Наукова діяльність


МОНОГРАФІЇ ВИКЛАДАЧІВ

Наукові заходи на базі кафедри спеціальної освіти


АВТОРСЬКІ  СВІДОЦТВА

Авторські свідоцтва


СЕРТИФІКАТИ В2

Сертифікат B2  Карсканова С.В.


МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ  КАФЕДРИ

Міжнародна співпраця


УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ  

Участь викладачів у міжнародних наукових конференціях


ЗАКОРДОННЕ СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ

Закордонне стажування викладачів кафедри


СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ 


РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ НПП 

Результати виконання науково-дослідної роботи НПП


НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Переможці кафедри спеціальної освіти

Наукові праці студентів 

МОЛОДІ ВЧЕНІ КАФЕДРИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Молоді вчені кафедри спеціальної освіти

НАУКОВІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Наукові праці викладачів кафедри спеціальної освіти

Публікації у наукометричних базах Scopus

ЛАБОРАТОРІЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ЛОГОДІАГНОСТИКИ ТА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ЛОГОКОРЕКЦІЇ

ЛАБОРАТОРІЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ЛОГОДІАГНОСТИКИ ТА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ЛОГОКОРЕКЦІЇ

ДОГОВОРИ ПРО СПІВПРАЦЮ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Договори про співпрацю із закладами вищої освіти