Всеукраїнський конкурс наукових робіт студентів зі Спеціальної освіти (за нозологіями) 2020-2021 рік

 

Конкурсні роботи просимо надсилати в електронному та друкованому вигляді до 15.02.2021 року (за поштовим штемпелем) за адресою: вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, 54001 та на E-mail: kafkor.konkurs21@gmail.com (вказавши тему повідомлення «Конкурс студентських наукових робіт «Спеціальна освіта (за нозологіями)».

Наукові роботи, подані на конкурс, не повертаються. Другий тур Конкурсу проводиться у два етапи:

1 етап – заочний, рецензування робіт (16.02.2021-23.03.2021 р.);

2 етап – захист робіт, підведення підсумків Конкурсу на науково-практичній конференції у режимі відеоконференції  (06.04.2021 року).

Протягом першого етапу галузева конкурсна комісія розглядає подані наукові роботи та здійснює їх рецензування. Наукові роботи не подаються на рецензування до закладів вищої освіти, у яких навчаються їхні автори.

Галузева конкурсна комісія на своєму засіданні (за наявності не менше 2/3 її складу) на підставі рецензій більшістю голосів приймає рішення щодо визначення наукових робіт, автори яких запрошуються на підсумкову науково-практичну конференцію. За рівної кількості голосів членів галузевої конкурсної комісії, голос голови є вирішальним.

Авторам відповідних наукових робіт та їх науковим керівникам галузева конкурсна комісія надсилає запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції (не пізніше ніж за два тижні до дати її проведення) для підготовки наукової доповіді та захисту роботи (до 5 хвилин).

До 23 березня 2021 року на вебсайті Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського буде оприлюднено список конкурсантів, рейтинговий список запрошених до участі у підсумковій науково-практичній конференції, а також їх роботи.

Одночасно на адресу закладів вищої освіти будуть надіслані листи-запрошення учасникам.

Зверніть увагу! Просимо учасників ІІ туру Конкурсу у супровідних документах обов’язково вказувати електронну адресу і номер мобільного телефону (для зручності контактування) та надавати прізвища, імена, по батькові студентів та їх наукових керівників згідно з паспортними даними, не допускати помилок, скорочень у написанні назви ЗВО.

Загальна інформація про Конкурс та конкурсні роботи будуть оприлюднені на сайтах: університету http://mdu.edu.ua/; факультету педагогіки та психології  http://psp.mdu.edu.ua/

Контакти:

Ел. пошта: kafkor@gmail.com

Тел. + 380 (067) 1277851 Кисличенко Вікторія Анатоліївна

Авторам кращих наукових робіт будуть надіслані запрошення для участі в підсумковій науково-практичній відеоконференції для захисту конкурсних робіт.

Бажаємо успіху! Оргкомітет Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Спеціальна освіта (за нозологіями)».