Методична робота кафедри музичного мистецтва

Методична робота кафедри музичного мистецтва  спрямована на вдосконалення викладання навчальних дисциплін, оптимізацію й інтенсифікацію навчального процесу, поліпшення організації самостійної роботи і контролю  знань студентів, підвищення педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу .

Робота кафедри за цим напрямком полягала в оновленні та уточненні робочих навчальних програм дисциплін,  закріплених за кафедрою.

Разом з тим, зусилля викладачів кафедри у цьому напрямку були зосереджені на регулярному оновленні робочих навчальних програм та гармонізації курсів з вимогами, що визначаються обсягами кредитів, виділених для викладання кожної дисципліни, а також на підготовці презентаційних матеріалів, методичних матеріалів та посібників.

Одним із напрямків методичної роботи кафедри в 2016 році стало підготовка незалежних комплексних тестів для перевірки сформованості професійних компетентностей студентів спеціальності Музичне мистецтво.

Закріплення дисциплін МУз. мист на 2018-2019

План методичних семінарів кафедри музичного мистецтва

Інформація про практичну підготовку студентів

Робоча програма пед.практики(навчальна ) 3 курс

Робоча програма практика 4 курс

Граф_к і база практик муз.мист. 2018-2019 дфн

програма виробничої практики магістри

Граф_к і база практик муз.мист. 2018-2019 ЗФН

програма практики зі спеціалізації 3 курс

 

Методичні вказівки до практик

Тематика методичних семінарів