ОСВІТНЯ ПРОГРАМА СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО) – БАКАЛАВР

Електронна скринька ДОВІРИ:

https://forms.gle/UNdRGmicFe31JuLK9

На цю гугл-форму Ви можете надсилати свої повідомлення про проблеми, які є в університеті, про факти зловживань, корупційних проявах тощо.

Ваша конфіденційність гарантується.

 


ОП бакалавр СО ММ 2017

НП бакалавр СО ММ 2017

ОП бакалавр СО ММ 2020

НП бакаловр СО ММ 2020

РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

Рецензія 1 на ОП 2017

Рецензія 2 на ОП 2017

Рецензія 3 на ОП 2017

Рецензія на ОП 2020

Відгук на ОП 2020ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН НА 2023 – 2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

НП Музично-теоретичні дисципліни (гармонія, сольфеджио, історія музики)

НП Інсструментальне виконавство з методикою викладання

НП Вокально-хорове виконавство з методикою викладання(сольний спів)

НП Вокально-хорове виконавство з методикою викладання (хорове диригування)

НП Історія мистецтв та методика викладання інтегрованого курсу Мистецтво

НП Методика музичного навчання та виховання

НП Інноваційні педагогічні технолгії викладання мистецьких дисциплін

НП Хоровий клас

НП Історія зарубіжної музики

НП Методика музичного виховання в закладах дошкільної освіти

НП Креато(арт)-технології

НП Гейміфікація в освіті

НП Музичне мистецтво як засіб національно-патріотичного та громадянського виховання

НП Івент-технології у музично-педагогічній освіті

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

РП Музично-педагогічні дисципліни (гармонія, сольфеджио, історія музики)

РП Вокально-хорове виконаство з методикою викладання (хорове диригування)

РП Вокально-хорове виконавство з методикою викладання (сольний спів)

РП Інструментальне виконавство з методикою викладання

РП Методика музичного навчання та виховання – 4 курс

РП Методика музичного навчання та виховання – 3 курс

РП Історія мистецтв та методика викладання інтегрованого курсу Мистецтво – 3 курс

РП Історія мистецтв та методика викладання інтегрованого курсу Мистецтво – 2 курс

РП Методика музичного виховання в закладах дошкільної освіти

РП Інноваційні педагогічні технології викладання мистецьких дисциплін

РП Хоровий клас

РП Гейміфікація в освіті

РП Історія музики

РП Креато(арт)-технології

РП Музичне мистецтво як засіб національно-патріотичного виховання

РП Івент-технології у музично-педагогічній освіті

ПРОГРАМИ ПРАКТИК

РП-Педагогічна-практика-навчальна

РП-Педагогічна-практика-виробнича (3 курс)

РП-Педагогічна-практика-виробнича (4 курс)ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН НА 2022 – 2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

НП Музично-теоретичні дисципліни (гармонія, сольфеджио, історія музики)

НП Інсструментальне виконавство з методикою викладання

НП Вокально-хорове виконавство з методикою викладання(сольний спів)

НП Вокально-хорове виконавство з методикою викладання (хорове диригування)

НП Історія мистецтв та методика викладання інтегрованого курсу Мистецтво

НП Методика музичного навчання та виховання

НП Інноваційні педагогічні технолгії викладання мистецьких дисциплін

НП Хоровий клас

НП Наукові дослідження за фаховим спрямуванням та академічна доброчесність

НП Історія зарубіжної музики

НП Методика музичного виховання в закладах дошкільної освіти

НП Креато(арт)-технології

НП Музичне мистецтво як засіб національно-патріотичного та громадянського виховання

НП Додатковий музичний інструмент

НП Основи риторики та мистецтва слова

НП Історія кіномистецтва

НП Вокально-гурткова робота в ЗЗСО

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

РП Музично-теоретичні дисципліни (сольфеджио, гармонія, історія музики)

РП Методика музичного навчання та виховання

РП Історія мистецтв та методика викладання інтегрованого курсу Мистецтво

РП Інструментальне виконавство з методикою викладання 1-4 курси

РП Вокально-хорове виконавство з методикою викладання( сольний спів)

РП Вокально-хорове виконавство з методикою викладання(хорове диригування)

РП Наукові дослідження за професійним спрямуванням та академічна доброчесність

РП Методика музичного виховання в закдадах дошкільної освіти

РП Інноваційні педагогічні технології викладання мистецьких дисциплін

РП Хоровий клас

РП Вокально-гурткова робота в ЗЗСО

РП Історія кіномистецтва

РП Музичне мистецтво як засіб національно-патріотичного та громадянського виховання

РП Додатковий музичний інструмент

РП Креато(арт)-технології

РП Основи риторики та мистецтва слова

РП Історія зарубіжної музики

ПРОГРАМИ ПРАКТИК

РП-Педагогічна-практика-навчальна

РП-Педагогічна-практика-виробнича (3 курс)

РП-Педагогічна-практика-виробнича (4 курс)ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН НА 2021 – 2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

РП Музично-теоретичні дисципліни (сольфеджио, гармонія)

РП Методика музичного навчання та виховання 2 курс

РП Методика музичного навчання та виховання 3 курс

РП Методика музичної освіти та виховання в ЗЗСО

РП Історія мистецтв та методика викладання інтегрованого курсу Мистецтво 2 курс

РП Історія мистецтв та методика викладання інтегрованого курсу Мистецтво 3 курс

РП Вокально-хорове виконавство з методикою викладання (хорове диригування)

РП Інструментальне виконавство з методикою викладання

РП Вокально-хорове виконавство з методикою викладання (сольний спів)

РП Хоровий клас

РП Наукові дослідження за фаховим спрямуванням таакадемічна доброчесність

РП Методика музичного вихованння в ЗДО

РП Основи риторики та мистецтва слова

РП Підготовка вчителя музичного мистецтва до громадянського виховання

РП Історія зарубіжної музики

РП Методика художньо-педагогічного аналізу творів мистецтва в ЗЗСО

РП Креато (арт) технології

РП Додатковий музичний інструмент

РП Сучасне музичне мистецтвоОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

          1 КУРС

РП Історія та культура України 2017

РП Іноземна мова 2017

РП Університетські студії 2017

РП Українська мова (за професійним спрямуванням) 2017

РП Вокально-хорове виконавство з методикою викладання (сольний спів) 2017

РП Вокально-хорове виконавство з методикою викладання (хорове диригування) 2017

РП Інструментальне виконавство з методикою його викладання (основний музичний інструмент, оркестровий клас) 2017

РП Музично-теоретичні дисципліни (сольфеджио, гармонія) 2017

РП Хоровий клас 2017

РП Психологія 2017

РП Педагогіка 2017

РП Українська мова за професійною підготовкою 2020

РП Університетські студії 2020

РП Історія та культура України 2020

РП Іноземна мова 2020

РП Психологія (загальна та вікова) 2020

РП Педагогіка (загальна та історія педагогіки) 2020

РП Музично-теоретичні дисципліни (сольфеджіо, гармонія) 2020

РП Вокально-хорове виконавство з методикою викладання (сольний спів) 2020

РП Вокально-хорове виконавство з методикою викладання (хорове диригування) 2020

РП Інструментальне виконавство з методикою його викладання (основний музичний інструмент, оркестровий клас) 2020

РП Хоровий клас 2020

                   2 КУРС

РП Філософія 2018

РП Іноземна мова 2018

РП Вокально-хорове виконавство з методикою викладання (сольний спів) 2018

РП Вокально-хорове виконавство з методикою викладання (хорове диригування) 2018

РП Інструментальне виконавство з методикою його викладання (основний музичний інструмент, оркестровий клас) 2018

РП Хоровий клас 2018

РП Педагогіка 2018

РП Історія мистецтв 2018

          3 КУРС

РП Методика музичного освіти та виховання у ЗЗСО 2019

РП Вокально-хорове виконавство з методикою викладання (сольний спів) 2019

РП Вокально-хорове виконавство з методикою викладання (хорове диригування) 2019

РП Інструментальне виконавство з методикою його викладання (основний музичний інструмент, оркестровий клас) 2019

РП Хоровий клас 2019

РП Методика викладання інтегрованого курсу Мистецтво в ЗЗСО 2019

        4 КУРС

РП Методика музичної освіти та виховання в ЗЗСО 2020

РП Вокально-хорове виконавство з методикою викладання (сольний спів) 2020

РП Вокально-хорове виконавство з методикою викладання (хорове диригування) 2020

РП Інструментальне викнавство з методикою викладання (основний музичний інструмент, оркестровий клас) 2020

РП Хоровий клас 2020

РП Методика викладання інтегрованого курсу Мистецтво 2020

РП Методика музичного виховання в закладах дошкільної освіти 2020

РП Наукові дослідження за фаховим спрямуванням та академічна доброчесність

РП Інноваційні педагогічні технології викладання мистецьких дисциплін 2020

РП Музично-теоретичні дисципліни (Історія музики) 2020

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

        1 КУРС

АНКЕТА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ДИСЦИПЛІН НА 2 СЕМЕСТР 2020 – 2021 навчальний рік – https://docs.google.com/forms/d/1weHY1aHehYYG4rxKsSLU0-y6o6rsh0c5wh__U3wwXd0/edit

Анотації до дисциплін 1 курс

РП Хоровий клас 2017

РП Музично-теоретичні дисципліни (сольфеджио, гармонія) 2017

РП Постановка дитячої музичної вистави 2017

РП Хорознавство 2017

              2 КУРС

Анотації до дисциплін 2 курс

РП Музично-теоретичні дисципліни (сольфеджіо, гармонія) 2018

РП Сучасне музичне мистецтво 2018

РП Сценічна майстерність 2018

РП Креато арт технології 2018

            3 КУРС

АНКЕТА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ДИСЦИПЛІН НА 2 СЕМЕСТР 2019 – 2020 навчальний рік – https://docs.google.com/forms/d/1bXWC7m-CGvq4-49lDxP3iecK0gcUauH5x9F8R3rBlFo/edit

Анотації до дисциплін 3 курс

РП Іноземна мова за професійним спямуванням 2019

РП Історія музики (української, зарубіжної) 2019

РП Додатковий музичний інструмент 2019

РП Підготовка вчителя музичного мистецтва до громадянського виховання 2019

              4 КУРС

АНКЕТА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ДИСЦИПЛІН НА  2020 – 2021 навчальний рік – https://docs.google.com/forms/d/1y8wIThQUxFAMX91dsy3YDbvwlBYxdJI-aEoiuNFk5Ek/edit

Анотації до дисциплін 4 курс

РП Іноземна мова за професійним спрямуванням 2020

РП Методика гри на музичному інтсрументі 2020

РП Методика художньо-педагогічного аналізу твору мистецтва на уроці в ЗЗСО 2020

РП Основи риторики та мистецтва слова 2020


АНКЕТИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАНЬ

АНОНІМНЕ ОПИТУВАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЩОДО ДОТРИМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ОП СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО) – https://docs.google.com/forms/d/1jOCv5KI8MN_qP2Zdgqs85fxJGrfj1jKW2z9ZsrTFgek/edit

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ЩОДО дотримання академічної доброчесності

АНОНІМНЕ ОПИТУВАННЯ ЩОДО ВТІЛЕННЯ ІДЕЇ СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМУ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ – https://docs.google.com/forms/d/1d0ILZugW2YqNuhh6LzxMsIFN49Mf8r0L1ceA3BYgvPg/edit

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ЩОДО втілення ідеї студентоцентризму під час навчання

АНОНІМНЕ ОПИТУВАННЯ ЩОДО ФОРМ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ ТА КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ – https://docs.google.com/forms/d/1n5GewlcvR2LxoVKsNHbgQRD5MRB343FWsoByxwnRfO4/edit

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ЩОДО форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання

АНОНІМНЕ ОПИТУВАННЯ “ЯКІСТЬ ОСВІТИ ОЧИМА СТУДЕНТІВ” – https://docs.google.com/forms/d/1WS721i8m1OoDDtbi2mUspW_bSW0PwOFkP52FqRvNuiA/edit

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ЩОДО ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

АНКЕТА ЩОДО РОЗРОБКИ ТА ПЕРЕГЛЯДУ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (ОП) СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО) – https://docs.google.com/forms/d/15KSonzOL32RxfRAyJ26rYTxpF2XKVdi5U5BeFA0SoIM/edit 

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ЩОДО РОЗРОБКИ І ПЕРЕГЛЯДУ ОП

АНКЕТА ДЛЯ ОПИТУВАННЯ РОБОТОДАВЦІВ ЩОДО ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ ТА ОЦІНКИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (ОП) СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО) – https://docs.google.com/forms/d/1Q28YxlMeTK4KHrVqDRuiNA1JsduW0o3xWFlyb3vZp8s/edit

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ РОБОТОДАВЦІВ ОП СОММ бакалавр

АНКЕТА ДЛЯ ОПИТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ – https://docs.google.com/forms/d/1zJUSR1w14XBtj7svmEw8cJUBiGtY43WDBszxQm8BMyw/edit

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ


ПРАКТИКА

ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

http://psp.mdu.edu.ua/?p=11908 

Виробнича практика майбутніх вчителів музичного мистецтва

6 вересня 2021 року розпочалася виробнича практика студентів 4 курсу Освітньої програми “Середня освіта (музичне мистецтво)» Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського.

Заклади загальної середньої освіти – ЗОШ №34 і Перша українська гімназія імені Миколи Аркаса – гостинно зустріли майбутніх вчителів музичного мистецтва.  

Попереду отримання практичного професійного досвіду під керівництвом досвідчених і мудрих керівників-учителів Ковальчук О.С. (ЗОШ №34) та Козки Т.В. (Перша українська гімназія імені М.Аркаса)!

           

Бажаємо яскравих емоцій та отримання позитивного професійного досвіду!

РП Педагогічна практика (виробнича) 2020

РП Педагогічна практика (виробнича) 2019

РП Педагогічна практика (навчальна) 2019

СТУДЕНТСЬКІ ПРОЄКТИ З ПРАКТИКИ:

Веб-квест Мистецтво, 2020

Гра казка Подорож до країни мистецтв, 2019

Майбутнє за сучасними вчителями, 2019

Осіння феєрія музики , 2018

Луна музичних знань, 2017

Подорож до країни Фантазії, 2016

ПІДГОТОВКА ДО ПРАКТИКИ В ЗЗСО:

УРОКИ СТУДЕНТІВ:

 

МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ:

Конспект уроку Шевчик Ю. 7 клас

Щоденник

Звіт з виробничої пратики

Звіт з виробничої практики з музичного мистецтва 4 курс

МУЗИЧНИЙ ЗАХІД СТУДЕНТІВ 457 ГРУПИ ОП СЕРЕДНЯ ОСВІТА(МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО) ПІДЧАС ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

БАЗИ ПРАКТИК:

УГОДИ З ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

УГОДА з ЗОШ №19

УГОДА з ЗОШ №34

УГОДА з СЗОШ №22

УГОДА з Першою українською гімназією ім. М. Аркаса

УГОДА з Муніципальний колегіум ім. В.Д. Чайки


Перелік тем для курсових проєктів 2020

Методичні-рекомендації-до-курсових-робіт


Методичні рекомендації до кваліфікаційного іспиту

Комплексний кваліфікаційний іспит (бакалавр) 2019р. (Практична частина (показ фрагменту уроку)): 

Калейдоскоп виступів:

1.Бешляга Андрій. Фрагмент уроку 6 класу. Тема Сучасні вокальні жанри: авторська пісня (за підручником Л.Масол, Л.Аристова); 2.Шишляннікова Анна. Фрагмент уроку 1 клас. Тема Мої друзі – іграшки (за підручником О.Калініченко, Л.Аристова);

3. Метліцька Ірина. Фрагмент уроку 1 клас. Тема Наша Батьківщина – рідна Україна (за підручником О.Калініченко, Л.Аристова);

4. Кучерова Світлана Фрагмент уроку 1 клас. Тема Завітаємо до театру (за підручником О.Калініченко, Л.Аристова);

5. Павлійчук Людмила Фрагмент уроку 5 клас. Тема Мова музики (за підручником Л.Масол, Л.Аристова);

6. Семіренко Ірина Фрагмент уроку 2 клас. Тема Танці жартують (за підручником Л.Аристова, В.Сергієнко);

7. Гришко Тетяна Фрагмент уроку 6 клас. Тема Рапсодія (за підручником Л.Масол, Л.Аристова);

8. Гелевер Павло Фрагмент 7 клас. Тема Рок-музика (за підручником Л.Масол, Л.Аристова);

9. Тур Михайло Фрагмент 7 клас. Тема Сучасне життя танцю (за підручником Л.Масол, Л.Аристова).

Комплексний державний іспит бакалаврів спеціальності «Музичне мистецтво»