Склад кафедри музичного мистецтва

Стріхар Оксана Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри музичного мистецтва МНУ ім. В.О. Сухомлинського.

Стаж роботи 20 років.

У 1999 р. закінчила київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю Музичне мистецтво

З 2002 року працює Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського.

У 2009 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 26.00.01 – теорія і історія культури у Львівській національній музичній академії імені Миколи Лисенка. У 2015 році отримала звання доцента кафедри музичного мистецтва. у 2016 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

З 2016 року – завідувач кафедри музичного мистецтва Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

Напрям наукових досліджень: теоретико-методичні засади підготовки вчителя до формування творчих здібностей школярів в умовах інтеграції музичного навчання.

Стріхар О.І. – автор близько 70 наукових публікацій у фахових виданнях (в тому числі – закордонних); автор 3 наукових монографій ; автор 3 навчально-методичних посібників з фаху. Екзперт державних підручників для ЗЗСО з інтегрованого курсу “Мистецтво”.

Нагороди: 2014 рік – Грамота ректора; 2017 рік – Грамота ректора; 2018 рік – Грамота Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації; 2020 рік – Грамота ректора.

Профіль Google Scholar (Академії Google)

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Ux6R8zUAAAAJ

Е-mail: oksana@strikhar.com.ua. тел. 050-721-27-67

 

Парфентьєва Ірина Петрівна – доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук

Cтаж роботи у вузі – 22 роки, загальний – 26 років

Біографія. Народилась 25 жовтня 1968 року у м. Харків. У 1985 році закінчила школу і вступила до Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С.Сковороди, потім була переведена до Миколаївського державного педагогічного інституту імені В.Г.Бєлінського, який закінчила у 1990 році. У 1992 році поступила у Харківський інститут мистецтв імені Котляревського, який закінчила по фаху «диригент-хормейстер».

З 1994 році працює в університеті.

Напрям наукового дослідження – диригентсько-хорова педагогіка

Публікації: 2 монографії, 2 навчально-методичних посібника, більше 40 статей у фахових виданнях.

Нагороди: 2003 рік -Грамота Управління культури облдержадміністрації; 2010 рік – Грамота Департаменту освіти облдержадміністрації; 2011 рік – Грамота ректора, Грамота Миколаївської обласної Ради; 2013 рік – Подяка МОН України;             2014 рік -Грамота Управління культури облдержадміністрації; 2016 рік – Грамота ректора.

Профіль Google Scholar (Академії Google)

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=D1gOWKAAAAAJ

контактна інформація – innagek68@gmail.com , телефон – 096-95-18-052, 073-091-25-41

 

Аристова Людмила Сергіївна – доцент кафедри музичного мистецтва, доктор філософії у галузі освіти.

Стаж роботи – 28 років

У 1997 р. закінчила  Миколаївський державний педагогічний інститут,кваліфікація вчитель музики та художньої культури. У 2008 р. захистила дисертацію («Формування у старшокласників естетичного ставлення до мистецтва в процесі вивчення художньої культури») в м. Києві за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання в спеціалізованій вченій раді К 26.454.01 Інституту проблем виховання НАПН України. Присвоєно вчене звання доцента кафедри мовно-літературної та художньо-естетичної освіти (2013 р.).

Незалежний експерт для проведення наукової експертизи підручників «Художня культура» (2010р.), «Мистецтво» (2016р.) для учнів ЗЗСО. Автор державних підручників з музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтва» для 1-7-х класів ЗЗСО (2012 – 2020рр.). З 2020р. експерт Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти.

Наукова діяльність: теорія та методика художньо-естетичного навчання і виховання учнів, методика викладання музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво», інноваційні художньо-педагогічні технології, інтегративна мистецька освіта.

Автор близько 100 наукових статей, підручників, посібників для студентів та учителів музичного мистецтва, мистецтва (художньої культури), робочих зошитів «Музичне мистецтво» та «;;» для учнів 1-7 класів ЗЗСО.

Нагороди: 2003 рік – Грамота Управління освіти міської ради; 2005 рік – Грамота Управління освіти міської ради, Почесна грамота МОН України; 2008 рік – знак «Відмінник освіти України»; 1999, 2012, 2013, 2014 роки – Грамота Департаменту освіти облдержадміністрації; 2013 рік – Грамота Миколаївської облдержадміністрації; 2017 рік – знак «Василь Сухомлинський».

Профіль Google Scholar (Академії Google) https://scholar.google.com.ua/citations?user=u2O7eZoAAAAJ&hl=ru

Е-mail: aristovaludmila8@gmail.com тел. 067-75-49-642.

 

Бєдакова Софія Вікторівна – доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат мистецтвознавства

Стаж 15 років

У 2002 р. закінчила  Київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю музичне мистецтво. У 2006 р. захистила дисертацію «Художньо-естетичні здобутки „празької школа” в контексті творчих пошуків українських композиторів Галичини (кінця ХІХ – початку ХХ століття.)»в м. Києві за спеціальністю 17.00.01– теорія та історія культури в спеціалізованій вченій раді Д 26.850.01 Державноїакадеміїкерівнихкадрівкультури і мистецтв . Присвоєно вчене звання доцента кафедри кафедри музичного мистецтва (2011р.).

Коло наукових інтересів:дослідження здобутків Празької композиторської школа. Автор близько 40 наукових статей у фахових виданнях та виданнях які входять до міжнародних наукометричних баз, навчально-методичних посібників з грифом МОН: “Празька композиторська школа» та її прояв у музичній культурі України (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.)», “Історія розвитку  музичної культури країн Европи (стародавні часи – перша половина ХХ століття)» та мографій.

Нагороди: 2014 рік – Грамота ректора

Профіль Google Scholar (Академії Google) https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=zOLmRYMAAAAJ

Е-mail: sofiabyedakova@gmail.com тел. +380503947706

 

Ревенко Наталя Валеріївна – доцент, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичного мистецтва МНУ ім. В.О. Сухомлинського.

Стаж роботи 30 роки.

У 1988 р. закінчила з відзнакою Миколаївське державне музичне училище; у 1993 р. – Одеську державну консерваторію ім. А.В. Нежданової по класу фортепіано у професора Сухомлінова І.І.

У квітні 2004 року захистила кандидатську дисертацію за темою «Фортепіанна творчість українських композиторів у контексті розвитку музичної культури України (80-90-ті роки ХХ століття)» за спеціальністю 17.00.01 – теорія і історія культури.

З вересня 2004 року працює в МНУ ім. В.О. Сухомлинського на посаді доцента. З 2006 року – завідуюча інструментальною секцією. З 01.06.2007 р. по 30.06.2008 р. виконувала обов’язки завідувача кафедри інструментально-виконавських дисциплін. Викладає дисципліни: «Інструментальне виконавство з методикою викладання», «Методика і технології викладання фахових дисциплін у зво та загальноосвітніх навчальних закладах».

Напрям наукових досліджень: фортепіанна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва, фортепіанна педагогіка та методика, фортепіанна творчість українських та зарубіжних композиторів минулого й сучасності.

Ревенко Н.В. – автор близько 45 наукових публікацій у фахових виданнях (в тому числі – закордонних); автор одноосібної монографії, двох навчально-методичних посібників «Інструментальне виконавство (фортепіано)», співавтор трьох наукових монографій  та навчально-методичного посібника з історії зарубіжної музики.

Ревенко Н.В. має студентів – Лауреатів та Дипломантів Всеукраїнських (Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Талановитий Я» м. Київ, Всеукраїнський фестиваль ансамблевої музики «Rоndо» м. Харків) та Міжнародних («Art-Klavier» м. Київ, «Fortissimo «5-75»» м. Харків, «Кримська весна – 2011» м. Ялта; «DIGI-TALENTY», Польща, «Переяславський дивограй» м. Переяслав-Хмельницький, Міжнародний фестиваль слов’янської фортепіанної музики м. Мелітополь) конкурсів та фестивалів.

Нагороди: 2011, 2016 рік – Грамота ректора; 2014 рік – Грамота Управління культури облдержадміністрації; 2017 рік – Грамота Управління освіти міської ради.

Профіль Google Scholar (Академії Google) https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Uw7sjD0AAAAJ

Електрона адреса: nmirey69@gmail.com, тел. +380997385646

Васильєва Лариса Леонідівна – доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат мистецтвознавства.

Cтаж: загальний педагогічний – 21 рік, в МНУ – 10 років

Біографія: Народилася в місті Миколаєві, закінчила Миколаївське державне вище музичне училище, Донецьку державну консерваторію за спеціальністю “Музикознавство”. Член національної спілки композиторів України.Напрями наукових досліджень: рок-музика, проблеми дистанційного навчання музично-теоретичних дисциплін

Нагороди: 2014 рік – Грамота ректора; 2019 рік – Грамота Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації

Профіль Google Scholar (Академії Google)

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=kNX8BvQAAAAJ

Контакти: ms.vasylyeva@gmail.com, тел. +380632474512

 

П’ятницька-Позднякова Ірина Станіславівна – доктор мистецтвознавства, доцент кафедри музичного мистецтва; Лауреат премії імені Миколи Аркаса в галузі культури і мистецтва.

Педагогічний стаж роботи у вузі – 29 років.

У 1990 р. з відзнакою закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання з додатковою спеціальністю «музика» та здобула кваліфікацію «вчитель початкових класів, вчитель музики».

У 1998 р. на підставі прилюдного захисту дисертації присуджено науковий ступінь кандидата мистецтвознавства зі спеціальності «Теорія та історія культури». У 2004 р. рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії, історії музики та гри на музичних інструментах. У 2019 р.  присуджено науковий ступінь доктора мистецтвознавства зі спеціальності «Теорія та історія культури».

Наукові інтереси: музична семіологія; теорія та історія художньої культури.

Автор монографії «Музичне мовлення в семіозисі художньої культури України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.» (2018 р.); чотирьох навчальних посібників та 80 наукових статей з теорії та історії художньої культури, семіотики музичного мистецтва.

Профіль Google Scholar (Академії Google) https://doi.org/10.30525/978-9934-588-72-3.22

Е-mail: musik_prof@ukr.net

 

Ярошевська Лариса Віталіївна– доцент кафедри музичного

Стаж роботи 23 років

У 1997 р. з відзнакою закінчила  Миколаївський державний педагогічний інститут, кваліфікація вчитель музики та художньої культури. З 2002 – 2003 рр. навчалась в магістратурі Миколаївського державного університету і отримала з відзнакою повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Музика» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача диригентсько-хорових дисциплін, вчителя музики. З 2017 році  кандидат педагогічних наук.

Наукова діяльність: методика диригентсько-хорової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва; викладання дисциплін диригентсько-хорового циклу у ВНЗ.

Автор понад 10 наукових статей, навчально-методичного посібника «Професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва»; методичних рекомендацій для студентів спеціальності музичне мистецтво.

Нагороди: 2014 рік – Грамота ректора

Профіль Google Scholar (Академії Google)

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Au7T7QoAAAAJ&hl=ru&citsig=AMD79opFk_YaxBY3BmFBiHkkngWBYn34ZA

Е-mail: yarosh702@ukr.net  тел. 099-529-87-73

 

Щербак Ігор Вікторович – голова профкому, доцент кафедри музичного мистецтва факультету педагогіки та психології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, кандидат педагогічних наук.

Стаж роботи в університеті: 17 років.

Коло наукових інтересів:

вивчення проблеми підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів;

музичне мистецтво як засіб громадянського виховання молоді;

професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва.

 

Нагороди: 2011, 2013 рік – Грамота ректора; 2014 роки – Грамота Департаменту освіти облдержадміністрації; 2015 рік – Грамота Миколаївської міської ради; 2017 рік – Грамота Миколаївської  обласної Ради; 2018 рік – Подяка МОН України.

Профіль Google Scholar (Академії Google) https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=tF_maEYAAAAJ

Е-mail:shcher.i.v.@gmail.com, тел. +380663088045

 

 

Тютенко Анна Олегівна – викладач

У 2014 році вступив до Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, на спеціальність «Музичне мистецтво».  У 2018 році закінчила магістратуру, та здобула кваліфікацію магістр педагогічної освіти, викладач музичних дисциплін. З 2018 року працює викладачем Вокально-хорових дисциплін на кафедрі музичного мистецтва. У 2020 році переможець конкурсу “Молода людина Миколаєва 2020” у номінації “Кращий молодий діяч культури”

Е-mail:  annatuytenko123@gmail.com, тел. +380636124359

 

 

 

Штефан Олена Станіславівна – концертмейстер

Стаж роботи 27 років

У 1990 році закінчила з відзнакою Дзержинське музичне училище по класу фортепіано. У 2002 році закінчила магістратуру Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. З 2002 року працюю на кафедрі музичного мистецтва МНУ ім. В.О. Сухомлинського на посаді концертмейстера. Є здобувачем кафедри музики Національного університету ім.. М.П. Драгоманова.

Автор 6 наукових статей, методичних рекомендацій для студентів спеціальності музичне мистецтво.

Напрям наукових досліджень – Концертмейстерська підготовка майбутніх вчителів музичного мистецтва у вищих навчальних закладах.

Нагороди: 2014 рік – Грамота ректора

Е-mail: stool@i.ua тел. 095 1407566

 

 

Ілечко Марина Петрівна – концертмейстера.

Стаж роботи 14 років

Закінчила магістратуру Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського у 2007 році. З 2006 року працюю на кафедрі музичного мистецтва МНУ ім. В.О. Сухомлинського на посаді концертмейстера. Є здобувачем кафедри історії музики та музичної етнографії ОНМА ім. А.В. Нежданової.

Напрям наукових досліджень – Фортепіанна творчість українських композиторів ХХ – поч. ХХІ ст. у дзеркалі музикознавчого дискурсу.

Загальна кількість публікацій – 9.

Нагороди: 2014 рік – Грамота ректора

Е-mail: ilechkomarina@meta.ua тел. +38097 328 55 00

 

 

Ігнатенко Олена Володимирівна

– старший лаборант

У 2005 році вступив до Миколаївського державний університету імені В.О. Сухомлинського, на спеціальність «Початкова освіта».  У 2010 році закінчила магістратуру, та здобула кваліфікацію магістр освіти, викладач педагогічних дисциплін. З 2015 року працює старшим лаборантом на кафедрі музичного мистецтва.

Нагороди: 2020 рік – Грамота ректора

Е-mail: ignatenkoelena1988@gmail.com , тел. +380994022552