Огранізаційно-виховна робота

 

п/п

Термін,

місце та час

проведення

Назва, зміст заходу,

форма його проведення

Організатори Очікуваний продукт

(нормативно-

правовий акт,

програма,

громадський форум,

інший захід тощо) та соціально-

економічний ефект

Категорія

громадян, на

потребу якої

переважно

спрямований

захід

Запрошені до

участі (участь

керівників

місцевих

органів

виконавчої

влади)

Відповідальні
1 2 3 4 5 6 7 8
 

Організаційна робота

Кафедра спеціальної освіти

Серпень 2017 Остаточно розподілити і затвердити навчальне навантаження. Зав. кафедри Савінова Н.В., викладачі кафедри картки навчального навантаження викладачі   Зав. кафедри Савінова Н.В., викладачі кафедри
Серпень-вересень 2017 Затвердити плани індивідуальної роботи викладачів, план роботи кафедри. Зав. кафедри Савінова Н.В., викладачі кафедри плани індивідуальної роботи викладачі   Зав. кафедри Савінова Н.В., викладачі кафедри
Вересень 2017 Визначити приміщення,  закріплені  за групами кафедри спеціальної освіти Зав. кафедри Савінова Н.В., викладачі кафедри звіт викладачі та студенти   Зав. кафедри Савінова Н.В., викладачі кафедри
Вересень 2017 Підібрати кадри сумісників, організувати діяльність викладачів. Зав. кафедри Савінова Н.В. звіт викладачі   Зав. кафедри Савінова Н.В.,
Вересень 2017 Призначити кураторів у новоутворених групах. Зав. кафедри Савінова Н.В. звіт викладачі   Зав. кафедри Савінова Н.В.,
І семестр 2017-2018 Забезпечити   підготовку   необхідної   документації   в   кабінеті кафедри. Зав. кафедри Савінова Н.В., викладачі кафедри звіт викладачі   Зав. кафедри Савінова Н.В., викладачі кафедри
періодично Розглядати та затверджувати  звіти викладачів  про  підсумки роботи на денному та заочному відділеннях. Зав. кафедри Савінова Н.В., викладачі кафедри звіт викладачі   Зав. кафедри Савінова Н.В., викладачі кафедри
Квітень-травень 2018 Розглянути попереднє навантаження на 2018-2019 н.р. Зав. кафедри Савінова Н.В., викладачі кафедри   викладачі   Зав. кафедри Савінова Н.В., викладачі кафедри
Протягом навчального року Розширити бази практик. Зав. кафедри Савінова Н.В. звіт викладачі та студенти   Зав. кафедри Савінова Н.В.,
Протягом навчального року Налагодити наукову співпрацю з навчальними закладами зарубіжжя. Зав. кафедри Савінова Н.В., викладачі кафедри звіт викладачі   Зав. кафедри Савінова Н.В., викладачі кафедри

Виховна робота

Кафедра спеціальної освіти

Протягом навчального року Організувати волонтерську роботу та благодійну роботу зі студентами. викладач Сорочан Ю.Б. звіт викладачі та студенти   викладач Сорочан Ю.Б.
Періодично Провести в гуртожитку низку бесід з проблем розгортання життєвого потенціалу особистості студента. усі викладачі звіт викладачі та студенти   к. пед. наук, доцент Кисличенко В.А.
Вересень Встановити контакти із школами та інтернатами, де студенти проходитимуть практику. Зав. кафедри Савінова Н.В. звіт викладачі та студенти   Зав. кафедри Савінова Н.В.
Протягом навчального року Систематично проводити із студентами бесіди циклу „Професійний підхід до роботи”, «Життєві домагання особистості».

 

всі викладачі звіт викладачі та студенти   к. пед. наук, доцент Кисличенко В.А.