiczny u późnych adolescentów”
 4. Prof. dr hab. Iryna Sawenkowa, „Chronopsychologiczne przewidywanie poczucia bezpieczeństwa w środowisku i jakość życia osób o specjalnych potrzebach”
 5. Dr Iryna Litwinenko, „Bezpieczeństwo psychologiczne w środowisku edukacyjnym”

________________________________________________________________________________

Spotkanie aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Uniwersytet Opolski

Dowiedz się więcej | Pomoc | Opcje spotkania | Informacje prawne

Програма наукового вебінару:

 Prelegenci, tematy wystąpień, organizatory Webinaru ze strony uniwersytetu Opolskiego.

Prelegenci:

 • Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, Prof. UO dr hab. Romuald Derbis „Poczucie bezpieczeństwa  z perspektywy procesów globalizacji”.
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, UO dr hab. Dariusz Krok „Poczucie bezpieczeństwa wewnętrznego a dobrostan psychiczny u późnych adolescentów”.

 Ogólna organizacja Webinaru, naukowe tłumaczenie referatów i prezentacji z języka Ukraińskiego, tłumaczenie pod czas Webinaru:

 • Doktor nauk humanistycznych, konsultant naukowy Familiae Civitas – Żanna Staniszewska.
 • Doktor nauk humanistycznych, redaktor międzynarodowego czasopisma naukowego Studia Humanitatis – Mirosław Staniszewski.

Opracowanie techniczne referatów:

 • Doktorantka uniwersytetu Opolskiego – Alisandra Staniszewska.

Uczestnicy:

 • Studenci UO kierunku psychologii.

Докладчики, темы выступлений, организаторы Вебинара со стороны Опольского университета.

 Докладчики:

 • Директор Института психологии Опольского университета, профессор Опольского университета, доктор хабилитированный Ромуальд Дербис. Доклад «Чувство безопасности с точки зрения процессов глобализации».
 • Заместитель директора Института психологии Опольского университета, профессор Опольского университета, доктор хабилитированный Дариуш Крок. Доклад «Чувство внутренней безопасности и психологическое благополучие в позднем подростковом возрасте».

Общая организация Вебинара, научные переводы рефератов и презентации с украинского языка, перевод во время Вебинара:

 • Доктор гуманистических наук, научный консультант Familiae Civitas – Жанна Станишевская.
 • Доктор гуманистических наук, редактор международного научного журнала Studia Humanitatis – Мирослав Станишевский.

Техническая обработка рефератов:

 • Докторантка Опольского университета Алисандра Станишевская.

Участники:

 • Студенты специальности психология, Опольского университета.

Темы выступлений научного вебинара кафедры психологии Николаевского национального университета имени В.А. Сухомлинского:

 • Доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедры психологии Савенкова Ирина Ивановна. Доклад «Хронопсихологическое прогнозирование чувства безопасности в среде и качества жизни людей с особенными потребностями»
 • Ведуча наукового семінару – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии, доцент Литвиненко Ирина Сергеевна. Доклад «Психологическая безопасность образовательной среды как условие психологического здоровья учащейся молодежи».
 • Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии, доцент Чугуева Инна Евгеньевна «Психологические факторы подготовки психологов к работе с проблемой булинга»
 • Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии, доцент Шевченко Владимир Владимирович «Предвзятость и профилактика булинга среди детей подросткового возраста»
 • Кандидат философских наук, доцент кафедры психологии, доцент Шпачинский Игорь Леонидович «Информационная составляющая безопасности образовательной среды в заведениях общего среднего образования»
 • Преподаватель философских дисциплин «Проблема безопасности в аксиологическом измерении»
 • Кандидат наук по государственному управлению Сухорукова Анна Леонидовна «Государственный механизм управлением качеством жизни населения Украины»
 • Доктор политических наук, профессор кафедры психологии, профессор Недбай Вячеслав Викторович «Повышение качества жизни в Украине через медиа образование»
 • Доктор политических наук, доцент кафедры психологии, доцент Ярошенко Вера Николаевна «Взаимозависимость качества жизни общества и эффективности реализации государственной гендерной политики в Украине».

 Участники:

 • Студенты специальности психология, Николаевского национального университета имени В.А. Сухомлинского

 

спеціальність 052 Політологія


Аспірантка освітньої програми «Політологія» Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського Олександра Лемішевська є активною учасницею проекту Шведської школи  “Beetroot Academy”.  Так, за її участі 12 липня 2019 року “Beetroot Academy” підписала Меморандум з Миколаївською міською радою задля реалізації спільних освітніх проектів та популяризації IT-галузі серед молоді.

Стажування у Франції

Викладачі кафедри політології (завідувач кафедри політології  професор Н. О. Ніколаєнко та доцент І.Є. Ворчакова)  у складі робочої групи ведучих університетів України, здійснила (стажування) навчально-освітній візит до університету Ліон-2 імені  братів Люм’єр (Франція) в рамках проекту «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України».  Результатом стало обговорення проблем і перспектив системи підготовки докторів філософії (РНd)  в галузі політології на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, розробка навчальних програм та вироблення рекомендацій щодо вдосконалення існуючої нормативно-правової бази, організаційних, методичних та інституційних засад діяльності сучасної аспірантури.