ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ЛОГОПЕДІЯ. СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ (Бакалавр)

Електронна скринька ДОВІРИ:

https://docs.google.com/forms/d/17uCSjDnCG7BI2MizFMOXliUDVKb26Vfwziz_uWeDsGw/edit

На цю гугл-форму Ви можете надсилати свої повідомлення про проблеми, які є в університеті, про факти зловживань, корупційних проявах тощо.

Ваша конфіденційність гарантується.


ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОП НАДСИЛАТИ  НА АДРЕСУ КАФЕДРИ: kafkor@gmail.com

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 2017 Р.

ОП 2017 року

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2017 Р.

Навчальний план 2017

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 2020 Р.

ОП 2020 року

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2020 Р.

Навчальний план 2020 р.

РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

Рецензії та відгуки стейкхолдерів

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

ОК.01 РП Історія і культура України

ОК.02 РП Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК.03 РП Філософія

ОК.04 РП Університетські студії

ОК.05 РП Іноземна мова

ОК.06 РП Психологія (загальна, вікова, педагогічна, дитяча)

ОК.07 РП Педагогічна деонтологія, риторика, культура мовлення корекційного педагога

ОК.08 РП Механізми і клініка мовленнєвих, сенсорних та інтелектуальних порушень

ОК.09 РП Логопедія і неврологічні основи логопедії

ОК.10 РП Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія.

ОК.11 РП Спеціальна педагогіка з основами спеціальної дидактики

ОК.12 РП Педагогіка(загальна), педагогічна творчість, теорія і методика виховання дітей з вадами мовлення

ОК.13 РП Інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання

ОК.14 РП Спеціальна методика розвитку мовлення і початкового навчання мови

ОК.15 РП Спеціальна методика формування елементарних математичних уявлень і навчання математики

ОК.16 РП Спеціальна методика фізичного виховання

ОК.17 РП Анатомія, фізіологія, патологія дітей та основи генетики

ОК.18 РП Невропатологія

ОК.19 РП Перша медична допомога та гігієна у системі спеціальної освіти

ОК.20 РП Психопатологія і психотерапія

ОК. 21 Курсова робота

ОК. 22 Курсова робота

ОК.23 Волонтерська практика

ОК.24 Виробнича логопедична практика у ДНЗ

ОК.25 Виробнича фахова практика у спеціальних закладах освіти та РЦ

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Анотації до вибіркових дисциплін

ВБ 1 РП Спецкурс: Організація ігрової діяльності дітей з психофізичними вадами

ВБ 2 РП Інклюзивне навчання

ВБ 3 РП Дитяча дошкільна література та виразне читання

ВБ 4_РП 2 Спеціальна психологія

ВБ 4_РП 3 Спеціальна психологія

ВБ 5 РП  Спецсемінар: Організація роботи з дітьми із загальним недорозвитком мовлення

ВБ 6 РП Корекційно-реабілітаційні служби  та соціально-правове забезпечення

ВБ 7 РП Психодіагностика та  технології проведення психологічних тренінгів у спеціальних та інклюзивних закладах

ВБ 8 РП Організація роботи інклюзивних ресурсних центрів та методи відбору у спеціальні заклади

ВБ 9 РП Організація психологічної служби в закладах для дітей з порушеннями психофізичного розвитку

ВБ 10 РП Психолінгвістика

ВБ 11 РП Спецсемінар: Організація роботи з дітьми із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення

ВБ 12 РП Логоритміка та ігри в логопедичній роботі із дітьми з тяжкими порушеннями мовлення

ВБ 13 РП Фізична реабілітація та логопедичний масаж у роботі із дітьми з тяжкими порушеннями мовлення 

ВБ 14 РП Спеціальна методика ознайомлення з природничим та суспільним довкіллям

ВБ 15 РП Організація наукових досліджень у спеціальній педагогіці

ВБ 16 РП Спеціальна методика образотворчого та трудового навчання


АНКЕТИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ:

Анкета «Дотримання академічної доброчесності під час реалізації ОП»

https://docs.google.com/forms/d/1gLG0VY9xxm6ASwQ8255Vo9aGJRmNlpsbEdFyozIOzmA/edit

Анкета для здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу за ОП Логопедія. Спеціальна психологія
Анкета для випускників

Результати анкетування роботодавців щодо якості підготовки випускників та оцінки освітньої програми(ОП) Логопедія

ПРАКТИКА

Угоди із базами практик

Програми практик


ПРОГРАМА ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ

Програма підсумкової атестації (кваліфікаційний екзамен) для студентів І (бакалаврського) рівня вищої освіти


МОНІТОРИНГ РИНКУ ПРАЦІ 

Концепція діяльності МНУ ім.В.О.Сухомлинського з підготовки фахівців напряму Корекційна освіта (логопедія) за результатами моніторингу регіонального ринку праці та освітніх послуг

Про проведення моніторингу ринку праці в розрізі спеціальностей, за якими ведеться підготовка у МНУ ім.В.О.Сухомлинського

Інформація щодо вакантної посади