Склад кафедри музичного мистецтва

Стріхар Оксана Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри музичного мистецтва МНУ ім. В.О. Сухомлинського.

Стаж роботи 17 років.

У 1999 р. закінчила київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю Музичне мистецтво

З 2002 року працює Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського.

У 2009 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 26.00.01 – теорія і історія культури у Львівській національній музичній академії імені Миколи Лисенка. У 2015 році отримала звання доцента кафедри музичного мистецтва. у 2016 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

З 2016 року – завідувач кафедри музичного мистецтва Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

Напрям наукових досліджень: теоретико-методичні засади підготовки вчителя до формування творчих здібностей школярів в умовах інтеграції музичного навчання.

Стріхар О.І. – автор близько 70 наукових публікацій у фахових виданнях (в тому числі – закордонних); автор наукової монографії «Розвиток особистості та формування світоглядних орієнтацій сучасної молоді засобами музичного мистецтва»; співавтор наукової монографії –   «Праксеологічна спрямованість професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва» та автор навчально-методичного посібника «Професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва: навчально-методичний посібник (нормативні навчальні дисципліни) Випуск 1.1 Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2014. – 336 С.».

Е-mail: oksana@strikhar.com.ua. тел. 050-721-27-67

 

Парфентьєва Ірина Петрівна – доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук

Cтаж роботи у вузі – 22 роки, загальний – 26 років

Біографія. Народилась 25 жовтня 1968 року у м. Харків. У 1985 році закінчила школу і вступила до Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С.Сковороди, потім була переведена до Миколаївського державного педагогічного інституту імені В.Г.Бєлінського, який закінчила у 1990 році. У 1992 році поступила у Харківський інститут мистецтв імені Котляревського, який закінчила по фаху «диригент-хормейстер».

З 1994 році працюю в університеті.

Напрям наукового дослідження – диригентсько-хорова педагогіка

Публікації: 2 монографії, 2 навчально-методичних посібника, більше 40 статей у фахових виданнях.

контактна інформація – innagek68@mail.ru , телефон – 096-95-18-052, 073-091-25-41

 

Хайрулліна Юлія Олександрівна- доцент кафедри музичного мистецтва. Заступник декана факультету педагогіки та психології з роботи зі студентами.

кандидат філософських наук

Стаж роботи -25 років, педагогічний стаж16 років, з них на кафедрі музичного мистецтва -10 років;

Випускниця кафедри музичного мистецтва, Миколаївського національного університету, за фахом – викладач теоретичних дисциплін, вчитель музики, етики та естетики. Працювала в загальноосвітній школі № 53 вчителем світової художньої культури та музичного мистецтва. Закінчила аспірантуру Києво-Могилянської Академії. Захистила дисертацію на звання кандидата філософських наук на тему «Світоглядна культура особистості людини в умовах перехідного суспільства».  Одружена. Має сина.

Наукова діяльність стосується проблематики впливу поліхудожності як феномену на становлення світоглядної культури особистості.

Автор та співавтор 6  монографій, 3 навчальних посібників та біля 30 наукових статей.

polnujstil@mail.ru

 

Аристова Людмила Сергіївна – доцент кафедри музичного мистецтва, доктор філософії у галузі педагогіки.

Стаж роботи – 25 років

У 1997 р. закінчила  Миколаївський державний педагогічний інститут,кваліфікація вчитель музики та художньої культури. У 2008 р. захистила дисертацію («Формування у старшокласників естетичного ставлення до мистецтва в процесі вивчення художньої культури») в м. Києві за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання в спеціалізованій вченій раді К 26.454.01 Інституту проблем виховання НАПН України. Незалежний експерт для проведення наукової експертизи підручників «Художня культура» (2010 р.), «Мистецтво» (2016 р.) для учнів ЗНЗ. Присвоєно вчене звання доцента кафедри мовно-літературної та художньо-естетичної освіти (2013 р.).Автор Державних підручників з музичного мистецтва для учнів 1-7 класів ЗНЗ (укр. та рос. мовами) (2012 – 2015 рр.).

Наукова діяльність:теорія та методика художньо-естетичного навчання і виховання учнів, методика викладання музичного мистецтва у ВНЗ,інноваційні художньо-педагогічні технології, інтегративна мистецька освіта.

Автор близько 80 наукових статей, підручників, робочих зошитів «Музичне мистецтво» для 1-7 класів загальноосвітніх шкіл, посібників для студентів та учителів музичного мистецтва та художньої культури.

Е-mail: miliva2011@yandex.uaтел. 067-75-49-642.

 

Бєдакова Софія Вікторівна – доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат мистецтвознавства

Стаж 15 років

У 2002 р. закінчила  Київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю музичне мистецтво. У 2006 р. захистила дисертацію «Художньо-естетичні здобутки „празької школа” в контексті творчих пошуків українських композиторів Галичини (кінця ХІХ – початку ХХ століття.)»в м. Києві за спеціальністю 17.00.01– теорія та історія культури в спеціалізованій вченій раді Д 26.850.01 Державноїакадеміїкерівнихкадрівкультури і мистецтв . Присвоєно вчене звання доцента кафедри кафедри музичного мистецтва (2011р.).

Коло наукових інтересів:дослідження здобутків Празької композиторської школа. Автор близько 40 наукових статей у фахових виданнях та виданнях які входять до міжнародних наукометричних баз, навчально-методичних посібників з грифом МОН: “Празькакомпозиторська школа» та їїпрояв у музичнійкультуріУкраїни (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.)», “ІсторіярозвиткумузичноїкультурикраїнЕвропи (стародавнічаси – перша половина ХХ століття)» та мографій.

Е-mail: sofiabyedakova@gmail.com тел. +380503947706

 

Ревенко Наталя Валеріївна – доцент, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичного мистецтва МНУ ім. В.О. Сухомлинського.

Стаж роботи 24 роки.

У 1988 р. закінчила Миколаївське державне музичне училище; з 1988 по 1993 рр. навчалась в Одеській державній консерваторії ім. А.В.Неждановоїпо класу фортепіано у професора Сухомлінова І.І.

1992 – 2004 рр. – старший викладач кафедри теорії музикиМиколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. У квітні 2004 року захистила кандидатську дисертацію за темою «Фортепіанна творчість українських композиторів у контексті розвитку музичної культури України (80-90-ті роки ХХ століття)» за спеціальністю 17.00.01 – теорія і історія культури.З вересня 2004 року працює в МНУ ім.В.О.Сухомлинського на посаді доцента.З 2006 року – завідуюча інструментальною секцією. З 01.06.2007 р. по 30.06.2008 р. виконувала обов’язки завідувача кафедри інструментально-виконавських дисциплін.Викладає дисципліни: «Інструментальне виконавство», «Інструментальна майстерність вчителя музичного мистецтва», «Методика і технології викладання фахових дисциплін у ВНЗ».

Напрям наукових досліджень: фортепіанна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва, фортепіанна творчість українських та зарубіжних композиторів минулого й сучасності.

Ревенко Н.В. – автор близько 40 наукових публікацій у фахових виданнях (в тому числі – закордонних); співавтор двох наукових монографій –   «Художньо-педагогічна комунікація: технологічний дискурс», «Праксеологічна спрямованість професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва» та навчально-методичного посібника «Історія розвитку музичної культури країн Європи (стародавні часи – перша половина ХХ століття)».

Ревенко Н.В. має студентів – Дипломантів та Лауреатів Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів і фестивалів(«Art-Klavier», 2008 р., 2010 р., м. Київ;«Кримська весна – 2011», м. Ялта; Міжнародний фестиваль слов’янської фортепіанної музики, 2007 р., 2010 р., м. Мелітополь;«Fortissimo «5-75»», 2012 р.,м.Харків; Міжнародна Олімпіада «Мій світ – мистецтво», 2015 р., м.Харків; Всеукраїнський фестиваль ансамблевої музики «Rоndо», 2016 р., м. Харків;Міжнародний Інтернет-фестиваль «Переяславський дивограй», 2016 р. м. Переяслав-Хмельницький).

Електрона адреса: mirey69@mail.ru

 

Васильєва Лариса Леонідівна – доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат мистецтвознавства.

Cтаж: загальний педагогічний – 21 рік, в МНУ – 10 років

Біографія: Народилася в місті Миколаєві, закінчила Миколаївське державне вище музичне училище, Донецьку державну консерваторію за спеціальністю “Музикознавство”. Член національної спілки композиторів України.

Напрями наукових досліджень: рок-музика, проблеми дистанційного навчання музично-теоретичних дисциплін

Публікації: 1 одноосібна монографія, 1 монографія у співавторстві, 30 статей і тез.

Контакти: ms.vasylyeva@gmail.com

 

Свірідовська Лариса Михайлівна- доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат мистецтвознавства

Стаж 40 років

У 1976 р. закінчила  Миколаївський державний педагогічний інститут ім. В.Г.Белінськогоза спеціальністю музика і співи. У 2007 р. захистила дисертацію «Фортепіаннамініатюра в українськіймузичнійкультурі (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.)»в м. Києві за спеціальністю 17.00.01– теорія та історія культури в спеціалізованій вченій раді Д 26.807.02 Київського національного університету культури і мистецтв. Присвоєно вчене звання доцента кафедри кафедри музичного мистецтва (2013р.).

Коло наукових інтересів:дослідження проблем фортепіанної музики в українськомумузичномумистецтві. Автор близько 40 наукових статей у фахових виданнях та виданнях які входять до міжнародних наукометричних баз, навчально-методичних посібників з грифом МОН: «Історія розвитку музичної культури України кінця ХIХ – першої третини ХХ століття (на прикладі фортепіанної мініатюри)», “ІсторіярозвиткумузичноїкультурикраїнЕвропи (стародавнічаси – перша половина ХХ століття)» та мографій.

Телефон +380664903603 Emailviktorsoloviov@gmail.com

 

Ярошевська Лариса Віталіївна- викладач кафедри музичного

Стаж роботи 19 років

У 1997 р. з відзнакою закінчила  Миколаївський державний педагогічний інститут, кваліфікація вчитель музики та художньої культури. З 2002 – 2003 рр. навчалась в магістратурі Миколаївського державного університету і отримала з відзнакою повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Музика» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача диригентсько-хорових дисциплін, вчителя музики.

Наукова діяльність: методика диригентсько-хорової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва; викладання дисциплін диригентсько-хорового циклу у ВНЗ.

Автор понад 10 наукових статей, навчально-методичного посібника «Професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва»; методичних рекомендацій для студентів спеціальності музичне мистецтво.

Е-mail: yarosh702@mail.ru тел. 099-529-87-73

 

Шевченко Юрій Андрійович –  провідний концертмейстер кафедри музичного мистецтва МНУ імені В.О. Сухомлинського, «Відмінник освіти України», «Заслужений діяч мистецтв України»,  кандидат педагогічних наук

Стаж роботи – загальний – 47 р. , в даному закладі – 37 р.

Біографія –

Шевченко Юрій Андрійович (1948 р.) різнобічно обдарований музикант, палкий пропагандист гри на народних інструментах, організатор та художній керівник Народного аматорського оркестру народних інструментів, автор навчально-методичних посібників, присвячених підготовці майбутніх учителів музики до організації дитячих художньо – творчих колективів.

Працює на кафедрі музичного мистецтва Інституту педагогічної освіти Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського з 1981 року.Шевченка Ю.А. нагороджено Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України (2006 р.). У 2008 р. –нагороджений знаком «Відмінник освіти України».

У 2010 році він захистив дисертаційну роботу за темою «Підготовка майбутніх вчителів музики до організації дитячого оркестру народних інструментів» та отримав вчений ступінь кандидата педагогічних наук. 2013 р. присвоєння почесного звання «Заслужений діяч мистецтв України».

Наукова діяльність – Предметом науково – педагогічної та методичної діяльності Шевченка Ю.А. є взаємозв’язок навчального процесу i виконавської діяльності студентів як форми активного зростання їх професійної майстерності.

Публікації – 32.

Контактна інформація – моб. тел. 067-932 -93-47; електронна адреса- yuriyshef@rambler.ru

 

Щербак Ігор Вікторович – голова профкому, доцент кафедри музичного мистецтва факультету педагогіки та психології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, кандидат педагогічних наук.

Стаж роботи в університеті: 17 років.

Коло наукових інтересів:

  • вивчення проблеми підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів;
  • музичне мистецтво як засіб громадянського виховання молоді;
  • професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва.

Публікації:

видано 4 монографії у співавторстві, 2 методичних посібника, 25 одноосібні наукові праці, з них 7 статей у фахових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз; 15 статей у фахових виданнях України, 14 тез конференцій.

igor-werbak@yandex.ru

 

Мосін Дмитро Іванович – викладач

Стаж роботи – 3 роки

Мосін Дмитро Іванович – викладач гітарного мистецтва. У 2009 році вступив до Миколаївського національного університету, на спеціальність «Музичне мистецтво».  У 2015 році закінчив магістратуру, та здобув кваліфікацію викладача музичного мистецтва, викладача основного музичного інструменту (гітара). З 2014 року працюю викладачем на кафедрі музичного мистецтва. Є керівником гітарного оркестра «GoldenGuitars», та ансамбля солістів оркестру «GoldenGuitars». За час існування колектив став неодноразовим переможцем Всеукраїнських та міжнародних фестивалів-конкурсів.

Історія, теорія та методика гітарного музикування

Монографія – 1

Наукові статті – 15

mosyan2007@gmail.com

+380932309561

+380969518766

 

Штефан Олена Станіславівна – концертмейстер

Стаж роботи 27 років

У 1990 році закінчила з відзнакою Дзержинське музичне училище по класу фортепіано. У 2002 році закінчила магістратуру Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. З 2002 року працюю на кафедрі музичного мистецтва МНУ ім. В.О. Сухомлинського на посаді концертмейстера. Є здобувачем кафедри музики Національного університету ім.. М.П. Драгоманова. Автор 6 наукових статей, методичних рекомендацій для студентів спеціальності музичне мистецтво.

Напрям наукових досліджень – Концертмейстерська підготовка майбутніх вчителів музичного мистецтва у вищих навчальних закладах.

Е-mail: stool@i.ua тел. 095 1407566

 

Слятіна Ірина Олександрівна – концертмейстер кафедри музичного мистецтва МНУ імені В.О. Сухомлинського,  кандидат педагогічних наук

Стаж роботи – з 1985 р. (31 р.)

Біографія –

Слятіна Ірина Олександрівна (1964 р.) Після закінчення Миколаївського державного педагогічного інституту ім. В.Г.Бєлінського у 1985 р. була направлена на посаду концертмейстера хорового диригування та методики музичного виховання вищеназваного закладу. У 2004 р. закінчила магістратуру при МДУ ім. В. Сухомлинського та отримала кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача музичного інструменту. З 2010 р. – аспірантка денної форми навчання Херсонського національного технічного університету за спеціальністю 13.00.07 – теорія та методика виховання. У 2016 р. – захистила дисертаційне дослідження за темою: «Музично-естетичне виховання учнів підліткового віку в умовах взаємодії школи і сім’ї»та отримала вчений ступінь кандидата педагогічних наук.

Наукова діяльність – формування духовного світу майбутніх учителів засобами мистецтва.

Публікації – 17.

Контактна інформація – моб. тел. 067-514-09-49; електронна адреса- yuriyshef@rambler.ru

 

Ілечко Марина Петрівна – концертмейстера.

Стаж роботи 14 років

Закінчила магістратуру Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського у 2007 році. З 2006 року працюю на кафедрі музичного мистецтва МНУ ім. В.О. Сухомлинського на посаді концертмейстера. Є здобувачем кафедри історії музики та музичної етнографії ОНМА ім. А.В. Нежданової.

Напрям наукових досліджень – Фортепіанна творчість українських композиторів ХХ – поч. ХХІ ст. у дзеркалі музикознавчого дискурсу.

Загальна кількість публікацій – 9.

Електронна адреса ilechkomarina@meta.ua

097 328 55 00

 

Богдан Ганна Володимирівна – акомпаніатор

Стаж роботи – 4 роки

Богдан Ганна Володимирівна – акомпаніатор. У 2009 році закінчила Миколаївське державне вище музичне училище, та здобула кваліфікацію викладача фортепіано, концертмейстера. У цьому ж році вступила до Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського на спеціальність «Музичне мистецтво». Закінчила у 2015 році магістратуру, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Музичне мистецтво» та здобула кваліфікацію викладача музичного мистецтва, викладача основного музичного інструменту (фортепіано). З 2013 року працюю на кафедрі «Музичного мистецтва». Концертмейстер хорового колективу «Барви», який є переможцем Міжнародних та Всеукраїнськиї фестивалів та конкурсів.

Наукова діяльність – «Фортепіанне мистецтво».

Магістерська робота на тему «Тенденції розвитку фортепіанного мистецтва українських композиторів ХХ століття»,

Наукові статті – 5.

Електронна адреса – annabog1989@mail.ru,

(097)169-33-19