Декан

 Олексюк Олеся Миколаївна 

Декан факультету педагогіки та психології

Освіта: 1. Педагогіка та методика середньої освіти. Українська мова та література та мова і література (англійська) – вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури та англійської мови;

2. Управління та адміністрування. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності – менеджер зовнішньоекономічної діяльності;

3. 10.02.01 Українська мова – кандидат філологічних наук.

Коло наукових інтересів: психолінгвістика, нейролінгвістичне програмування, технології Public relations, соціолінгвістика, нейролінгвістика, рекламні технології тощо

Scopus ID: Олексюк Олеся

Публікації в Scopus: Oleksyuk O.  Features of Display of Anxiety of Children Suffering from Psychosomatic Diseases /Savenkova I.I., Didukh, M., Kuznetsova O., Litvinenko, I. // J.Environ Treat. Tech. 2020. V.8. I.4. P.1516-1520.(наукометрична база Scopus) http://www.jett.dormaj.com/docs/Volume8/Issue%204/Features%20of%20Display%20of%20Anxiety%20of%20Children%20Suffering%20from%20Psychosomatic%20Diseases.pdf

ORCID ID: Олексюк Олеся ID

Кандидатська дисертація: “Лексико-семантичні домінанти сугестивного дискурсу реклами”, 10.02.01. – Українська мова, м. Одеса Одеський національний університет імені І.І.Мечникова 16.03.2012 р. http://www.disslib.org/leksyko-semantychni-dominanty-suhestyvnoho-dyskursu-reklamy.html

Міжнародне стажування та міжнародні конференції:

Стажування та підвищення кваліфікації в Україні:

Документи, що засвідчують авторське право:

Монографії:

Навчально-методичні матеріали:

 

Нагороди: