Організація освітнього процесу кафедри

Стандарт вищої освіти _016-spetsialna-osvita-bakalavr

Освітня програма “Логопедія.Спеціальна психологія” за ІІ (магістерським) рівнем вищої освіти 016 Спец освіта маг 2020

Навчальний план ІІ (магістерського) рівня вищої освіти НП 016 маг 2020


ВИПУСКНИКИ

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ КАФЕДРИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ


План роботи кафедри на 2019-2020н.р

Положення про кафедру 

Графік відкритих занять 2019-2020н.р.

Концепція розвитку кафедри_2018-23

Організація освітнього процесу у другому семестрі 2019-2020 нр

Штатний розпис кафедри 2018 –

ЗВІТИ

Звіт кафедри_2019-20 н.р. (1)

звіт за 2019-2020 рік

Звіт кафедри_2019-20 н.р.за ІІ півріччя

Найвагоміші результати виконання НДР 2019 звіт з науки

Звіт з науки_каф. спец.осв._2019_486_Додаток 1

Звіт кафедри спеціальної освіти за 2017-18 н.р.

Звіт кафедри за І семестр 18-19 н.р.

Анотований звіт 2018

Посадові інструкції кафедри спеціальної освіти

Звіти з виконання викладачами індивідуального плану

Інформаційні пакети спеціальності спеціальна освіта

Робочі та навчальні програми Спеціальної освіти 2019-2020 н.р.

Навчально-методичні комплекси спеціальності спеціальна освіта

Освітньо-професійна програма спеціальності спеціальна освіта

Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціальності спеціальная освіта

Заходи із забезпеч.якості освіти на кафедрі спец.освіта

НМКД 2019 ФФНМ

НМКД ФЕМУ 2019

НМКД Спеціальна методика ознайомлення з довкіллям 2019

Самостійна робота студентів

Графіки:

Графік консультацій викладачів кафедри на 2019-2020 н.р.

2020-2021 навчальний рік

Комплекти завдань для контролю та перевірки самостійної роботи на І семестр 2020-2021 н.р.

Комплекти завдань самостійної роботи на ІІ семестр 2020-2021 н.р.

Навчальні та робочі програми (бакалаврат) 2020-2021 н.р.

Навчальні та робочі програми (магістратура) 2020-2021 н.р.

Спецкурс _Організація ігрової діяльності… НП+РП

НП РП Психолінгвістика

Дитяча_лiтература_навчальна_2020-21

Дитяча_лiтература_робоча_20-21

3 к КорекційноРеабілітаційніСлужби

Спеціальна психологія

НП РП Організація психологічної служби 2020-2021

 Образотворче мист та Трудова діяльність

6 курс_Самових. і саморегуляція_навчальна

6 курс_Самових. і саморегуляція_робоча