Історія кафедри

Півстоліття тому, у 1964 році в Миколаївському педагогічному інституті, – нині Миколаївський національний університет імені Василя Олександровича Сухомлинського, – було відкрито музично-педагогічне відділення. За цей час виховано сотні спеціалістів, які уславили натхненною працею університет, місто Миколаїв, всю Україну. Знаменна дата – це нагода для підведення підсумків, осмислення великого творчого, педагогічного, мистецького досвіду в історичному контексті.

Спеціальність «Музичне мистецтво» в системі педагогічної освіти, – це система структурних підрозділів, з одного боку, з іншого, – процес створення, розвитку й впровадження концептуальних модифікацій та змістовних трансформацій, обумовлених культурно-історичними чинниками. Розгляд спеціальності «Музичне мистецтво» в системі педагогічної освіти дозволяє визначити її як самостійну освітню галузь:

  • за організаційною структурою – це система взаємопов’язаних підрозділів (кафедра, методичні секції тощо);
  • за змістом навчальних програм й державних стандартів – це специфічна галузь мистецького навчання, розвитку й виховання;
  • за організацією процесу – це комплексна підготовка майбутніх учителів музики загальноосвітніх шкіл з метою формування їх музичної культури та педагогічної компетентності, що становить персональну, соціальну й державну цінність.

Відкриттю однопрофільної музичної підготовки кадрів вищої кваліфікації передувало започаткування в 1959 році спеціальності «Українська мова та література з додатковою спеціальністю музика». Була створена кафедра музики і співів, відбулося комплектування викладацького складу.

1964 рік знаменний впровадженням спеціальності музичне мистецтво в систему вищої педагогічної освіти Миколаївщини. Викладачі, що стояли біля джерел мистецької освіти, – випускники кращих спеціалізованих навчальних закладів того часу, – консерваторій, інститутів культури і мистецтв різних міст країни: Одеси, Києва, Кишинева, Москви, Воронежу, Ленінграду (нині Санкт-Петербург). Це Ніна Григорівна Западинська, Людмила Миколаївна Воротнікова, Ліля Кузьмівна Соловйова, Богдан Анатолійович Авраменко (Львівська консерваторія), Софія Михайлівна Авраменко (Київська консерваторія), Євгенія Василівна Петрова (Ленінградська консерваторія), Віктор Петрович Устименко (Ленінградська консерваторія), В. О. Мироненко, Вадим Констянтинович Соболєв, С. С. Ісайченко, С. Д. Іванченко, В. С. Базилев, Лілія Миколаївна Акатова, Олександр Ілліч Фаєрман (Львівська консерваторія), Ніна Іллівна Левіна (Одеса), Борис Михайлович Клімов (Саратовська консерваторія), Людмила Дмитрівна Клімова, Марат Степанович Давидов, Андрій Андрійович і Людмила Георгіївна Яценкі, Володимир Анатолійович Кучеренко, Раїса Іванівна Сукліян (Одеська педагогічний інститут).

Першим завідувачем кафедри музики і співів став Олександр Петрович Трошин – досвідчений хормейстер, під керівництвом якого хор студентів у 1970 році здобув перемогу на Республіканському конкурсі в м. Київ і був нагороджений «Золотою медаллю».

Вагомий особистий внесок в розвиток музично-педагогічної справи на першому етапі її заснування зробили молоді викладачі, які отримали вищу освіту в своєму вузі, це Фінна Яківна Улицька, Євген Сергійович Федотов, Людмила Михайлівна Галуза, Віктор Микитович Каракозов, Зінаїда Савелівна Курішко, Антон Антонович Задоян, Валерій Дмитрович Дзись. Клавдія Василівна Прищепа стала старшим лаборантом кафедри, згодом завідувачкою кабінетом музики, яким керувала протягом більше 40 років. Після закінчення «музпеду» і роботи за призначенням в Артемівському педагогічному училищі повернулися до миколаївської «альма матер» на посади викладачів Омелян Артемович і Людмила Семенівна Шпачинські.

Хорові колективи кафедри, а це мішаний хор, два жіночих і курсові, виконували не тільки навчальні функції, але й брали участь у проведенні державних іспитів, часто виступали з концертами перед школярами, студентами, робітничою і сільською аудиторією міста і області.

 

Музично-педагогічний факультет

1969 року утворено музично-педагогічний факультет. Це період затвердження позитивного соціально-культурного іміджу спеціальності «Музичне мистецтво» в Миколаєві та області, чому сприяла в першу чергу творчо-виконавська діяльність хорових і оркестрових колективів. Створений викладачем Августою Олександрівною Крестьянніковою (випускниця музично-педагогічного інституту імені Гнесіних, м. Москва) хор хлопчиків педагогічної практики виокремився в музично-хорову студію, до речі, першу в системі педагогічних вузів України. Її керівниками в різні часи були викладачі Людмила К. Новосельцева (випускниця Дрогобицького педагогічного інституту), Людмила Олексіївна Болюбаш, хормейстером – Семеном Ю. Грунін.

Під приводом яскравої особистості Дмитра Олександровича Пільгуя (згодом заслуженого діяча культури України, доцента), дитячий колектив «Райдуга» за стислий термін став провідним в місті Миколаєві і області. Водночас Д. О. Пільгуй працював з жіночим студентським хором кафедри.

Хор здобував призові місця на обласних, республіканських, всесоюзних фестивалях та конкурсах, отримав почесне звання «Народного», брав участь в незабутніх творчих зустрічах з відомими композиторами Ю.Чичковим, І.Шамо, А.Штогаренком, В. Шаїнським та ін.

З 1972 по 1975 рр. музично-педагогічний факультет очолює декан Олександр Федорович Присенко, під керівництвом якого активізується робота по вдосконаленню форм та методів викладання. Чудовий виконавець камерно-вокального і пісенного репертуару О. Ф. Присенко з успіхом виступає на численних концертах.

1975 р. кафедру музики і співів очолює обраний за конкурсом Вченою радою МДПІ 3 вересня 1974 р. кандидат мистецтвознавства Володимир Федорович Іванов.

1978 р. – відбувається розмежування кафедри музики та співів на дві за різними спеціальностями: кафедра теорії, історії музики та гри на музичних інструментах (завідувач – кандидат мистецтвознавства В. Ф. Іванов) і кафедра хорового диригування та методики музичного виховання (завідувачі І. О. Редько, згодом – кандидати наук Еріка Володимирівна Козлова, Володимир Леонідович Хоменко). Поява нових структурних підрозділів засвідчила потреби поглиблення професійної спрямованості. Цьому сприяє праця досвідчених фахівців – Валентини Миколаївни Вольської (методист), Людмили Петрівни Вдовиченко (хормейстер), В. М. Караулова (викладач теорії музики) та Олександра Михайловича Вдовиченка (викладач гри на народних інструментах). Значний внесок в музично-педагогічну справу роблять випускники кафедр – Віктор Григорович Ігнатьєв, Асія Фаритівна Митрофанова, Олена Василівна Голобородько, спеціалісти з консерваторською освітою – Іван Станіславовіч Красовський, Ірина Вікторівна Клименко, Сергій Семенович Бєлов, Любов Степанівна Саржинська, Людмила Олексіївна Болюбаш, Людмила Олександрівна Левченко. В 1970-ті рр. у склад колективу кафедри увійшов Віктор Петрович Устименко – хормейстер, який був всебічно розвиненою особистістю (мав художню освіту, чудово малював, вищу музичну освіту отримав в Ленінградській державній консерваторії), викладав теоретичні дисципліни, виступав як соліст-вокаліст. Завдяки його зусиллям студентський хор кафедри опанував «Патетичну ораторію» Г. Свиридова.

1981 рік – заснування викладачем Юрієм Андрійовичем Шевченко студентського оркестру народних інструментів, який отримав звання «Народного», а його керівник нагороду «Відмінник освіти». На сьогодні це відомий колектив в галузі музичного мистецтва і освіти, яким продовжує успішно керувати Ю. А. Шевченко – нині заслужений діяч мистецтв України, кандидат педагогічних наук, доцент.

Музичне мистецтво в співдружності …

1984-1990 рр. – період експериментального поєднання двох гілок освіти в одній спеціальності «Вчитель початкових класів та музики». Новостворений факультет (за наказом Міністерства освіти УРСР № 190 від 24.07.79 року) очолив доцент В. Ф. Іванов. Активізувався процес науково-дослідної діяльності викладачів. Успішно захищають дисертації на звання кандидата педагогічних наук Людмила Олександрівна Іванова, Євген Сергійович Федотов, Надія Іванівна Плєшкова.

Удосконалюється творчо-виховна та музично-естетична діяльність викладачів. Відбуваються щорічні постановки дитячих оперних спектаклів (керівник – Софія Михайлівна Авраменко), виступи студентських та шкільних ансамблів гри на музичних інструментах (керівник Н.І. Плєшкова).

На громадських засадах функціонує духовий оркестр студентів (керівник Богдан Анатолійович Авраменко – заступник декана факультету підготовки вчителів початкових класів). Яскравою формою позааудиторної роботи зі студентами й молодими випускниками стає «Художня вітальня» (керівник – старший викладач А. Ф.Митрофанова).

Впровадженню інноваційних форм музично-естетичного виховання в загальноосвітні школи міста Миколаєва і області сприяє діяльність колишньої випускниці кафедри Людмили Михайлівни Плужнікової. За її ініціативою в Миколаївській області під приводом Академії педагогічних наук здійснюється всесоюзний експеримент за методикою Д. Б. Кабалевського (Москва).

Аналіз змісту музично-педагогічної освіти в цей час засвідчує активність пошуків автентичності галузі. В навчальні програми входять предмети, зміст яких сприяє формуванню нових компетенцій вчителя музики як фахівця-методиста, аніматора музичної культури, інспіратора елементарного музикування.

Колективи кафедр поповнюються новими викладацькими силами – випускниками факультету, що демонструють високі професійні здібності, всі вони студенти Надії Іванівни Плешкової – це Катерина Костянтинівна Зуб, Сергій Семенович Гмиря, Наталя Василівна Гмиря, Мар’яна Анатолівна Рускуліс.

На чолі мішаного хору студентів призначено Любов Трохимівну Саржинську, яка протягом майже 20-річної діяльності доводила високий рівень викладання й виконавської культури випускника славетної Одеської хорової школи.

Випускниця факультету Лариса Возіян за творчої підтримки своєї викладачки Зінаїди Савелівни Куришко організувала вокально-інструментальний ансамбль «Заграва», який опанував оригінальний фольклорно-естрадний стиль виконання та користувався неабиякою популярністю серед молоді, виступав в Миколаєві, багато гастролював.