Наукова діяльність

Концепція соціальної роботи і професія соціального працівника є новаторськими для України, тому тому підготовка фахівців цього профілю у вищих навчальних закладах потребує інноваційного підходу, такого ж підходу потребує й організація наукової роботи. Наукова робота кафедри соціальної роботи спрямована на вирішення завдань з підготовки таких наукових доробок, впровадження яких в роботу установ соціального захисту населення значно підвищувало б результативність їхньої роботи.

За останні п’ять років викладачами кафедри було видано:

 • 95 наукових та науково-методичних статей;
 • 6 навчальних посібників;
 • словник-довідник із соціальної роботи

Викладачі кафедри взяли участь у Всеукраїнській виставці «Інновації у використанні інформаційно- комунікативних технологій в освітній галузі» на якій за інноваційний проект «Університет третього віку» у місті Миколаєві були відзначені почесним дипломом та срібною медаллю.

Кафедра прийняла участь а у Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти 2012», де за проект “Соціальне партнерство у контексті реалізації регіональної програми “Освіта Миколаївщини: “Університет третього віку” отримала золоту нагороду;

В 2011 році викладачі кафедри підготувала та випустила книгу присвячену сторіччю Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського «Кафедра соціальної роботи». Наша кафедра зуміла знайти сили і ресурси, щоб гідно привітати університет. Сьогодні ця книга знаходиться у музеї університету.

Керівництво науковою роботою студентів є невід’ємною частиною навчально-виховного процесу спеціальності. В 2011 році на спеціальності був утворений студентський науковий гурток «Волонтерська студія». Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Букач М.М., консультанти: кандидат педагогічних наук, доцент Клименюк Н.В., кандидат історичних наук, доцент Стремецька В.О. Напрям науково-дослідної роботи – розвиток волонтерського руху в контексті соціальної роботи. Наукова проблема, над якою працює гурток – «Теоретико-методичні засади проблеми соціальної адаптації вразливих категорій населення». Досвід показав, що гуртки важко утворити штучно, за тематикою, яка мало цікавить студентів. Але ті студенти, які з’єднані сумісною роботою в осередку, є кращими за рейтингом, більш ініціативними, розвивають в собі якості особистості майбутнього фахівця, з глибокими знаннями справи. Такі студенти будуть найбільш підготовленими до наступного навчання в магістеріумі. Вони є потенціалом нашої аспірантури. У 2012 році, в межах роботи гуртка кафедра випустила журнал студентських наукових робіт – 35 статей. Студенти спеціальності регулярно беруть участь у студентських науково-практичних конференціях.

Студенти спеціальності «Соціальна робота» є переможцями всеукраїнських студентських конкурсів. Так, в 2014 році студентка Алла Хмурінська увійшла в трійку кращих студентів на  всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Корекційна та соціальна педагогіка» де стала володарем третьої премії за роботу «Казкотерапія як засіб корекції тривожності у дітей дошкільного віку в умовах лікарняного закладу» (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Клименюк Наталія Василівна).

В 2016 році ціла група студентів спеціальності «Соціальна робота» стала переможцями  IV Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки. Ось результати цього конкурсу:

ГРАН-ПРІ: Тетяна Палічук, Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського, Миколаїв, 4 курс. Наукова робота на соціально-педагогічну тематику: «Підготовка волонтерів некомерційних організацій до здійснення фандрайзингової діяльності». Соціальний проект «Арт-майстерня-від студента-пенсіонеру». Соціальна реклама «Насильство над дітьми в сім’ї. Бити чи любити?». Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Стремецька Вікторія Олександрівна.

1 МІСЦЕ: Ірина Пашкова, Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського 4 курс. Наукова робота на соціально-педагогічну тематику: «Творчість як засіб підвищення соціальної активності пенсіонерів в умовах “університету третього віку” в процесі неформальної освіти». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Клименюк Наталія Василівна.

2 МІСЦЕ: Надія Ілларіонова, Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського, 4 курс. Наукова робота на соціально-педагогічну тематику: «Професійна реабілітація чоловіків, звільнених з пенітенціарних установ» Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Стремецька Вікторія Олександрівна.

Сьогодні викладачі та студенти  кафедри проводять наукову роботу в межах таких тематик:

 • «Університет третього віку» як засіб адаптації людей після виходу на пенсію
 • Соціальний супровід людей похилого віку
 • Соціальний супровід сімей що потрапили в скрутне становище
 • Протидія торгівлі людьми
 • Інклюзивний супровід дітей з особливими потребами
 • Соціальний супровід осіб які знаходяться в місцях позбавлення волі
 • Соціальний супровід осіб які звільнились з пенітенціарних установ
 • Виховання технологічної культури майбутніх фахівців
 • Соціальний супровід людей з адитивними формами поведінки

2017 рік:

Найвагоміші результати ндр 2017 Соціальна Робота

Наукова робота студентів Соціальна Робота

План НДР кафедри Соціальна Робота