Склад кафедри

Савенкова Ірина Іванівна

Контактна інформація

м.Миколаїв, вул. Нікольська 24, 54030, ауд. 02.407

Завідувач кафедри психології

Науковий ступінь, вчене звання:

доктор психологічних наук, доцент

Дисципліни, що викладає:

клінічна психологія, патопсихологія, психосоматика, психологія часу, нейропсихологія, психологічний супровід осіб з особливими потребами.

Біографія:

1985-1991рр. – навчання у Дніпропетровському Ордена Червоного Трудового прапора медичному інституті.

1991-донині лікар-педіатр, лікар-нефролог вищої категорії, клінічний психолог.

2002-2007рр. – старший викладач психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

2007р. – захист  кандидатського дисертаційного дослідження зі спеціальності «медична психологія» в Інституті психології імені Г.С.Костюка на тему: «Психосимптоматика хронічних неінфекційних захворювань у дітей».

2008-2012р. – заступник директора з науково-методичної роботи Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки.

2012-2016рр. – доцент кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Київського інституту імені Бориса Грінченка.

2014р. – захист докторського дисертаційного дослідження зі спеціальністі «медична психологія» в Київському національному університеті  імені Тараса Шевченка на тему: «Хронопсихологічне прогнозування перебігу психосоматичних захворювань».

З 2015р. – понині завідувач кафедри психології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського.

Професійний і науковий інтерес:

Спеціаліст у галузі клінічної психології, зокрема, психодіагностики психосоматичних захворювань з позиції психології часу, за допомогою психологічного інструментарію – електронного хроноскопу. Розробка корекційних та реабілітаційних  заходів з метою запобігання загостренню психосоматичних захворювань та  їх виникненню.

Основне кредо в професійному житті: «Наші почуття будують наше здоров’я».

Членство у спеціалізованих вчених радах:

Спеціалізована вчена рада К 26.133.04 Київського університету імені Бориса Грінченка з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Автор 125 наукових публікацій, 12 навчальних та навчально-методичних посібників, 2 монографій.

Публікацій в наукометричній базі Scopus:

 • I.Savenkova, M.Didukh, N.Ruda, I.Litvinenko Chronopsychological profile of a successful athlete // Electron J Gen Med (Scopus, англомовне видавництво Великобританія).
 • Savenkova I. Lange biological cycle duration in patients with respiratory organs disorders / I.Savenkova, M.Didukh, I.Litvinenko, L.Mukhina // Eur J Gen Med 2018; 15 (5): 1/7-7/7; emXX; ISSN: 13-04-3889; е ISSN: 1304-3897; https:// doi.org/ 10.29333/ xxxxx / (Scopus)
 • Savenkova I. Chronopsychological mental development dysontogenesis prognosing in pre-school children. Electronic Journal of General Medicine. / Savenkova I, Didukh M, Chuhueva I, Litvinenko I. 2019; 16(2):em110. doi:10.29333/ejgm/108595 (Scopus, видво Великобританія).

p://www.ejgm.co.uk/Chronopsychological-mental-development-dysontogenesis-prognosing-in-pre-school-children,108595,0,2.html

 • Savenkova I. Differentiation of time characteristics in subjects with depressive states. / Savenkova I, Didukh M, Ruda, Hazratova N. Electronic Journal of General Medicine. 2019; 16(3):em141. doi:10.29333/ejgm/109436 (Scopus, вид-во Великобританія).

https://doi.org/10.29333/ejgm/109436

 • Savenkova I. The Study of Individuation Mechanisms and Factors.  Didukh M., Savenkova I., Shevchenko V., Venger A. // International Journal of Applied Exercise Physiology. 2019; Vol doi: 1030472 / ijaep. v 8il.372 (Wof Sc, вид-во: Іран-Турція).

http://www.ijaep.com/index.php/IJAE/inpress

 

Руда Наталя Леонідівна

Доцент кафедри психології, кандидат психологічних наук

Обов’язки/Дисципліни, що викладає

«Психологія спілкування та конфліктологія», «Соціальна та політична психологія», «Психологія управління та економічна психологія», «Експериментальна та диференціальна психологія»

Відомості про освіту:

 • 1991 – 1996 рр.Миколаївський Державний педагогічний інститут ім. В.Г. Белинського, спеціальність «Практична психологія».
 • 2000-2004 – аспірантура, інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

(м. Київ).

Професійна біографія

 • 1993 – 1998 – ЗОШ № 39 м. Миколаїв, практичний психолог.
 • 1998 –2001 – Морській ліцей при УДМТУ, практичний психолог.
 • 2001 –2012 – Південнослов’янський інститут Київського славістичного університету:

– 2001-2003 – старший викладач кафедри соціальної психології;

– 2003 – 2005 – виконуюча обов’язки доцента кафедри соціальної психології;

– 2005 – 2012  – завідувач кафедри соціальної психології;

 • 2012 – по теперішній час – доцент кафедри психології Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського

Наукова діяльність:

У 2006-му році захистила кандидатську дисертацію (м. Київ) за темою «Особливості мотиваційної сфери старшокласників з різним рівнем навчальних досягнень».

Має 65 публікацій, з них 58 наукового характеру (1 в наукометричній базі Scopus, 5 Index Copernicus International) та 7 навчально-методичного характеру.

Публікації в наукометричній базі Scopus

 • Ruda N. Differentiation of time characteristics in subjects with depressive states. / Savenkova I, Didukh M, Ruda, Hazratova N. Electronic Journal of General Medicine. 2019; 16(3):em141. doi:10.29333/ejgm/109436 (Scopus, вид-во Великобританія).

https://doi.org/10.29333/ejgm/109436

Постійно підвищує свій професійний рівень: у  2019 році пройшла закордонне стажування  «Нові технології та інновації у вищій освіті» (м. Рига Латвія).

Професійний і науковий інтерес: соціальна психологія, психологія управління, лідерологія, педагогічна психологія.

Контактна інформація

natik.rudaya5@gmail.com

м.Миколаїв, вул. Нікольська 24, 54030, ауд. 02.407

 

Кучманич Ірина Миколаївна

Контактна інформація

irina_kychmanich@mail.ru

м.Миколаїв, вул. Нікольська 24, 54030, ауд. 02.407

Доцент кафедри психології

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат психологічних наук, доцент

Дисципліни, що викладає

«Психологія сім’ї та усвідомлене батьківство», «Загальна психологія та історія психології», «Психологічна служба», «Психологія самосвідомості».

Біографія

У 2002 році закінчила психолого-природничий факультет Херсонського державного педагогічного університету за спеціальністю «Практична психологія».

З 2002 року понині – працює в Миколаївському національному університеті.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток домагань підлітків у процесі внутрішньосімейних взаємин» зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Учене звання доцента кафедри теоретичної та прикладної психології присвоєно у 2013 році.

З 2016 року понині – завідувач Психологічної служби МНУ імені В. О. Сухомлинського.

Професійні та наукові інтереси

Співпрацює з Миколаївським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у межах реалізації обласних програм. Проводить навчання для прийомних батьків та батьків-вихователів із метою підвищення їх виховного потенціалу; навчання щодо підготовки кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники; підвищення кваліфікації спеціалістів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, які здійснюють соціальну роботу з сім’ями та особами, які опинилися в складних життєвих обставинах, соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

Сімейний психолог, психотерапевт. Стаж практичної роботи – 5 років.

Має 27 публікації, із них наукового (17 у фахових виданнях) та 4 навчально-методичного характеру.

Є автором навчально-методичного посібника «Усвідомлене батьківство» (2017 р.) та співавтором двох навчальних посібників з грифом МОН України (Соціальна психологія груп (2013 р.); Тренінгові технології у роботі психологічної служби вищого навчального закладу (2013 р.). Крім того, співавтором методичних рекомендацій «Тренінговий модуль з підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді до проведення занять Школи відповідального батьківства» (2014 р.).

 

Литвиненко Ірина Сергіївна

Контактна інформація

lis28@mail.ru

Доцент кафедри психології, кандидат психологічних наук

Обов’язки/Дисципліни, що викладає

«Психотерапія та психокорекція», «Вікова та педагогічна психологія», «Психологія реклами та ПР», «Психологія масової поведінки та соціально – психологічна робота в пенітенціарних установах», «Психологічне консультування, психологія тренінгової роботи»

Відомості про освіту:

 • 1986 – 1991 рр. – Тераспольський університет ім. Т.Г. Шевченка;
 • 1990р. – закінчила Тираспольський державний університет імені Т.Г. Шевченко, отримала кваліфікацію викладача психології і педагогіки.
 • З 1993 року працює в Миколаївському національному університеті імені В.О.Сухомлинського
 • 2002 р.– захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток пізнавальної активності як засіб розвитку особистості дитини» в Інституті психології імені Г.С.Костюка НАПН України (м. Київ), отримала науковий ступінь кандидата психологічних наук.
 • 2003 – 2014 рр. завідувач кафедри загальної та вікової психології
 • 2005р. – отримала наукове звання доцента кафедри загальної та вікової психології.
 • У 2008 році – Поїздка до республіки Польщі у складі делегації викладачів і студентів університету з метою вивчення досвіду особливостей підготовки майбутніх психологів.
 • У 2010 році ‑ Поїздка до університетів Європи (Брюсельського, Гаазького)  у складі делегації викладачів і студентів у рамках програми «Європейський освітній простір та сучасне студентство».
 • 2008 – 2014 рр. – декан факультету психології МНУ імені В.О. Сухомлинського
 • 2015 – 2016 рр. – доцент кафедри педагогіки і загальної психології МНУ імені В.О. Сухомлинського
 • З 2016 року – доцент кафедри психології МНУ імені В.О. Сухомлинського
 • З 2015 року – участь в організації і проведенні семінарів-практикумів для педагогів і психологів закладів освіти м. Миколаєва.
 • 2016 р. – підвищення кваліфікації у Інституті психології імені Г.С.Костюка НАПН України, лабораторія психології особистості імені П.Р. Чамати.

Професійний і науковий інтерес

 • Керівник науково-дослідної теми: «Професійна підготовка майбутніх педагогів-психологів до роботи з дітьми, які знаходяться у складних життєвих ситуаціях»
 • Тема  докторської дисертації « психологічні аспекти диференціації та індивідуалізації підготовки майбутніх психологів»

Професійна біографія

 • 1992 р. – МНУ ім. В.О. Сухомлинського – викладач кафедри психології.

Наукова діяльність:

2001 р. – захист кандидатської дисертації (м. Одеса) за темою «Розвиток пізнавальної активності засобами індивідуалізації».

Має понад 90 наукових статей з них 85 наукового характеру (4 в науко метричній базі Scopus, 7 Index Copernicus International, 8 навчально – методичного характеру).

Публікації в науко метричній базі Scopus:

 • Litvinenko I. Chronopsychological mental development dysontogenesis prognosing in pre-school children. Electronic Journal of General Medicine. / Savenkova I, Didukh M, Chuhueva I, Litvinenko I. 2019; 16(2):em110. doi:10.29333/ejgm/108595 (Scopus, видво Великобританія).

http://www.ejgm.co.uk/Chronopsychological-mental-development-dysontogenesis-prognosing-in-pre-school-children,108595,0,2.html

Постійно підвищує свій професійний рівень:

 • У 2010 році пройшла стажування – Київський університет ім. Драгоманова.
 • у 2019 році пройшла закордонне стажування  «Нові технології та інновації у вищій освіті» (м. Рига Латвія).

Є членом редакційної колегії наукового електронного журналу Studia Humanatatis з 21 вересня 2017 року.

Переможець конкурсу освітніх технологій (2007, 2008, 2009, 2012, 2015, 2017, 2018 рр.).

Професійний і науковий інтерес: педагогічна та вікова психологія, дитяча психологія, психологія навчання, психологія травмуючи ситуацій, екстремальна психологія, кризове психологічне консультування, психодіагностика (графологічний психоаналіз).

Закінчила роботу над докторською дисертацією (готує до захисту). Тема: «Психологічні аспекти диференціації індивідуалізації професійної підготовки студентів – психологів».

Контактна інформація

lis28@mail.ru

м.Миколаїв, вул. Нікольська 24, 54030, ауд. 02.407

 

Чугуєва Інна Євгенівна

Контактна інформація

hamisek@ukr.net

м.Миколаїв, вул. Нікольська 24, 54030, ауд. 02.407

Доцент кафедри психології, кандидат психологічних наук

Обов’язки/Дисципліни, що викладає

«Проектування життєвого шляху особистості», «Генетична психологія»,

«Психологічні проблеми людини у віртуальному просторі», «Психологія сексуальності»

Відомості про освіту:

 • 2001-2005 рр. Київський славістичний університет спеціальність «Психологія».
 • 2008-2011 рр. – здобувач кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ).

Професійна біографія

 • 2011-2015 рр. доцент кафедри загальної та вікової психології Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського
 • з 2016 р. доцент кафедри психології Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського

Наукова діяльність:

У 2011-му році захистила кандидатську дисертацію (м. Київ) за темою «Психологічна підготовка майбутніх спеціалістів з комп’ютерних технологій до професійної діяльності».

Має більше 30 публікацій наукового характеру (1 стаття в наукометричній базі Scopus, 4 – Index Copernicus International, 1 монографія) та  3 навчально-методичних посібника у співавторстві.

Постійно підвищує свій професійний рівень: у  2019 році пройшла закордонне стажування  «Нові технології та інновації у вищій освіті» (м. Рига Латвія).

 Професійний і науковий інтерес: психологія особистості, психологія сексуальності, генетична психологія.

Контактна інформація

hamisek@ukr.net

м. Миколаїв, вул. Нікольська 24, 54030, ауд. 02.407

 

Шевченко Володимир Володимирович

 

Контактна інформація

sheva-65@list.ru

м.Миколаїв, вул. Нікольська 24, 54030, ауд. 02.407

Доцент кафедри психології, кандидат психологічних наук, підполковник запасу

Обов’язки/Дисципліни, що викладає

«Загальна психологія та історія психології», «Психологія праці та інженерна психологія», «Військова психологія».

Біографія

У 1986 році закінчив Мінське вище військово-політичне  загальновійськове училище, спеціальність за дипломом – офіцер з вищою військово-політичною освітою, вчитель історії та суспільствознавста.

1986 – 1991 роки – служба у Збройних Силах СРСР на посадах безпосередньої роботи з особовим складом підрозділу.

1992 – 1994 роки – служба у Збройних Силах України на посадах соціально-психологічних служб військової частини.

1994 – 2005 роки– викладач, старший викладач, начальник предметно-методичної групи кафедри військової підготовки Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського.

У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Психологічні особливості військово-патріотичного виховання учнів старшого підліткового та юнацького віку» (спеціальність – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія) у спеціалізованій вченій раді
Д.26.453.01 Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України.

2005 – 2014 роки – доцент кафедри теоретичної та прикладної психології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського.

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теоретичної та прикладної психології.

З 2014 року – доцент кафедри психології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського.

Професійні та наукові інтереси

Має 41 публікацію, з них 35 наукового та  6 навчально-методичного характеру.

Є співавтором монографії «Психологічні основи військово-патріотичного виховання учнів» ( 1999 р).

Є співавтором навчального підручника «Захист Вітчизни» з грифом МОН України (2008р.).

Є автором навчального посібника «Вікова психологія» (2008р.), та співавтором навчального посібника «Методологія наукової діяльності» з грифом МОН України (2010р.).

Сферою наукових інтересів є психологічна підготовка та готовність до професійної діяльності в екстремальних умовах.

Є учасником національних виставок «Інноватика в сучасній освіті» та міжнародних виставок «Сучасні заклади освіти».

 

Шпачинський Ігор Леонідович


Доцент кафедри психології та соціальних наук. Кандидат філософських наук.

Народився 25 жовтня 1961р. у м.Первомайськ Миколаївської обл. У 1979 р. вступив на механічний факультет Київського вищого танкового інженерного училища, яке в 1984 р. закінчив з відзнакою. В подальшому займав офіцерські посади в Повітряно-десантних військах. У 1993р. був направлений у розпорядження Міністерства оборони України на посаду викладача військової кафедри Миколаївського педінституту, практично відразу розпочавши наукову діяльність. За час викладання на військовій кафедрі має Відзнаки Міністерства оборони України за сумлінну працю по розбудові Збройних сил України і патріотичному вихованню молоді. У 2001р. нагороджений званням «Відмінник освіти України». Приймав участь у багатьох науково-практичних конференціях з тематики сутності процесу творчості. У жовтні 2006р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «соціальна філософія та філософія історії» у Південноукраїнському державному педагогічному університеті ім. К. Д. Ушинського на тему «Творчий потенціал особистості і його реалізація в умовах трансформації суспільства». Підвищував кваліфікацію у Вищій школі філософії при Інституті філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України у 2011р.У 2019 р. закінчив філософський факультет Одеського національного університету ім.. І.І.Мечнікова.  Звання доцента кафедри філософії отримав у 2011р. Протягом 2010-2012 рр. отримав три патенти на  винаходи. Розробив і викладав нову дисципліну «Евристика» як наука про творчість для студентів механіко-математичного факультету. Проводить активну громадську роботу. З 2002р. є незмінним Президентом філософсько-літературного клубу «Позиція» м. Миколаєва, заснованого того ж року. Матеріали щомісячних засідань клубу розміщуються на інтернет-сторінці сайту Миколаївської науково-педагогічної бібліотеки. Протягом багатьох років є керівником студентського наукового гуртка «Еврилогія – філософія творчості». Має більше 40 публікацій наукового та науково-методичного характеру. Коло наукових інтересів: естетика, філософія творчості, філософія освіти, філософські засади штучного інтелекту.

Контактна інформація: migeya@ukr.net

Куріленко Тетяна Василівна

 

Викладач. Випускниця Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка (сучасний Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка). Спеціальність – філософія. Кваліфікація – філософ, викладач філософії (1988).

1988-1989 рр. – працювала викладачем суспільних дисциплін в суднобудівному технікумі м. Миколаєва. Згодом, у наступному 1989 році розпочинає свою діяльність як викладач кафедри суспільно-політичних дисциплін та філософії  сільськогосподарського інституту м. Миколаєва. В цьому навчальному закладі Тетяна Василівна працювала протягом 10 років. В 1996 році розпочала навчання  в аспірантурі Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (заочно), яку закінчила у 2000 році. З 1999 року плідно працювала на посаді старшого викладача кафедри суспільно-політичних дисциплін МННІ Одеського національного університету ім. Мечникова. Викладала наступні дисципліни: «Історія зарубіжної філософії», «Філософія», «Етика», «Естетика», «Логіка», «Історія зарубіжних політичних вчень» та ін.

На посаді викладача кафедри філософської думки та культурології Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинськогопочала працювати з  листопада 2010 року. Викладала курси «Філософія», «Історія зарубіжної філософії», «Етика ділового спілкування», «Філософія природознавства», «Історія української культури». Виконувала обов’язки куратора академічної групи (2011-2018 рр.) Здійснювала керівництво науковою роботою студентіву 2014-2020 рр. (V – ХІ Всеукраїнські науково-практичні конференції молодих учених «Наука. Студентство. Сучасність»Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського).

З січня 2020 року Тетяна Василівна працює на посаді викладача кафедри психології та соціальних наук Миколаївського національного університету   ім. В.О. Сухомлинського.

Сфера наукових інтересів зосереджена навколо питань дослідження онтології людини, аксіологічного виміру буття людини.Постійний учасник міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій. Автор кількох робіт методичного змісту з дисципліни «Філософія», «Історія української культури», «Професійна етика державного службовця».