Документи кафедри соціальної роботи

Положення про кафедру 2019-2020 н.р.

План роботи каф соц роб на 2018-2019

Положення про кафедру на 2018-2019

Звіт.кафедри соц.робота 2017- 2018

Штатний розпис кафедри соціальної роботи на 2018-2019 н.р.

Інформаційні пакети спеціальності соціальна робота

Навчально-методичні комплекси спеціальності соціальна робота

Стандарти вищої освіти:

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ 231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА БАКАЛАВРИ 2019-2020

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ 231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА МАГІСТРИ 2019-2020

Освітньо-професійна програма спеціальності соціальна робота

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА БАКАЛАВР -2019-2020 рр СОЦІАЛЬНА РОБОТА

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА МАГІСТР-2019-2020рр СОЦІАЛЬНА РОБОТА

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціальності соціальна робота

Навчальні програми 2018-2019 н.р. спеціальності соціальна робота

Робочі програми спеціальності соціальна робота

Графіки:

Графік відкритих занять 18 р.

графік консультацій