Дисципліни

Закріплення дисциплін кафедри психології 


Дисципліни вільного вибору студентів

№ п/п Назва дисципліни Курс Шифр. Повна назва спеціальності
1. Анатомія, еволюція нервової системи людини та психофізіологія 1 курс 053 Психологія
2. Загальна психологія та історія психології 1 курс 053 Психологія
3. Психологія тренінгової роботи 1 курс

2курс

3 курс зфн

053 Психологія

6.030102 Психологія

4. Практикум із загальної психології 1 курс 053 Психологія
5. Демографія та психологія здоров’я 1 курс 053 Психологія
6. Математичні  методи в психології 1 курс

2курс

053 Психологія
7. Психотерапія та психокорекція 3 курс

4 курс зфн

6.030102 Психологія
8. Антропологія, порівняльна  та зоопсихологія . 1 курс

2курс

053 Психологія
9. Психологічний супровід дітей з особливими потребами та психологія часу. 3 курс

4курс

6.030102 Психологія
10. Вікова психологія та  педагогічна психологія 2курс 053 Психологія
11. Психологія спілкування та конфліктологія 3 курс

2 курс зфн

6.030102 Психологія
12. Психодіагностика та  візуальна діагностика 1 курс

2курс

053 Психологія
13. Сімейне консультування та сімейна психотерапія 3 курс 6.030102 Психологія
14. Психологія сім’ї та усвідомлене батьківство 2курс

3 курс зфн

 

 

053 Психологія

6.030102 Психологія

15. Психологія праці та інженерна психологія 2курс

3 курс зфн

053 Психологія

6.030102 Психологія

16. Психологія здоров я 2 курс зфн 053 Психологія
17. Демографія 3 курс зфн

 

6.030102 Психологія
18. Експериментальна та диференціальна психологія 2курс

3 курс

4 курс  зфн

053 Психологія

6.030102 Психологія

19. Нейропсихологія та клінічна психологія 3 курс 6.030102 Психологія
20. Реабілітаційна психологія та психіатрія 4 курс 6.030102 Психологія
21. Психологічне консультування 2курс

3 курс

4 курс  зфн

053 Психологія

6.030102 Психологія

22. Проективні методики в психології 2курс

3 курс

053 Психологія

6.030102 Психологія

23. Психологічний спецпрактикум по спеціалізаціям (практична психологія) 3 курс

4курс

6.030102 Психологія
24. Політична психологія 4 курс  зфн 6.030102 Психологія
25. Профорієнтація та профвідбір 4 курс  зфн 6.030102 Психологія
26. Психологія девіантної поведінки 4 курс  зфн 6.030102 Психологія
27. Гендерна психологія 4 курс  зфн 6.030102 Психологія
28. Патопсихологія та психосоматика 4 курс 6.030102 Психологія
29. Методика проведення психологічної експертизи у різних галузях психології 4 курс 6.030102 Психологія
30. Соціальна та політична психологія 2курс

3 курс

053 Психологія

6.030102 Психологія

31. Психологія управління та економічна психологія 4 курс 6.030102 Психологія
32. Юридична психологія 3 курс

4курс

6.030102 Психологія
33. Психологічні проблеми людини у віртуальному просторі 4 курс 6.030102 Психологія
34. Соціально – психологічна робота в петенціарних установах 4 курс 6.030102 Психологія
35. Педагогічна психологія 4 курс 6.030102 Психологія
36. Практика навчальна 2 курс 053  Психологія
37. Практика психодіагностична 3курс 6.030102 Психологія
38. Практика виробнича 4 курс 6.030102 Психологія
39. Курсова з загальної психології 2 курс 053  Психологія
40. Курсова з вікової та соціальної психології 3курс 6.030102 Психологія
41. Комплексна курсова робота з психології 4 курс 6.030102 Психологія
   

 

МАГІСТРАТУРА

42. Психологія ментальності клієнта 7 курс 053  Психологія
43. Психологія масової поведінки 6 курс 053 Психологія
44. Психологічні проблеми людини у віртуальному просторі 6 курс 053 Психологія
45. Соціально – психологічна робота в петенціарних установах 6 курс 053 Психологія
46. Психодіагностика інтелектуальних можливостей 7 курс

6 курс

053  Психологія
47. Медіапсихологія 7 курс 053 Психологія
48. Психологія та психодіагностика аномального розвитку 6 курс

7 курс

053 Психологія
49. Практикум з патопсихології та нейропсихології 6 курс 053 Психологія
50. Психодіагностика психічних розладів та їх реабілітація 6 курс

7 курс

053  Психологія
51. Психологічний супровід осіб з особливими потребами та психологія часу 6 курс

7 курс

053  Психологія
52. Психологія сексуальності 7 курс 053  Психологія
53. Психологія реклами та ПР 7 курс 053  Психологія
54. Практикум з психологічного консультування 7 курс ЗФН 053  Психологія
55. Практикум з патопсихології та нейропсихології 7 курс ЗФН 053  Психологія
56. Соціально-психологічна робота у пенітенціарних установах 7 курс ЗФН 053  Психологія
57. Психологія соціальних мереж  7 курс 053 Психологія
58. Психологія творчості 6 курс

7 курс

053  Психологія
59. Психологія батьківства та його психологічний супровід 6 курс

7 курс

053 Психологія
60. Комплексна курсова робота 6 курс 053  Психологія
61. Магістерська робота 7 курс 053  Психологія
62. Практика виробнича 6 курс 053 Психологія
63. Практика стажувальна (науково-педагогічна) 7 курс 053  Психологія
64. Практика науково-дослідна 7 курс 053 Психологія

Завідувач кафедри  психології                                                  І.І. Савенкова

Декан факультету

педагогіки та психології                                                                О.А. Кузнецова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК №1

№ п/п Назва дисципліни Шифр. Повна назва спеціальності
1. Анатомія, еволюція нервової системи людини та психофізіологія 053 Психологія
2. Загальна психологія та історія психології 053 Психологія
3. Психологія тренінгової роботи 053 Психологія
4. Практикум із загальної психології 053 Психологія
5. Психологія здоров’я 053 Психологія
6. Мат. методи в психології 053 Психологія
7. Демографія 053 Психологія
8. Культура міжособистісних стосунків 053 Психологія
9. Математична статистика та математичні методи в психології 6.030102 Психологія
10. Візуальна психодіагностика 6.030102 Психологія
11. Антропологія 6.030102 Психологія
12. Зоопсихологія та порівняльна психологія 6.030102 Психологія
13. Вікова психологія та  педагогічна психологія 6.030102 Психологія
14. Психодіагностика та комп’ютерні системи психологічного тестування 6.030102 Психологія
15. Психодіагностика 6.030102 Психологія
16. Конфліктологія та психологія сім’ї 6.030102 Психологія
17. Психологія праці та інженерна психологія 6.030102 Психологія
18. Психологія тренінгової роботи 6.030102 Психологія
19. Соціально-психологічне проектування 6.030102 Психологія
20. Інклюзивна освіта 6.030102 Психологія
21. Експериментальна та диференціальна психологія 6.030102 Психологія
22. Клінічна психологія 6.030102 Психологія
23. Психологічне консультування 6.030102 Психологія
24. Профорієнтація та профвідбір 6.030102 Психологія
25. Психологічний спецпрактикум (практична психологія) 6.030102 Психологія
26.  Психологія девіантної поведінки 6.030102 Психологія
27. Патопсихологія 6.030102 Психологія
28. Психотерапія та психокорекція 6.030102 Психологія
29. Методика проведення психологічної експертизи у різних галузях психології 6.030102 Психологія
30. Політична психологія 6.030102 Психологія
31. Психологія управління 6.030102 Психологія
32. Організація та методика наукових досліджень 6.030102 Психологія
33. Педагогічна психологія та проблеми мотивації поведінки та діяльності особистості 6.030102 Психологія
34. Гендерна психологія 6.030102 Психологія
35. Юридична психологія 6.030102 Психологія
36. Психологічні теорії особистості 6.030102 Психологія
37. Психодіагностика труднощів у навчанні та їх подолання 6.030102 Психологія
38. Психологія часу 053  Психологія
39. Методологія та організація наукових досліджень 053 Психологія
40. Психологія самосвідомості 053 Психологія
41. Психологія масової поведінки 053 Психологія
42. Педагогіка та психологія вищої школи 053  Психологія
43. Психологічна служба 053  Психологія
44. Екстремальна психологія та психологія травмуючих ситуацій 053  Психологія
45. Генетична психологія 053 Психологія
46. Психологія організацій та управління персоналом 053 Психологія
47. Соціальна робота та геронтопсихологія 053 Психологія
48. Проектування життєвого шляху особистості 053 Психологія
49. Психосоматика 053 Психологія
50. Теоретико-методологічні проблеми психології 053  Психологія
51. Психологія організацій та управління персоналом        8.03010201  Психологія
52. Психологія травмуючих ситуацій        8.03010201  Психологія
53. Психологія сексуальності       8.03010201  Психологія
54. Психологія реклами та ПР       8.03010201  Психологія
55. Генетична психологія        8.03010201  Психологія
56. Проектування життєвого шляху особистості        8.03010201  Психологія
57. Психологія діяльності та навчальний менеджмент 6.030503 Міжнародна економіка
58. Психотерапія 8.010105 Спеціальна освіта