Організація освітнього процесу кафедри

Стандарт вищої освіти _016-spetsialna-osvita-bakalavr


ВИПУСКНИКИ

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ КАФЕДРИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ


План роботи кафедри на 2019-2020н.р

Положення про кафедру 

Графік відкритих занять 2019-2020н.р.

Концепція розвитку кафедри_2018-23

Організація освітнього процесу у другому семестрі 2019-2020 нр

Штатний розпис кафедри 2018 –

ЗВІТИ

Звіт кафедри_2019-20 н.р. (1)

звіт за 2019-2020 рік

Звіт кафедри_2019-20 н.р.за ІІ півріччя

Найвагоміші результати виконання НДР 2019 звіт з науки

Звіт з науки_каф. спец.осв._2019_486_Додаток 1

Звіт кафедри спеціальної освіти за 2017-18 н.р.

Звіт кафедри за І семестр 18-19 н.р.

Анотований звіт 2018

Посадові інструкції кафедри спеціальної освіти

Звіти з виконання викладачами індивідуального плану

Інформаційні пакети спеціальності спеціальна освіта

Робочі та навчальні програми Спеціальної освіти 2019-2020 н.р.

Навчально-методичні комплекси спеціальності спеціальна освіта

Освітньо-професійна програма спеціальності спеціальна освіта

Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціальності спеціальная освіта

Заходи із забезпеч.якості освіти на кафедрі спец.освіта

НМКД 2019 ФФНМ

НМКД ФЕМУ 2019

НМКД Спеціальна методика ознайомлення з довкіллям 2019

Самостійна робота студентів

Графіки:

Графік консультацій викладачів кафедри на 2019-2020 н.р.

2020-2021 навчальний рік

Комплекти завдань для контролю та перевірки самостійної роботи на І семестр 2020-2021 н.р.