Вчена рада факультету

Склад вченої ради факультету педагогіки та психології

МНУ ім. В.О. Сухомлинського на 2023 – 2024 н.р.

 

1 Олексюк Олеся Миколаївна – голова Вченої ради, декан педагогічного факультету, доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент;  
2 Парфентьєва Ірина Петрівна – заступник  декана педагогічного факультету, доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри музичного мистецтва;  
3

 

4

Філімонова Тетяна Володимирівна – заступник  декана педагогічного факультету  з наукової роботи, доктор філософії в галузі мистецтва, доцент  кафедри музичного мистецтва;

Трифонова Олена Сергіївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри початкової та дошкільної освіти;

 
5 Хрщевська Людмила Михайлівна – голова навчально-методичної комісії педагогічного факультету; доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент історії;  
6 Шевченко Володимир Володимирович – завідувач кафедри дедагогіки та психології, доктор філософії в галузі соціально-поведінкових наук, доцент;  
7 Стріхар Оксана Іванівна – завідувач кафедри музичного мистецтва, доктор педагогічних наук, доцент;  
8 Якименко Світлана Іванівна– завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти, доктор педагогічних наук, професор;  
9 Рижева Надія Олександрівна – завідувач кафедри історії, доктор історичних наук, професор;  
10

 

11

Нефьодов Дмитро Валерійович –  заступник декана з притань профорієнтаційної роботи, доктор історичних наук, доцент кафедри історії;

Аристова Людмила Сергіївна – доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри музичного мистецтва, куратор напряму післядипломної педагогічної освіти;

 
12 Тесленко  Світлана Олегівна – секретар вченої ради факультету, доктор філософії в галузі освіти, ст. викладач кафедри початкової та дошкільної освіти;  
13 Ярошевська Лариса Віталіївна  – голова агенції з питань якості освіти педагогічного факультету, доктор філософії в галузі освіти, ст. викладач кафедри музичного мистецтва;  
14 Щербак Ігор Вікторович – доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри музичного мистецтва, голова профкому педагогічного факультету;  
15 Білоус Юлія – голова профбюро студентів факультету;

 

 
16 Хворостянюк Ілля – голова студентської ради факультету;

 

 

 

План

роботи вченої ради факультету педагогіки та психології

МНУ імені В.О. Сухомлинського на 2023 – 2024 н.р.

 

№ з/п Дата засідання Питання на розгляд Доповідач
1. Серпень 2023 р. 1. Затвердження штатного розпису кожної спеціальності на 2023-2024 навчальний рік Декан
2. Підготовка до нового 2023-2024 навчального року Декан
4. Затвердження плану роботи Вченої ради факультету в 2023-2024 н.р. Декан
Декан
5. Затвердження плану роботи факультету в 2023 -2024 н.р. Декан
6. Обрання відповідальних осіб по напрямках роботи на факультеті:

– організаційно-виховна;

– наукова та науково-дослідна;

– профорієнтаційна;

– методична;

-агенція з якості освіти.

Декан
7. Затвердження складу та плану роботи навчально-методичної комісії факультету в 2023-2024 н.р. Декан
8. Затвердження складу та плану роботи внутрішньої агенції якості освіти факультету в 2023-2024 н.р. Декан
9. Різне
2. Вересень

2023 р.

1. Про підсумки профорієнтаційної роботи у 2022-2023 н.р. та організацію профорієнтації у 2023-2024 н.р. відповідальний за профорієнтаційну роботу факультету
2. Про результати приймальної кампанії у 2023 р. Відповідальні секретарі приймальних комісій за спеціальностями
3. Критерії підтвердження статусу національного університету. Обговорення показників факультету Завідувачі кафедр
4. Затвердження плану наукових, науково-практичних, і науково-методичних заходів (конференції, семінари, виставки тощо) на 2023 р. Заступник декана з наукової роботи
5. Різне
 

 

 

 

 

 

 

3.

Жовтень 2023 р. 1. Аналіз та перспективи міжнародної діяльності факультету Декан, завідувачі кафедр
2. Організація роботи внутрішньої агенції з якості освіти у 2023-2024 н.р. Підготовка до комплексного тестування Керівник агенції з моніторингу оцінювання якості освітніх послуг факультету
3. Про стан виконання кафедральних науково-дослідних робіт. Завідувачі кафедр, відповідальний за наукову роботу по факультету

 

4. Про хід виконання дисертаційних досліджень аспірантами та докторантами факультету (за індивідуальними планами). Керівники дисертаційних досліджень,

аспіранти та докторанти

5. Діяльність органів студентського самоврядування факультету (профком, студентська рада, рада гуртожитку). Голова студентської ради факультету

 

6. Різне
 

 

 

 

4.

Листопад

2023 р.

1. Про роботу факультету з організації та проведення заходів національно-патріотичного виховання. Заступник декана по роботі зі студентами
2. Про участь студентів факультету у Всеукраїнських студентських олімпіадах, наукових конференціях, творчих конкурсах Завідувачі кафедр
3. Про викладання дисциплін англійською мовою на факультеті Заступник декана з навчальної роботи
4.Виконання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками за 1 півріччя 2023-2024 н.р. Завідувачі кафедр
5. Різне
 

 

 

 

5.

Грудень 2023 р. 1. Про зв’язки кафедр з працедавцями та стейкхолдерами Завідувачі кафедр
2. Про підсумки проведення практик на спеціальностях у І семестрі 2023-2024 н.р. Керівники практик кафедр
3. Затвердження складу приймальної комісії факультету, програм вступних випробувань 2024 р. Декан, завідувачі кафедр
4. Про організацію зимової екзаменаційної сесії студентів факультету Заступник декана
5. Різне
 

 

 

 

 

 

 

6.

Січень 2024 р. . 1. Про впровадження результатів наукових досліджень і розробок у навчальний процес. Звіт з науково – дослідної роботи викладачів педагогічного  факультету  за 2023 рік. Заступник декана з наукової роботи

 

 

2. Звіт про виконання індивідуальних планів науково-педагогічних працівників педагогічного факультету. Завідувачі кафедр
3. Проведення підсумкової державної атестації та випуску студентів магістрів ЗФН та магістрів ДФН факультету Заступник декана з навчально-методичної роботи
4. Затвердження тестів вступних випробувань 2024 р. Відповідальні секретарі приймальних комісій за спеціальностями
5. Різне
 

 

 

7.

Лютий  2024 р. 1. Звіт про роботу педагогічного факультету  за І семестр 2023-2024 н.р. Декан

 

2. Видавнича діяльність кафедр факультету у 2023 календарному році Заступники декана з наукової роботи та методичної роботи
3. Про ефективність роботи наукового товариства студентів та  ради молодих вчених Голова ради молодих вчених факультету
4. Різне
 

 

 

 

 

8.

Березень 2024 р. 1. Про міжнародне співробітництво та академічну мобільність викладачів та студентів Заступник декана з наукової роботи
Про роботу профспілкової організації факультету педагогіки та психології Голова профспілкової організації факультету

Щербак І.В.

Про результати роботи внутрішньої агенції з питань якості освіти на педагогічному факультеті Відповідальний за сектор науково-дослідної роботи зі студентами (НДРС)
4. Про розробку програм вступних випробувань для освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» по спеціальностям факультету Заступник декана
5. Різне.
 

 

 

 

9.

 

 

 

Квітень

2024 р.

1. Звіт кафедр про методичну роботу у поточному навчальному році. Завідувачі кафедр

 

2.
3.Про роботу координаційної групи з питань профорієнтаційної роботи факультету. Відповідальний за профорієнтаційну роботу
4. Звіт про проведення професійних конкурсів кафедрами педагогічного факультету Відповідальні за проведення конкурсів
5. Різне.
 

 

 

 

 

 

10.

Травень

2024 р.

1. Про підсумки профорієнтаційної роботи протягом 2023-2024 н.р. та про перспективи набору абітурієнтів на 2024-2025 н.р. Відповідальний за профорієнтаційну роботу
2. Про виконання умов контракту професорсько-викладацьким складом факультету Завідувачі кафедр
3. Організація діяльності секції працевлаштування випускників на факультеті Заступник декана по роботі зі студентами
4. Затвердження баз практик студентів на 2024-2025 н.р. Заступник декана з навчальної роботи
5. Різне.
 

 

 

 

 

11.

Червень

2024 р.

1. Звіт роботи факультету за 2023-2024 н.р.. Декан
2. Підсумки роботи підсумкових екзаменаційних комісій Голови ЕК
3. Затвердження звітів завідувачів кафедр про свою роботу та роботу науково-педагогічних працівників кафедр у 2023-2024 н.р. Завідувачі кафедр
4. Інформація про виконання рішень вченої ради у 2023 – 2024 н.р. Олексюк О.М.
5. Різне