Історія кафедри

Кафедра психології як окремий структурний навчально-науковий підрозділ розпочала свою діяльність із кінця 1984 р.

В 90 роках минулого століття кафедра психології виконувала звичайні функції по психологічній підготовці вчителів різних спеціальностей за стандартними навчальними планами та програмами. При кафедрі одними з перших в Україні  були створені курси практичних психологів на основі другої освіти. Ці курси потім стали основою відділення післядипломної підготовки зі спеціальності «практичних психологів в закладах освіти».

В 1990 р. був розроблений перший в Україні навчальний план зі спеціальності «філолог, практичний психолог». Поєднання цих двох спеціальностей довело, що підвищення кількості годин у навчальному плані з психології майбутніх вчителів позитивно впливає на загальний рівень знань та кращу готовність студентів до навчально-виховної роботи в школі. Довгий час навчальна група студентів спеціальності «вчитель української мови і літератури та практичний психолог» була найкращою в університеті та психологи російської та української мови краще писали диктанти ніж такі ж філологи без підвищеної психологічної освіти.

З 1999 року кафедрою ліцензовано підготовку фахівців спеціальності «Психологія».

У 2003 р. в Миколаївському державному університеті створюється факультет психології і включену до його складу кафедру психології перейменовано на кафедру теоретичної та прикладної психології.

У 2014 році фахівці з психології об’єднані в кафедру психології та включені до складу факультету педагогіки та психології.

Очолює кафедру досвідчений фахівець в області клінічної психології, доктор психологічних наук, доцент Савенкова І.І. До складу кафедри входять доценти, кандидати психологічних наук Кучманич І.М., Литвиненко І.С., Мороз Р.А., Чугуєва І.Є., Шевченко В.В., кандидати педагогічних наук Шевчук О.С. та Білюк О.Г., старші викладачі Власов Г.В. та Грушевський В.О., викладачі Кузнецова С.В., Мухіна Л.М. та Санько К.О.

Кафедра є випусковою для напряму підготовки 053 «Психологія».

 

За час існування кафедри психології як самостійного підрозділу, усі викладачі спрямовували свою діяльність на підвищення методичного рівня в напрямку оволодіння кредитно-модульною системою організації навчання студентів і розвиток у науково-дослідній роботі.

Тому наші випускники знаходять різноманітне застосування своїх знань і вмінь у сферах управління, освіти, бізнесу, медицини, виробництва, силових структур, екстремальних видів діяльності, громадської роботи, спортивної діяльності тощо.

Можна також стверджувати, що орієнтація на майбутнє є головним напрямом діяльності кафедри психології. Численні дослідження довели, що орієнтація на майбутнє тісно пов’язана з тенденціями до задоволення потреби у самоактуалізації, тому що така особистість спрямована на  самовдосконалення, творчість, позитивні емоції та емпатію.

Метою діяльності кафедри є:

  • професійна підготовка висококваліфікованих фахівців за напрямом  053 «Психологія»;
  • організаційно-методичне забезпечення викладання дисциплін зі спеціалізацій «Клінічна психологія», «Соціальна психологія», «Практична психологія»  напряму підготовки  053 «Психологія»;