Наукова робота кафедри музичного мистецтва


МОНОГРАФІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

                                                                


план науково-практичних семінарів 2022р.

План наукової роботи на друге піврічча 2021 р.

План наукової роботи каф. музич. мистецтва 2020 н.р.

план науково-практичних конференцій 2020


АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА 

Авторські свідоцтва у 2019-2020 н.р.

        


СЕРТИФІКАТИ В2

      

        


МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ 

Статті у виданнях міжнародних науковом. базах(зарубіжні видангня)

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

                             

Участь студентів та викладачів у конкурсах та фестивалях

ЗАКОРДОННЕ СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ:

            


Публікації викладачів в SKOPUS 

– Васильєва Л.Л. Український кант як жанр «третього пласта»: європейський історичний контекст. Вісник НАКККіМ. №1, 2018. С.148-151 журнал індексується у Web of Science (Emerging Sources Citation Index);

– Васильєва Л.Л. Публікація у виданнях, які включено до наукометричної бази Scopus, WОS: Tsypko Victoriia1, Larysa Vasylieva2, Ershova Irina3, Morozov Alexander4, Fedorchuk Yulia5. Use of Fairy Tales in the LegalEducation of Children Aged 5-8. – International Journal of Psychosocial Rehabilitation. 2020. Volume 24. Issue 2. P380-389. DOI: 10.37200/IJPR/V24I2/PR200346 Scopus


http://psp.mdu.edu.ua/?p=4313

http://psp.mdu.edu.ua/?p=3950

http://psp.mdu.edu.ua/?p=3678

http://psp.mdu.edu.ua/?p=3129

http://psp.mdu.edu.ua/?p=2715

http://psp.mdu.edu.ua/?p=2604

http://psp.mdu.edu.ua/?p=2536

http://psp.mdu.edu.ua/?p=2494

http://mdu.edu.ua/?p=8445

http://mdu.edu.ua/?p=7247

http://mdu.edu.ua/?p=6692