Історія кафедри

У 2011 році на факультеті філології та журналістики Миколаївського національного університету імені Василя Олександровича Сухомлинського кандидатом педагогічних наук, доцентом Савіновою Наталією Володимирівною у складі кафедри  загального мовознавства та прикладної лінгвістики підготовлено пакет документів щодо ліцензування напряму підготовки 6.010105 «Корекційна освіта (логопедія)» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» . Після отримання ліцензії (на 50 осіб) на підготовку студентів, у 2011 році проведено перший набір студентів напряму підготовки 6.010105 «Корекційна освіта (логопедія)».

У цьому ж році в структурі факультету філології та журналістики була організована кафедра корекційної освіти у такому складі: к.п.н., доц. Н.В. Савінова, к.пед.н., доц. Н.В. Стельмах, к.пед. н. В.А. Кисличенко, викладач Ю.Б. Сорочан, викладач Т.М. Іванова.

В результаті реорганізації у 2012 році кафедра корекційної освіти увійшла до структури кафедри загального мовознавства та прикладної лінгвістики факультету філології та журналістики МНУ імені В.О. Сухомлинського.

Із вересня 2014 року кафедру корекційної освіти виокремлено як самостійний структурний підрозділ, який функціонував у структурі Інституту педагогічної освіти.

З 1 вересня 2015 року кафедра корекційної освіти увійшла в структуру факультету педагогіки та психології. З 1 листопада 2015 року рішенням вченої ради університету кафедра корекційної освіти була перейменована у кафедру спеціальної освіти.

У 2015 році доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри корекційної освіти Н. В. Савінова ініціювала підготовку пакету документів до ліцензування спеціальності 8.01010501 «Корекційна освіта (логопедія)» галузі знань 0101 «Педагогічна освіта». Після отримання ліцензії на підготовку студентів за ОКР «Магістр» у 2015 році проведено перший набір напряму підготовки 6.010105 «Корекційна освіта (логопедія)» Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

Концепція діяльності кафедри полягає у органічному поєднанні практичної і теоретичної підготовки фахівців спеціальної освіти, забезпеченні тісних взаємовигідних зв’язків зі школами-інтернатами, спеціальними  та соціально-реабілітаційними закладами освіти, у створенні сприятливих умов для працевлаштування випускників, які зможуть активно, творчо працювати в сучасних ринкових умовах.