Вчена рада факультету

Склад вченої ради факультету педагогіки та психології

МНУ ім. В.О. Сухомлинського на 2020 – 2021 н.р.

 

1 Олексюк Олеся Миколаївна – голова Вченої ради, декан факультету педагогіки та психології, доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент;  
2 Парфентьєва Ірина Петрівна – заступник  декана факультету педагогіки та психології, доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри музичного мистецтва;  
3 Васильєва Лариса Леонідівна – заступник  декана факультету педагогіки та психології з наукової роботи, доктор філософії в галузі мистецтва, доцент  кафедри музичного мистецтва;  
4 Чугуєва Інна Євгеніївна – голова навчально-методичної комісії факультету педагогіки та психології; доктор філософії в галузі психології, доцент кафедри психології та соціальних наук;  
5 Аристова Людмила Сергіївна – доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри музичного мистецтва, куратор напряму післядипломної педагогічної освіти;  
6 Савенкова Ірина Іванівна – завідувач кафедри психології та соціальних наук, доктор психологічних наук, професор;  
7 Савінова Наталія Володимирівна – завідувач кафедри спеціальної освіти, доктор педагогічних наук, професор;  
8 Стріхар Оксана Іванівна – завідувач кафедри музичного мистецтва, доктор педагогічних наук, доцент;  
9 Нефьодов Дмитро Валерійович – в.о. завідувача кафедри історії, доктор історичних наук;  
10 Ласінська Маріанна Юріївна – секретар вченої ради факультету, доктор філософії в галузі гуманітарних наук, ст. викладач кафедри історії;  
11 Рижева Надія Олександрівна – доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії;  
12 Щербак Ігор Вікторович – доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри музичного мистецтва, голова профкому факультету педагогіки та психології.;  
13 Волобоєв Дмитро – голова профбюро студентів факультету;

 

 
14 Німченко Вікторія Володимирівна – голова студентської ради факультету;

 

 

 

План

роботи вченої ради факультету педагогіки та психології

МНУ імені В.О. Сухомлинського на 2020 – 2021 н.р.

 

№ з/п Дата засідання Питання на розгляд Доповідач
1. Серпень 2020 р. 1. Затвердження штатного розпису кожної спеціальності на 2020-2021 навчальний рік Декан
2. Підготовка до нового 2020-2021 навчального року Декан
3. Затвердження оновленого складу вченої ради факультету; Вибори її голови, заступника, секретаря. Декан
4. Затвердження плану роботи Вченої ради факультету в 2020-2021 н.р. Декан
5. Затвердження плану роботи факультету в 2020 -2021 н.р. Декан
6. Обрання відповідальних осіб по напрямках роботи на факультеті:

– організаційно-виховна;

– наукова та наукова дослідна;

– профорієнтаційна.

Декан
7. Затвердження складу та плану роботи навчально-методичної комісії факультету в 2020-2021 н.р. Декан
8. Затвердження складу та плану роботи внутрішньої агенції якості освіти факультету в 2020-2021 н.р. Декан
9. Різне
2. Вересень

2020 р.

1. Про підсумки профорієнтаційної роботи у 2019-2020 н.р. та організацію профорієнтації у 2020-2021 н.р. відповідальний за профорієнтаційну роботу факультету
2. Про результати приймальної кампанії у 2020 р. у 2020-2021 н.р. Відповідальні секретарі приймальних комісій за спеціальностями
3. Критерії підтвердження статусу національного університету. Обговорення показників факультету Завідувачі кафедр
4. Затвердження плану наукових, науково-практичних, і науково-методичних заходів (конференції, семінари, виставки тощо) на 2020 р. на історичному факультеті Заступник декана з наукової роботи
5. Різне
 

 

 

 

 

 

 

3.

Жовтень 2020 р. 1. Аналіз та перспективи міжнародної діяльності факультету Ласінська М.Ю.
2. Організація роботи внутрішньої агенції з якості освіти у 2020-2021 н.р. Підготовка до комплексного тестування Керівник агенції з моніторингу оцінювання якості освітніх послуг факультету
3. Про стан виконання кафедральних науково-дослідних робіт. Завідувачі кафедр

 

4. Про хід виконання дисертаційних досліджень аспірантами та здобувачами факультету (за індивідуальними планами). Керівники дисертаційних досліджень,

аспіранти та здобувачі

5. Діяльність органів студентського самоврядування факультету (профком, студентська рада, рада гуртожитку). Голова студентської ради факультету

 

6. Різне
 

 

 

 

4.

Листопад

2020 р.

1. Про роботу факультету з організації та проведення заходів національно-патріотичного виховання. Заступник декана по роботі зі студентами
2. Про участь студентів факультету у Всеукраїнських студентських олімпіадах, наукових конференціях, творчих конкурсах Завідувачі кафедр
3. Про викладання дисциплін англійською мовою на факультеті Заступник декана з навчальної роботи
4.Виконання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками за 1 півріччя 2020-2021 н.р. Завідувачі кафедр
5. Різне
 

 

 

 

5.

Грудень 2020 р. 1. Про зв’язки кафедр з працедавцями Завідувачі кафедр
2. Про підсумки проведення практик на спеціальностях Керівники практик кафедр
3. Затвердження складу приймальної комісії факультету, програм вступних випробувань 2021 р. Декан, завідувачі кафедр
4. Про організацію зимової екзаменаційної сесії студентів факультету Заступник декана
5. Різне
 

 

 

 

 

 

 

6.

Січень 2021 р. . 1. Про впровадження результатів наукових досліджень і розробок у навчальний процес. Звіт з науково – дослідної роботи викладачів факультету педагогіки та психології за 2020 рік. Заступник декана з наукової роботи

 

 

2. Звіт про виконання індивідуальних планів науково-педагогічних працівників факультету педагогіки та психології. Завідувачі кафедр
3. Проведення державної атестації та випуску студентів бакалаврів ЗФН та магістрів ДФН факультету Заступник декана з навчально-методичної роботи
4. Затвердження тестів вступних випробувань 2021 р. Відповідальні секретарі приймальних комісій за спеціальностями
5. Різне
 

 

 

7.

Лютий  2021 р. 1. Звіт про роботу факультету педагогіки та психології  за І семестр 2020-2021 н.р. Декан

 

2. Видавнича діяльність кафедр факультету у 2020

календарному році

Заступник декана з наукової роботи
3. Про ефективність роботи наукового товариства студентів та  ради молодих вчених Голова ради молодих вчених факультету
4. Різне
 

 

 

 

 

8.

Березень 2021 р. 1. Про міжнародне співробітництво та академічну мобільність викладачів та студентів Заступник декана з наукової роботи
2. Результати роботи психологічної служби університету за 2019-2020 н.р. Керівник психологічної служби університету
3 Організація науково-дослідної роботи студентів інституту та підготовка до проведення дня науки на факультеті педагогіки та психології Відповідальний за сектор науково-дослідної роботи зі студентами (НДРС)
4. Про розробку програм вступних випробувань для освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» по спеціальностям факультету Заступник декана
5. Різне.
 

 

 

 

9.

 

 

 

Квітень

2021 р.

1. Звіт кафедр про методичну роботу у поточному навчальному році. Завідувачі кафедр

 

2. Про роботу профспілкової організації факультету педагогіки та психології Голова профспілкової організації факультету

Щербак І.В.

3.Про роботу координаційної групи з питань профорієнтаційної роботи факультету. Відповідальний за профорієнтаційну роботу
4. Звіт про проведення професійних конкурсів кафедрами факультету педагогіки та психології Відповідальні за проведення конкурсів
5. Різне.
 

 

 

 

 

 

10.

Травень

2021 р.

1. Про підсумки профорієнтаційної роботи протягом 2020-2021 н.р. та про перспективи набору абітурієнтів на 2021-2022 н.р. Відповідальний за профорієнтаційну роботу
2. Про виконання умов контракту професорсько-викладацьким складом факультету Завідувачі кафедр
3. Організація діяльності секції працевлаштування випускників на факультеті Заступник декана по роботі зі студентами
4. Затвердження баз практик студентів на 2021-2022 н.р. Заступник декана з навчальної роботи
5. Різне.
 

 

 

 

 

11.

Червень

2021 р.

1. Звіт роботи факультету за 2020-2021 н.р.. Декан
2. Підсумки роботи екзаменаційних комісій Голови ЕК
3. Затвердження звітів завідувачів кафедр про свою роботу та роботу науково-педагогічних працівників кафедр у 2020-2021 н.р. Завідувачі кафедр
4. Інформація про виконання рішень вченої ради у 2020 – 2021 н.р. Олексюк О.М.
5. Різне