Історія кафедри

У 2011 році на факультеті філології та журналістики Миколаївського національного університету імені Василя Олександровича Сухомлинського було започатковано нову спеціальність «Корекційна освіта (логопедія)» та створено кафедру корекційної освіти.

З 2012 року кафедру корекційної освіти було реорганізовано у кафедру мовознавства та логопедії.

З 1 вересня 2014 року кафедра корекційної освіти як самостійна структурна одиниця функціонувала у складі інституту педагогічної освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

З 2015 року кафедра є структурною одиницею факультету педагогіки та психології. 2016 року назву змінено на кафедру спеціальної освіти.

Концепція діяльності кафедри полягає у органічному поєднанні практичної і теоретичної підготовки фахівців корекційної освіти, забезпеченні тісних взаємовигідних зв’язків зі школами-інтернатами, спеціальними дошкільними та соціально-реабілітаційними закладами, у створенні сприятливих умов для працевлаштування випускників, які зможуть активно, творчо працювати в сучасних ринкових умовах.