ОСВІТНЯ ПРОГРАМА СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО) – БАКАЛАВР

Електронна скринька ДОВІРИ:

https://docs.google.com/forms/d/17uCSjDnCG7BI2MizFMOXliUDVKb26Vfwziz_uWeDsGw/edit

На цю гугл-форму Ви можете надсилати свої повідомлення про проблеми, які є в університеті, про факти зловживань, корупційних проявах тощо.

Ваша конфіденційність гарантується.


ОП бакалавр СО ММ 2021 (проект)

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОП НАДСИЛАТИ ДО 28.01.2021 р.  НА АДРЕСУ КАФЕДРИ: muzpedmnu@gmail.com


РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

Рецензія 1 на ОП 2017

Рецензія 2 на ОП 2017

Рецензія 3 на ОП 2017

Рецензія на ОП 2020

Відгук на ОП 2020


ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

          1 КУРС

РП Історія та культура України 2017

РП Іноземна мова 2017

РП Університетські студії 2017

РП Українська мова (за професійним спрямуванням) 2017

РП Вокально-хорове виконавство з методикою викладання (сольний спів) 2017

РП Вокально-хорове виконавство з методикою викладання (хорове диригування) 2017

РП Інструментальне виконавство з методикою його викладання (основний музичний інструмент, оркестровий клас) 2017

РП Музично-теоретичні дисципліни (сольфеджио, гармонія) 2017

РП Хоровий клас 2017

РП Психологія 2017

РП Педагогіка 2017

                   2 КУРС

РП Філософія 2018

РП Іноземна мова 2018

РП Вокально-хорове виконавство з методикою викладання (сольний спів) 2018

РП Вокально-хорове виконавство з методикою викладання (хорове диригування) 2018

РП Інструментальне виконавство з методикою його викладання (основний музичний інструмент, оркестровий клас) 2018

РП Хоровий клас 2018

РП Педагогіка 2018

РП Історія мистецтв 2018

          3 КУРС

РП Методика музичного освіти та виховання у ЗЗСО 2019

РП Вокально-хорове виконавство з методикою викладання (сольний спів) 2019

РП Вокально-хорове виконавство з методикою викладання (хорове диригування) 2019

РП Інструментальне виконавство з методикою його викладання (основний музичний інструмент, оркестровий клас) 2019

РП Хоровий клас 2019

РП Методика викладання інтегрованого курсу Мистецтво в ЗЗСО 2019

        4 КУРС

РП Методика музичної освіти та виховання в ЗЗСО 2020

РП Вокально-хорове виконавство з методикою викладання (сольний спів) 2020

РП Вокально-хорове виконавство з методикою викладання (хорове диригування) 2020

РП Інструментальне викнавство з методикою викладання (основний музичний інструмент, оркестровий клас) 2020

РП Хоровий клас 2020

РП Методика викладання інтегрованого курсу Мистецтво 2020

РП Методика музичного виховання в закладах дошкільної освіти 2020

РП Наукові дослідження за фаховим спрямуванням та академічна доброчесність

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

        1 КУРС

АНКЕТА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ДИСЦИПЛІН НА 2 СЕМЕСТР 2020 – 2021 навчальний рік – https://docs.google.com/forms/d/1weHY1aHehYYG4rxKsSLU0-y6o6rsh0c5wh__U3wwXd0/edit

Анотації до дисциплін 1 курс

РП Хоровий клас 2017

РП Музично-теоретичні дисципліни (сольфеджио, гармонія) 2017

РП Постановка дитячої музичної вистави 2017

РП Хорознавство 2017

              2 КУРС

Анотації до дисциплін 2 курс

РП Музично-теоретичні дисципліни (сольфеджіо, гармонія) 2018

РП Сучасне музичне мистецтво 2018

РП Сценічна майстерність 2018

РП Креато арт технології 2018

            3 КУРС

АНКЕТА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ДИСЦИПЛІН НА 2 СЕМЕСТР 2019 – 2020 навчальний рік – https://docs.google.com/forms/d/1bXWC7m-CGvq4-49lDxP3iecK0gcUauH5x9F8R3rBlFo/edit

Анотації до дисциплін 3 курс

РП Іноземна мова за професійним спямуванням 2019

РП Історія музики (української, зарубіжної) 2019

РП Додатковий музичний інструмент 2019

РП Підготовка вчителя музичного мистецтва до громадянського виховання 2019

              4 КУРС

АНКЕТА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ДИСЦИПЛІН НА  2020 – 2021 навчальний рік – https://docs.google.com/forms/d/1y8wIThQUxFAMX91dsy3YDbvwlBYxdJI-aEoiuNFk5Ek/edit

Анотації до дисциплін 4 курс

РП Іноземна мова за професійним спрямуванням 2020

РП Методика гри на музичному інтсрументі 2020

РП Методика художньо-педагогічного аналізу твору мистецтва на уроці в ЗЗСО 2020

РП Основи риторики та мистецтва слова 2020


АНКЕТИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАНЬ

АНОНІМНЕ ОПИТУВАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЩОДО ДОТРИМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ОП СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО) – https://docs.google.com/forms/d/1jOCv5KI8MN_qP2Zdgqs85fxJGrfj1jKW2z9ZsrTFgek/edit

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ЩОДО дотримання академічної доброчесності магістр

АНОНІМНЕ ОПИТУВАННЯ ЩОДО ВТІЛЕННЯ ІДЕЇ СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМУ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ – https://docs.google.com/forms/d/1d0ILZugW2YqNuhh6LzxMsIFN49Mf8r0L1ceA3BYgvPg/edit

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ЩОДО втілення ідеї студентоцентризму під час навчання

АНОНІМНЕ ОПИТУВАННЯ ЩОДО ФОРМ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ ТА КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ – https://docs.google.com/forms/d/1n5GewlcvR2LxoVKsNHbgQRD5MRB343FWsoByxwnRfO4/edit

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ЩОДО форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання

АНОНІМНЕ ОПИТУВАННЯ “ЯКІСТЬ ОСВІТИ ОЧИМА СТУДЕНТІВ” – https://docs.google.com/forms/d/1WS721i8m1OoDDtbi2mUspW_bSW0PwOFkP52FqRvNuiA/edit

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ЩОДО ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

АНКЕТА ЩОДО РОЗРОБКИ ТА ПЕРЕГЛЯДУ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (ОП) СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО) – https://docs.google.com/forms/d/15KSonzOL32RxfRAyJ26rYTxpF2XKVdi5U5BeFA0SoIM/edit 

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ЩОДО РОЗРОБКИ І ПЕРЕГЛЯДУ ОП

АНКЕТА ДЛЯ ОПИТУВАННЯ РОБОТОДАВЦІВ ЩОДО ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ ТА ОЦІНКИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (ОП) СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО) – https://docs.google.com/forms/d/1Q28YxlMeTK4KHrVqDRuiNA1JsduW0o3xWFlyb3vZp8s/edit

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ РОБОТОДАВЦІВ ОП СОММ бакалавр

АНКЕТА ДЛЯ ОПИТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ – https://docs.google.com/forms/d/1zJUSR1w14XBtj7svmEw8cJUBiGtY43WDBszxQm8BMyw/edit

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ


ПРАКТИКА

РП Педагогічна практика (виробнича) 2019

СТУДЕНТСЬКІ ПРОЄКТИ З ПРАКТИКИ:

Веб-квест Мистецтво, 2020

Гра казка Подорож до країни мистецтв, 2019

Майбутнє за сучасними вчителями, 2019

Осіння феєрія музики , 2018

Луна музичних знань, 2017

Подорож до країни Фантазії, 2016

ПІДГОТОВКА ДО ПРАКТИКИ В ЗЗСО:

УРОКИ СТУДЕНТІВ:

МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ:

БАЗИ ПРАКТИК:

УГОДИ З ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

УГОДА з ЗОШ №19

УГОДА з ЗОШ №34

УГОДА з СЗОШ №22

УГОДА з Першою українською гімназією ім. М. Аркаса

УГОДА з Муніципальний колегіум ім. В.Д. Чайки


Методичні рекомендації до кваліфікаційного іспиту

Методичні рекомендації до курсових робіт 2018