Склад кафедри

Савенкова Ірина Іванівна

Контактна інформація

м.Миколаїв, вул. Нікольська 24, 54030, ауд. 02.407

 

Завідувач кафедри психології

Науковий ступінь, вчене звання:

доктор психологічних наук, доцент

Дисципліни, що викладає:

клінічна психологія, патопсихологія, психосоматика, психологія часу, нейропсихологія.

Біографія:

1985-1991рр. – навчання у Дніпропетровському Ордена Червоного Трудового прапора медичному інституті.

1991-донині лікар-педіатр, лікар-нефролог вищої категорії, клінічний психолог.

2002-2007рр. – старший викладач психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

2007р. – захист  кандидатського дисертаційного дослідження зі спеціальності «медична психологія» в Інституті психології імені Г.С.Костюка на тему: «Психосимптоматика хронічних неінфекційних захворювань у дітей».

2008-2012р. – заступник директора з науково-методичної роботи Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки.

2012-2016рр. – доцент кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Київського інституту імені Бориса Грінченка.

2014р. – захист докторського дисертаційного дослідження зі спеціальністі «медична психологія» в Київському національному університеті  імені Тараса Шевченка на тему: «Хронопсихологічне прогнозування перебігу психосоматичних захворювань».

З 2015р. – понині завідувач кафедри психології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського.

Професійний і науковий інтерес:

Спеціаліст у галузі клінічної психології, зокрема, психодіагностики психосоматичних захворювань з позиції психології часу, за допомогою психологічного інструментарію – електронного хроноскопу. Розробка корекційних та реабілітаційних  заходів з метою запобігання загостренню психосоматичних захворювань та  їх виникненню.

Основне кредо в професійному житті: «Наші почуття будують наше здоров’я».

Автор 125 наукових публікацій, 12 навчальних та навчально-методичних посібників, 2 монографій.

Кузнецова Світлана Валеріївна

Контактна інформація

svk211182@yandex.ru

м.Миколаїв, вул. Нікольська 24, 54030, ауд. 02.407

Кафедра психології:

Викладач кафедри психології

Обов’язки/Дисципліни, що викладає

«Практикум із загальної психології», «Вікова та педагогічна психологія», «Психологічний спецпрактикум (практична психологія)»

Біографія

2004 р. закінчила Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського. Спеціальність «Психологія» та здобула кваліфікацію «Практичний психолог у закладах освіти»;

Досвід роботи:

2004-2005 роки – лаборант кафедри загальної та вікової психології Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського;

з 2005 року- понині викладач кафедри психології Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського;

з 2010-2016 роки – заступник декана факультету психології Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського;

здобувач кафедри психології управління Університету менеджменту освіти АПН України за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та  вікова психологія

Професійний і науковий інтерес

Індивідуальна наукова тема: «Особливості формування спрямованості старшокласників на професію психолога».

Наукова дослідна тема: «Професійна підготовка майбутніх педагогів-психологів до роботи з дітьми, які знаходяться у складних життєвих ситуаціях»

Має понад 20 наукових праць. 2 праці у зарубіжних виданнях. Наукові досягнення з проблеми висвітлюються у фахових виданнях, а також оприлюднюються на наукових конференціях. Фахівцем систематично проводяться навчально-методичні семінари та круглі столи для педагогів та батьків «Психологічна освіта шкільного батьківського товариства», «Підготовка педагога-психолога до ефективної роботи з дітьми, які знаходяться у складних життєвих ситуаціях» що регулярно проходять в ЗНЗ м. Миколаєві. Свою дослідницьку діяльність поєднує із практичною педагогічною роботою та викладацькою діяльністю.

Кучманич Ірина Миколаївна

Контактна інформація

irina_kychmanich@mail.ru

м.Миколаїв, вул. Нікольська 24, 54030, ауд. 02.407

Доцент кафедри психології

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат психологічних наук, доцент

Дисципліни, що викладає

«Психологія сім’ї та усвідомлене батьківство», «Загальна психологія та історія психології», «Психологічна служба», «Психологія самосвідомості».

Біографія

У 2002 році закінчила психолого-природничий факультет Херсонського державного педагогічного університету за спеціальністю «Практична психологія».

З 2002 року понині – працює в Миколаївському національному університеті.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток домагань підлітків у процесі внутрішньосімейних взаємин» зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Учене звання доцента кафедри теоретичної та прикладної психології присвоєно у 2013 році.

З 2016 року понині – завідувач Психологічної служби МНУ імені В. О. Сухомлинського.

Професійні та наукові інтереси

Співпрацює з Миколаївським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у межах реалізації обласних програм. Проводить навчання для прийомних батьків та батьків-вихователів із метою підвищення їх виховного потенціалу; навчання щодо підготовки кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники; підвищення кваліфікації спеціалістів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, які здійснюють соціальну роботу з сім’ями та особами, які опинилися в складних життєвих обставинах, соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

Сімейний психолог, психотерапевт. Стаж практичної роботи – 5 років.

Має 27 публікації, із них наукового (17 у фахових виданнях) та 4 навчально-методичного характеру.

Є автором навчально-методичного посібника «Усвідомлене батьківство» (2017 р.) та співавтором двох навчальних посібників з грифом МОН України (Соціальна психологія груп (2013 р.); Тренінгові технології у роботі психологічної служби вищого навчального закладу (2013 р.). Крім того, співавтором методичних рекомендацій «Тренінговий модуль з підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді до проведення занять Школи відповідального батьківства» (2014 р.).

Литвиненко Ірина Сергіївна

Контактна інформація

lis28@mail.ru

м.Миколаїв, вул. Нікольська 24, 54030, ауд. 02.407

Доцент кафедри психології, кандидат психологічних наук

Обов’язки/Дисципліни, що викладає

«Психологічні теорії особистості», «Психосоматика», «Профорієнтація і профвідбір», «Психологія реклами і PR», «Методика проведення психологічної експертизи у різних галузях психології».

Біографія

1990р. – закінчила Тираспольський державний університет імені Т.Г. Шевченко, отримала кваліфікацію викладача психології і педагогіки.

З 1993 року працює в Миколаївському національному університеті імені В.О.Сухомлинського

2002 р.– захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвитокпізнавальноїактивності якзасіб розвитку особистостідитини» в Інституті психології імені Г.С.Костюка НАПН України (м. Київ), отримала науковий ступінь кандидата психологічних наук.

2003 – 2014 рр. завідувач кафедри загальної та вікової психології

2005р. – отримала наукове звання доцента кафедри загальної та вікової психології.

У 2008 році – Поїздка до республіки Польщі у складі делегації викладачів і студентів університету з метою вивчення досвіду особливостей підготовки майбутніх психологів.

У 2010 році ‑ Поїздка до університетів Європи (Брюсельського, Гаазького)  у складі делегації викладачів і студентів у рамках програми «Європейський освітній простір та сучасне студентство».

2008 – 2014 рр. – декан факультету психології МНУ імені В.О. Сухомлинського

2015 – 2016 рр. – доцент кафедри педагогіки і загальної психології МНУ імені В.О. Сухомлинського

З 2016 року – доцент кафедри психології МНУ імені В.О. Сухомлинського

З 2015 року – участь в організації і проведенні семінарів-практикумів для педагогів і психологів закладів освіти м. Миколаєва.

2016 р. – підвищення кваліфікації у Інституті психології імені Г.С.Костюка НАПН України, лабораторія психології особистості імені П.Р. Чамати.

Професійний і науковий інтерес

Керівник науково-дослідної теми: «Професійна підготовка майбутніх педагогів-психологів до роботи з дітьми, які знаходяться у складних життєвих ситуаціях»

Тема  докторської дисертації « психологічні аспекти диференціації та індивідуалізації підготовки майбутніх психологів»

Мухіна Людмила Михайлівна

Контактна інформація

0512 – 37-88-06

lyudmila-kanivec@mail.ru

м.Миколаїв, вул. Нікольська 24, 54030, ауд. 02.407

Кафедра психології: Викладач кафедри психології

Аспірантка Миколаївського національного університету  імені В. О. Сухо-млинського (спеціальність – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

Обов’язки/Дисципліни, що викладає

«Демографія», «Політична психологія», «Юридична психологія», «Психологія масової поведінки»

Біографія

2012 р. – закінчила Харківський національний університет  імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «Психологія». Захистила магістерську дипломну роботу на тему «Особливості емоційного вигоряння спіробітників КВС в залежності від стажу роботи та статі».

2012-2013 рр. – працювала на посаді інспектора групи контрольно-аналітичної роботи Полтавської виправної колонії № 64 Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області.

З 2013р. – працює на посаді викладача кафедри психології Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

У 2014 р. вступила до аспірантури Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (спеціальність – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). На даний час виконує планове наукове дослідження у рамках написання кандидатської дисертації на тему: «Психологічні особливості розвитку конфліктологічної компетентності майбутніх вчителів».

Професійний і науковий інтерес

Має 4 наукові праці. У своїй науковій роботі використовує компетентнісний підхід, що є визначальним під час розробки та створення науково-методичної літератури. До сфери професійних та наукових інтересів викладача входять: гендерна психологія, вікова психологія, юридична психологія, соціальна психологія, конфліктологія, практична психологія.

Чугуєва Інна Євгенівна

Контактна інформація

hamisek@ukr.net

м.Миколаїв, вул. Нікольська 24, 54030, ауд. 02.407

Доцент кафедри психології, кандидат психологічних наук

Обов’язки/Дисципліни, що викладає

«Проектування життєвого шляху особистості», «Психологія сексуальності», «Генетична психологія», «Психологічні теорії особистості», «Методика проведення психологічної експертизи у різних галузях психології».

Біографія

2005р. – закінчила Київський славістичний університет за спеціальністю «Психологія»

2005р. – закінчила курс практичної підготовки Міжнародної тренінгової програми «Театр-Форум» (м.Київ)

2008 р.– здобувач кафедри психології управління Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України (м. Київ)

2011 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Психологічна підготовка майбутніх спеціалістів з комп’ютерних технологій до професійної діяльності»

2011 – 2015 рр. – доцент кафедри загальної та вікової психології МНУ імені В.О. Сухомлинського

2015 – 2016 рр. – доцент кафедри педагогіки і загальної психології МНУ імені В.О. ухомлинського

З 2016 року – доцент кафедри психології МНУ імені В.О. Сухомлинського

Професійний і науковий інтерес

Наукова тема: «Професійна підготовка майбутніх педагогів-психологів до роботи з дітьми, які знаходяться у складних життєвих ситуаціях»

2015 – 2016 рр. – участь у експертній комісії професійного відбору у патрульну поліцію м. Миколаєва та підрозділи спеціального призначення МВС України КОРД м. Миколаєва

З 2015 року – участь в організації і проведенні семінарів-практикумів для педагогів і психологів закладів освіти м. Миколаєва.

2016 р. – підвищення кваліфікації у Інституті психології імені Г.С.Костюка НАПН України, лабораторія психології особистості імені П.Р. Чамати.

ШЕВЧУК ОЛЕНА СЕРГІЇВНА

Контактна інформація

e_shevchuk56@mail.ru

м.Миколаїв, вул. Нікольська 24, 54030, ауд. 02.407

Доцент кафедри психології

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук (1989 р.), доцент (1995 р.).

Обов’язки / Дисципліни, що викладає:

«Культура міжособистісних стосунків», «Соціальна робота та геронтопсихологія», «Психологія управління», «Психологія організацій та управління персоналом», «Психологія діяльності та навчальний менеджмент».

Біографія

1983 р. – Київський національний університет культури і мистецтв. Диплом спеціаліста за спеціальністю «Бібліотекар-бібліограф».

1986-1989 рр. – Аспірантура Київського національного університету культури і мистецтв.

1989 р. захист дисертації в Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка за фахом 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки».

1989-2003 рр. – викладач, старший викладач, доцент, професор, завідувач кафедри соціально-культурної діяльності Миколаївської філії Київського національного університету культури та мистецтв. Забезпечувала ліцензування і підготовку фахівців за спеціальністю «Соціальна педагогіка».

2003-2012 рр. – проректор з наукової роботи Миколаївського Міжрегіонального інституту розвитку людини «Україна», професор кафедри.

2006-2017 рр. – викладач Миколаївського обласного центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

2013-2014 рр. – заступник керівника навчально-наукового інституту психології та соціального забезпечення.

З 2013 – доцент кафедри психології Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

Професійний і науковий інтерес

Проведення семінарів і тренінгів з психології управління, психології комунікацій, управління конфліктами, лідерства й формування команди.

Участь у наукових дослідженнях, проектах і програмах

 • «Інноваційні технології формування професійної суб’єктності психолога» у рамках держбюджетної теми «Психолого-педагогічні засади становлення професійної суб’єктності» (№ держреєстрації 0115U001209) (2016 – 2017 рр.);
 • «Психолого-педагогічні механізми формування компетентностей культури міжособистісних стосунків майбутнього психолога» у рамках кафедральної наукової теми «Концептуальні засади розвитку особистості». (2013-2017 рр.);
 • регіональна програма «Освіта Миколаївщини. Університет третього віку» (2012 – 2013 рр.);
 • проект Міністерства оборони України та ОБСЄ «Допомога в соціальній адаптації звільненим військовослужбовцям Збройних Сил України» (2007 – 2008 рр.);

Опубліковано 137 праць, з них 79 наукового та 58 навчально-методичного характеру. 17 відгуків і рецензій на автореферати дисертацій, наукові статті та методичні видання.

Співавтор монографії та 15 навчальних посібників (з них 11 з грифом МОН України).

Брала участь у 68 міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях.

За наукову та освітню діяльність відзначена нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2008 р).

Санько Каріна Олександрівна

Контактна інформація

karina.sanko@yandex.ru

вул.. Нікольська, 24, ауд. 02.407

Викладач кафедри психології.

Обов’язки/Дисципліни, що викладає

«Психологія тренінгової роботи», «Інклюзивна освіта», «Гендерна психологія»

Біографія

2008 – 2014 рр. – закінчила Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського за спеціальністю «Психологія», отримала кваліфікацію «Психолог, викладач психологічних дисциплін».

У 2014 р. вступила до аспірантури Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, спеціальність 19.00.01 – загальна психологія, історія психології.

З 2016 р. – викладач кафедри психології  Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

Професійний і науковий інтерес

З 2014 р. працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за темою  «Емоційний інтелект як чинник психологічного благополуччя, адаптивності та успішності особистості» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології). Має понад 10 наукових праць. Професійний та науковий інтерес полягає у дослідженні емоційної сфери особистості, використанні арт-терапевтичних технології у тренінговій діяльності. Наукові досягнення з досліджуваної проблематики висвітлюються у фахових виданнях та виданнях, що входять до наукометричних баз, а також оприлюднюються на наукових конференціях.

Шевченко Володимир Володимирович

 

Контактна інформація

sheva-65@list.ru

м.Миколаїв, вул. Нікольська 24, 54030, ауд. 02.407

Доцент кафедри психології, кандидат психологічних наук, підполковник запасу

Обов’язки/Дисципліни, що викладає

«Загальна психологія та історія психології», «Психологія праці та інженерна психологія», «Військова психологія».

Біографія

У 1986 році закінчив Мінське вище військово-політичне  загальновійськове училище, спеціальність за дипломом – офіцер з вищою військово-політичною освітою, вчитель історії та суспільствознавста.

1986 – 1991 роки – служба у Збройних Силах СРСР на посадах безпосередньої роботи з особовим складом підрозділу.

1992 – 1994 роки – служба у Збройних Силах України на посадах соціально-психологічних служб військової частини.

1994 – 2005 роки– викладач, старший викладач, начальник предметно-методичної групи кафедри військової підготовки Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського.

У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Психологічні особливості військово-патріотичного виховання учнів старшого підліткового та юнацького віку» (спеціальність – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія) у спеціалізованій вченій раді
Д.26.453.01 Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України.

2005 – 2014 роки – доцент кафедри теоретичної та прикладної психології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського.

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теоретичної та прикладної психології.

З 2014 року – доцент кафедри психології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського.

 

Професійні та наукові інтереси

Має 41 публікацію, з них 35 наукового та  6 навчально-методичного характеру.

Є співавтором монографії «Психологічні основи військово-патріотичного виховання учнів» ( 1999 р).

Є співавтором навчального підручника «Захист Вітчизни» з грифом МОН України (2008р.).

Є автором навчального посібника «Вікова психологія» (2008р.), та співавтором навчального посібника «Методологія наукової діяльності» з грифом МОН України (2010р.).

Сферою наукових інтересів є психологічна підготовка та готовність до професійної діяльності в екстремальних умовах.

Є учасником національних виставок «Інноватика в сучасній освіті» та міжнародних виставок «Сучасні заклади освіти».

Власов Геннадій Володимирович

Контактна інформація

gennady_vlasov@hotmail.com

м. Миколаїв, вул.Нікольська, 24, 54030, , ауд. 02.407

Кафедра психології: старший викладач кафедри психології

Обов’язки/Дисципліни, що викладає

«Психофізіологія», «Зоопсихологія та порівняльна психологія)», «Основи психогенетики», «Анатомія та еволюція ЦНС людини»

Біографія

Проходив службу у Збройних Силах СРСР та ЗС України з 1972 року по 1994 рр. У 1980 році закінчив Військово-медичний факультет при ГМІ ім.С.М.Кірова  за спеціальністю військовий лікар, лікувально- профілактична справа. У 1981 році пройшов спеціалізацію за спеціальністю спецфізіологія  в м. Ленінграді  на  вищих офіцерських курсах при науково-дослідницькому інституті № 40. З 1983 р. призначений начальником психофізіологічної лабораторії –  керівником професійно-психологічної групи профвідбору Чорноморського Флоту. Пройшов спеціалізацію з психіатрії при військово-морському клінічному госпіталі  у 1984 р. У 1986 р. закінчів Військово-медичну академію ім.С.М.Кірова за спеціальністю психофізіологія. У 1993р. був призначений на посаду головного психофізіолога  Військово – Морських Сил України. Полковник  медичної служби у відставці, лікар –психофізіолог вищої категорії, психіатр, практичний психолог, лікар –  психотерапевт.

З 2012 року – старший викладач кафедри психології Миколаївсього національного університету імені В.О.Сухомлинського.

Професійний і науковий інтерес

Психофізіологія,клінічна психологія, психодіагностика,     психогенетика,   психіатрія, практична психологія,  психотерапія.

Має 13 публікацій, з них 8 наукового та 5 навчально-методичного характеру.

Співавтор трьох навчально-методичних  посібників з грифом МОН України (Психофізіологія (2007р.); Психологія у сфері соціального захисту населення (2013 р.) Психологія управління (2007 р.)., та автор курсу лекцій англійською мовою з предмету: «Психофізіологія» (2015 р.), та навчально-методичного посібника «Психофізіологія» (2016 р.)

Автор методичних матеріалів:

 1. Разработка и внедрение программы для компьютера БК 0010 «Профессиональный психологический отбор призывников для ВМФ в условиях работы приемно-технической комиссии» ДСП. Ленинград. – 1986 г.-48 стр.
 2. Методические указания по проведению тестирования военнослужащих срочной службы на допуск к несению караульной службы с оружием и выявление лиц склонных к суицидам. ДСП. Ленинград. – 1987 г.- 32 стр.
 3. Психофизиологическое и психологическое тестирование офицерского состава при назначении на вакантные должности руководящего состава. ДСП. Севастополь. – 1987 г. -78 стр.
 4. Психодиагностические методики для оценки профпригодности кандидатов поступающих в военно-учебные заведения.ДСП. Севастополь. – 1988 г. – 87 стр.
 5. Особенности функциональной ассиметрии головного мезга при различных типах течения алкоголизма и алкогольном делирии // Вопросы наркологи. – М., «Медицина». – 1990 г. – № 3. –     3 стр.
 6. Методичні вказівки з професійного психологічного відбору до ЗС України. ДСК. Севастополь. – 1993 р. -143 стор.
 7. Организация регионального центра “Медицина катастроф” Николаевской области. Моделирование техногенных катастроф и разворачивание сил и средств для оказания помощи пострадавшему населению. г.Николаев 1995 г. -148 стр.
 8. Методичні матеріали з кусу «Психологичне консультування» -МНУ імені В.О.Сухомлинського, Миколаїв – 2012 р – 21 стор.

Грушевський Валерій Олександрович

Контактна інформація

0512 – 37-88-06

garuda-nik@mail.ru

м.Миколаїв, вул. Нікольська 24, 54030, ауд. 02.407

Кафедра психології:

Старший викладач кафедри психології

Науковий ступінь, вчене звання

Молодший  науковий співробітник

Обов’язки/Дисципліни, що викладає

«Психодіагностика», «Математичні методи в психології», «Експериментальна та диференціальна психологія»

Біографія

У 2002 році закінчив Південнослов’янський інститут Київського славістичного університету за спеціальністю «Психологія» (диплом з відзнакою).

З 2004 року, – понині науковий кореспондент лабораторії соціальної психології Інституту психології  імені Г.С. Костюка НАПН України (Наказ №31 ОСН від 14 липня 2004 року). Завершує роботу над дисертаційним дослідженням з теми «Особливості розвитку психологічної культури особистості студентів ВНЗ гуманітарного профілю» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

2002-2010 роки – викладач кафедри соціальної психології  Південнослов’янського інституту Київського славістичного університету (ПСІ КСУ).

2010-2012 роки – старший  викладач кафедри соціальної психології  ПСІ КСУ

2012- понині – старший викладач кафедри психології МНУ імені В.О.Сухомлинського

Професійний і науковий інтерес

Соціально-психологічні    проблеми  адаптації  та    згуртованості студентських навчальних груп.    Індивідуальне та групове консультування студентів з проблем навчання, особистісного    розвитку,    життєвого    самовизначення,    взаємин   із дорослими й однолітками, самовиховання тощо.  Дослідження ціннісно-смислового компоненту психологічної культури особистості студентів та особливості її розвитку. Проведення психодіагностичної та дослідницької роботи за запитом адміністрації вузу у рамках Психологічної служби університету.

Пройшов практичну підготовку щодо використання комп’ютерної програми «SPSS» в аналізі даних психологічних досліджень (Семінар В.Шауфелі (Голландія), м. Київ, жовтень, 2008р.); тренінгову програму «Проективні методики в психодіагностиці». Сертифікат (м.Київ, 2009-2010).

Керівництво Клубом любителів астрономії м. Миколаєва (з 2009 року). Активний учасник у підготовці та запуску соціального проекту першого у місті Миколаєві Планетарію (відкриття  відбулося  19 грудня 2014 року у Культурно-ігровому комплексі «Дитяче містечко «Казка» »).

З 2013 року – понині, – почесний представник Всеукраїнської психодіагностичної асоціації .

З 2016 року, – представник тестового комітету Всеукраїнської психодіагностичної асоціації ВПА. Приймає участь у адаптації зарубіжних психодіагностичних методик до умов використання в Україні. Учасник проведення відбору у Нову національну поліцію України у Миколаєві з питань супроводу проведення психодіагностичних тестів та співбесід з претендентами (вересень 2015 р.; квітень 2016 р.).

Наукова тема: «Особливості розвитку психологічної культури особистості студентів ВНЗ гуманітарного профілю».