Дисципліни

 Дисциплiни_за_вибором_студента

№ п/п Назва дисципліни Шифр. Повна назва спеціальності
1. Психологія (загальна, вікова, педагогічна, дитяча) 016 Спеціальна освіта
2. Педагогічна деонтологія, риторика, культура мовлення корекційного педагога 016 Спеціальна освіта
3. Механізми і клініка мовленнєвих, сенсорних ті інтелектуальних порушень 016 Спеціальна освіта
4. Педагогіка (загальна), педагогічна творчість, теорія і методика виховання дітей з вадами мовлення 016 Спеціальна освіта
5. Інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання 016 Спеціальна освіта
6. Анатомія, фізіологія, патологія дітей та основи генетики 016 Спеціальна освіта
7. Невропатологія 016 Спеціальна освіта
8. Перша медична допомога та гігієна у системі спеціальної освіти 016 Спеціальна освіта
9. Психопатологія і психотерапія 016 Спеціальна освіта
10. Університетські студії 016 Спеціальна освіта

6.010106 Соціальна педагогіка

6.030102 Психологія

6.020204 Музичне мистецтво

6.130102 Соціальна робота

11. Клініка мовленнєвих, сенсорних та інтелектуальних порушень 6.010105 Корекційна освіта (логопедія)
12. Логопедія і неврологічні основи логопедії 6.010105 Корекційна освіта (логопедія)
13. Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія 6.010105 Корекційна освіта (логопедія)
14. Корекційна педагогіка з основами спеціальної дидактики

 

6.010105 Корекційна освіта (логопедія)
15. Педагогіка (загальна), педагогічна творчість, теорія і методика виховання дітей з вадами мовлення 6.010105 Корекційна освіта (логопедія)
16. Психологія (загальна, вікова, педагогічна, дитяча) 6.010105 Корекційна освіта (логопедія)
17. Інклюзивне навчання дітей із порушеннями психофізичного розвитку 6.010105 Корекційна освіта (логопедія)
18. Дитяча дошкільна література та виразне читання 6.010105 Корекційна освіта (логопедія)
19. Спецметодика образотворчого та трудового навчання 6.010105 Корекційна освіта (логопедія)
20. Логопедія 6.010105 Корекційна освіта. Логопедія.

 

21. Загальнавікова та педагогічналогопсихологія 6.010105 Корекційна освіта. Логопедія.

 

22. Теорія та методика виховання дітей з вадами мовлення 6.010105 Корекційна освіта. Логопедія.

 

23. Організація  наукових досліджень в спеціальній педагогіці 6.010105 Корекційна освіта. Логопедія.

 

24. Спеціальна методика розвитку мовлення і початкового навчання мови 6.010105 Корекційна освіта. Логопедія.

 

25. Психологія (спеціальна) 6.010105 Корекційна освіта. Логопедія.
26. Організація роботи ПМПК та  методи відбору у спецзаклади 6.010105 Корекційна освіта. Логопедія.
27. Фізична реабілітація осіб з вадами мовлення 6.010105 Корекційна освіта. Логопедія.

 

28. Інклюзивне навчання дітей із порушенням психофізичного розвитку 6.010105 Корекційна освіта. Логопедія.

 

29. Соціально-правове забезпечення 6.010105 Корекційна освіта. Логопедія.

 

30. Корекційно-реабілітаційні служби 6.010105 Корекційна освіта. Логопедія.

 

31. Мережеві технології спілкування 6.010105 Корекційна освіта. Логопедія.

 

32. Курсова робота (Логопедія) 6.010105 Корекційна освіта. Логопедія.

 

33. Логопедія 6.010105 Корекційна освіта. Логопедія
34. Спеціальна методика розвитку мовлення 6.010105 Корекційна освіта. Логопедія
35. Спеціальна методика формування елементарних математичних уявлень і навчання математики 6.010105 Корекційна освіта. Логопедія
36. Спеціальна методика початкового навчання мови 6.010105 Корекційна освіта. Логопедія
37. Спеціальна методика ознайомлення з природничим та суспільним довкіллям 6.010105 Корекційна освіта. Логопедія
38. Спеціальна методика дошкільного виховання 6.010105 Корекційна освіта. Логопедія
39. Спеціальна методика фізичного виховання 6.010105 Корекційна освіта. Логопедія
40. Частина ІІІ Патопсихологія та психотерапія 6.010105 Корекційна освіта. Логопедія
41. Частина IV Організація роботи ПМПК та методи відбору у спеціальні заклади 6.010105 Корекційна освіта. Логопедія
42. Трудове навчання з методикою 6.010105 Корекційна освіта. Логопедія
43. Комплексний кваліфікований екзамен 6.010105 Корекційна освіта. Логопедія
44. Курсова робота (Спецметодики) 6.010105 Корекційна освіта. Логопедія
45. Соціальна педагогіка 6.010106 Соціальна педагогіка
46. Психологія 6.010106 Соціальна педагогіка
47. Методологічні засади наукових досліджень у соціально-педагогічній діяльності 6.010106 Соціальна педагогіка
48. Інклюзивна та корекційна освіта 6.010106 Соціальна педагогіка
49. Теорія та методи соціально-виховної роботи 6.010106 Соціальна педагогіка
50. Конфліктологія 6.010106 Соціальна педагогіка
51. Гендерна педагогіка 6.010106 Соціальна педагогіка
52. Етика соціально-педагогічної діяльності 6.010106 Соціальна педагогіка
53. Технології соціально-педагогічної роботи 6.010106 Соціальна педагогіка
54. Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля 6.010106 Соціальна педагогіка
55. Спеціалізовані служби в соціальній сфері 6.010106 Соціальна педагогіка
56. Психодіагностика та експерементальна психологія 6.010106 Соціальна педагогіка
57. Самовиховання і саморегуляція особистості 6.010106 Соціальна педагогіка
58. Соціально-педагогічне консультування 6.010106 Соціальна педагогіка
59. Інноваційні моделі надання соціальних послуг 6.010106 Соціальна педагогіка
60. Соціальна молодіжна політика 6.010106 Соціальна педагогіка
61. Методологічні засади наукових досліджень у соціально-педагогічній діяльності 6.010106 Соціальна педагогіка
62. Соціально-педагогічна робота закордоном 6.010106 Соціальна педагогіка
63. Патопсихологія 6.010106 Соціальна педагогіка
64. Психодіагностика 6.010106 Соціальна педагогіка
65. Соціально-педагогічне психоконсультування 6.010106 Соціальна педагогіка
66. Рекламно-інформаційні технології 6.010106 Соціальна педагогіка
67. Інклюзивна та корекційна освіта 6.010106 Соціальна педагогіка
Магістратура
68. Технології тренінгової роботи 016 Спеціальна освіта
69. Методика викладання корекційної педагогіки та спеціальної психології 016 Спеціальна освіта
70. Логопедія з методикою викладання 016 Спеціальна освіта
71. Сучасні технології логопедичної роботи 016 Спеціальна освіта
72. Новітні комунікативні технології 016 Спеціальна освіта
73. Теорія і практика управління навчальним закладом 016 Спеціальна освіта
74. Логодидактика 016 Спеціальна освіта
75. Методика викладання логопсихології 8.01010501 Корекційна освіта. Логопедія
76. Спецсемінар “Актуальні проблеми логопедії” 8.01010501 Корекційна освіта. Логопедія
77. Спецсемінар “Профорієнтація та профвідбір” 8.01010501 Корекційна освіта. Логопедія
78. Основи психосоматики 8.01010501 Корекційна освіта. Логопедія
79. Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи 8.01010501 Корекційна освіта. Логопедія
80. Логопедичний практикум 8.01010501 Корекційна освіта. Логопедія
81. Практикум зі спеціальної психології 8.01010501 Корекційна освіта. Логопедія
82. Методика і технологія викладання соціально-педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах 8.01010601 Соціальна педагогіка
83. Інклюзивна та корекційна освіта 8.01010601 Соціальна педагогіка
84. Психолого-педагогічне консультування 8.01010601 Соціальна педагогіка
85. Cучасні технології соціально-педагогічної роботи 8.01010601 Соціальна педагогіка
86. Основи PublicRelations 8.01010601 Соціальна педагогіка
Практики
87. Волонтерська 6.010105 Корекційна освіта (логопедія)
88. Логопедична навчально-педагогічна практика у ДНЗ 6.010105 Корекційна освіта. Логопедія.

 

89. Виробнича педагогічна (Логопедична у дошкільних та шкільних закладах для дітей з ТПМ) 6.010105 Корекційна освіта. Логопедія.

 

90. Виробнича науково-педагогічна практика 8.01010501 Корекційна освіта. Логопедія
91. Науково-дослідна практика 8.01010501 Корекційна освіта. Логопедія
92. Стажування 8.01010501 Корекційна освіта. Логопедія
93. Професійно – орієнтовна 6.010106 Соціальна педагогіка
94. Навчально – виховна 6.010106 Соціальна педагогіка
95. Діагностична практика 6.010106 Соціальна педагогіка
96. Корекційно – реабілітаційна 6.010106 Соціальна педагогіка
97. Соціально – педагогічна 6.010106 Соціальна педагогіка