Склад кафедри музичного мистецтва

Стріхар Оксана Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри музичного мистецтва МНУ ім. В.О. Сухомлинського.

Стаж роботи 20 років.

У 1999 р. закінчила київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю Музичне мистецтво

З 2002 року працює Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського.

У 2009 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 26.00.01 – теорія і історія культури у Львівській національній музичній академії імені Миколи Лисенка. У 2015 році отримала звання доцента кафедри музичного мистецтва. у 2016 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

З 2016 року – завідувач кафедри музичного мистецтва Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

Напрям наукових досліджень: теоретико-методичні засади підготовки вчителя до формування творчих здібностей школярів в умовах інтеграції музичного навчання.

Стріхар О.І. – автор близько 70 наукових публікацій у фахових виданнях (в тому числі – закордонних); автор наукової монографії «Розвиток особистості та формування світоглядних орієнтацій сучасної молоді засобами музичного мистецтва»; співавтор наукової монографії –   «Праксеологічна спрямованість професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва» та автор навчально-методичного посібника «Професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва: навчально-методичний посібник (нормативні навчальні дисципліни) Випуск 1.1 Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2014. – 336 С.».

Е-mail: oksana@strikhar.com.ua. тел. 050-721-27-67

 

Парфентьєва Ірина Петрівна – доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук

Cтаж роботи у вузі – 22 роки, загальний – 26 років

Біографія. Народилась 25 жовтня 1968 року у м. Харків. У 1985 році закінчила школу і вступила до Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С.Сковороди, потім була переведена до Миколаївського державного педагогічного інституту імені В.Г.Бєлінського, який закінчила у 1990 році. У 1992 році поступила у Харківський інститут мистецтв імені Котляревського, який закінчила по фаху «диригент-хормейстер».

З 1994 році працюю в університеті.

Напрям наукового дослідження – диригентсько-хорова педагогіка

Публікації: 2 монографії, 2 навчально-методичних посібника, більше 40 статей у фахових виданнях.

контактна інформація – innagek68@gmail.com , телефон – 096-95-18-052, 073-091-25-41

 

Аристова Людмила Сергіївна – доцент кафедри музичного мистецтва, доктор філософії у галузі педагогіки.

Стаж роботи – 25 років

У 1997 р. закінчила  Миколаївський державний педагогічний інститут,кваліфікація вчитель музики та художньої культури. У 2008 р. захистила дисертацію («Формування у старшокласників естетичного ставлення до мистецтва в процесі вивчення художньої культури») в м. Києві за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання в спеціалізованій вченій раді К 26.454.01 Інституту проблем виховання НАПН України. Незалежний експерт для проведення наукової експертизи підручників «Художня культура» (2010 р.), «Мистецтво» (2016 р.) для учнів ЗНЗ. Присвоєно вчене звання доцента кафедри мовно-літературної та художньо-естетичної освіти (2013 р.).Автор Державних підручників з музичного мистецтва для учнів 1-7 класів ЗНЗ (укр. та рос. мовами) (2012 – 2015 рр.).

Наукова діяльність:теорія та методика художньо-естетичного навчання і виховання учнів, методика викладання музичного мистецтва у ВНЗ,інноваційні художньо-педагогічні технології, інтегративна мистецька освіта.

Автор близько 80 наукових статей, підручників, робочих зошитів «Музичне мистецтво» для 1-7 класів загальноосвітніх шкіл, посібників для студентів та учителів музичного мистецтва та художньої культури.

Е-mail: aristovaludmila8@gmail.com тел. 067-75-49-642.

 

Бєдакова Софія Вікторівна – доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат мистецтвознавства

Стаж 15 років

У 2002 р. закінчила  Київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю музичне мистецтво. У 2006 р. захистила дисертацію «Художньо-естетичні здобутки „празької школа” в контексті творчих пошуків українських композиторів Галичини (кінця ХІХ – початку ХХ століття.)»в м. Києві за спеціальністю 17.00.01– теорія та історія культури в спеціалізованій вченій раді Д 26.850.01 Державноїакадеміїкерівнихкадрівкультури і мистецтв . Присвоєно вчене звання доцента кафедри кафедри музичного мистецтва (2011р.).

Коло наукових інтересів:дослідження здобутків Празької композиторської школа. Автор близько 40 наукових статей у фахових виданнях та виданнях які входять до міжнародних наукометричних баз, навчально-методичних посібників з грифом МОН: “Празькакомпозиторська школа» та їїпрояв у музичнійкультуріУкраїни (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.)», “ІсторіярозвиткумузичноїкультурикраїнЕвропи (стародавнічаси – перша половина ХХ століття)» та мографій.

Е-mail: sofiabyedakova@gmail.com тел. +380503947706

 

Ревенко Наталя Валеріївна – доцент, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичного мистецтва МНУ ім. В.О. Сухомлинського.

Стаж роботи 24 роки.

У 1988 р. закінчила Миколаївське державне музичне училище; з 1988 по 1993 рр. навчалась в Одеській державній консерваторії ім. А.В.Неждановоїпо класу фортепіано у професора Сухомлінова І.І.

1992 – 2004 рр. – старший викладач кафедри теорії музикиМиколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. У квітні 2004 року захистила кандидатську дисертацію за темою «Фортепіанна творчість українських композиторів у контексті розвитку музичної культури України (80-90-ті роки ХХ століття)» за спеціальністю 17.00.01 – теорія і історія культури.З вересня 2004 року працює в МНУ ім.В.О.Сухомлинського на посаді доцента.З 2006 року – завідуюча інструментальною секцією. З 01.06.2007 р. по 30.06.2008 р. виконувала обов’язки завідувача кафедри інструментально-виконавських дисциплін.Викладає дисципліни: «Інструментальне виконавство», «Інструментальна майстерність вчителя музичного мистецтва», «Методика і технології викладання фахових дисциплін у ВНЗ».

Напрям наукових досліджень: фортепіанна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва, фортепіанна творчість українських та зарубіжних композиторів минулого й сучасності.

Ревенко Н.В. – автор близько 40 наукових публікацій у фахових виданнях (в тому числі – закордонних); співавтор двох наукових монографій –   «Художньо-педагогічна комунікація: технологічний дискурс», «Праксеологічна спрямованість професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва» та навчально-методичного посібника «Історія розвитку музичної культури країн Європи (стародавні часи – перша половина ХХ століття)».

Ревенко Н.В. має студентів – Дипломантів та Лауреатів Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів і фестивалів(«Art-Klavier», 2008 р., 2010 р., м. Київ;«Кримська весна – 2011», м. Ялта; Міжнародний фестиваль слов’янської фортепіанної музики, 2007 р., 2010 р., м. Мелітополь;«Fortissimo «5-75»», 2012 р.,м.Харків; Міжнародна Олімпіада «Мій світ – мистецтво», 2015 р., м.Харків; Всеукраїнський фестиваль ансамблевої музики «Rоndо», 2016 р., м. Харків;Міжнародний Інтернет-фестиваль «Переяславський дивограй», 2016 р. м. Переяслав-Хмельницький).

Електрона адреса: nmirey69@gmail.com, тел. +380997385646
Васильєва Лариса Леонідівна – доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат мистецтвознавства.

Cтаж: загальний педагогічний – 21 рік, в МНУ – 10 років

Біографія: Народилася в місті Миколаєві, закінчила Миколаївське державне вище музичне училище, Донецьку державну консерваторію за спеціальністю “Музикознавство”. Член національної спілки композиторів України.

Напрями наукових досліджень: рок-музика, проблеми дистанційного навчання музично-теоретичних дисциплін

Контакти: ms.vasylyeva@gmail.com, тел. +380632474512

 

 

Ярошевська Лариса Віталіївна- доцент кафедри музичного

Стаж роботи 23 років

У 1997 р. з відзнакою закінчила  Миколаївський державний педагогічний інститут, кваліфікація вчитель музики та художньої культури. З 2002 – 2003 рр. навчалась в магістратурі Миколаївського державного університету і отримала з відзнакою повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Музика» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача диригентсько-хорових дисциплін, вчителя музики. З 2017 році  кандидат педагогічних наук.

Наукова діяльність: методика диригентсько-хорової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва; викладання дисциплін диригентсько-хорового циклу у ВНЗ.

Автор понад 10 наукових статей, навчально-методичного посібника «Професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва»; методичних рекомендацій для студентів спеціальності музичне мистецтво.

Е-mail: yarosh702@ukr.net  тел. 099-529-87-73

 

Щербак Ігор Вікторович – голова профкому, доцент кафедри музичного мистецтва факультету педагогіки та психології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, кандидат педагогічних наук.

Стаж роботи в університеті: 17 років.

Коло наукових інтересів:

  • вивчення проблеми підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів;
  • музичне мистецтво як засіб громадянського виховання молоді;
  • професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва.

Е-mail:shcher.i.v.@gmail.com, тел. +380663088045

 

Тютенко Анна Олегівна – викладач

У 2014 році вступив до Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, на спеціальність «Музичне мистецтво».  У 2018 році закінчила магістратуру, та здобула кваліфікацію магістр педагогічної освіти, викладач музичних дисциплін. З 2018 року працює викладачем Вокально-хорових дисциплін на кафедрі музичного мистецтва.

Е-mail:  annatuytenko123@gmail.com, тел. +380636124359

 

 

 

Штефан Олена Станіславівна – концертмейстер

Стаж роботи 27 років

У 1990 році закінчила з відзнакою Дзержинське музичне училище по класу фортепіано. У 2002 році закінчила магістратуру Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. З 2002 року працюю на кафедрі музичного мистецтва МНУ ім. В.О. Сухомлинського на посаді концертмейстера. Є здобувачем кафедри музики Національного університету ім.. М.П. Драгоманова. Автор 6 наукових статей, методичних рекомендацій для студентів спеціальності музичне мистецтво.

Напрям наукових досліджень – Концертмейстерська підготовка майбутніх вчителів музичного мистецтва у вищих навчальних закладах.

Е-mail: stool@i.ua тел. 095 1407566

 

Ілечко Марина Петрівна – концертмейстера.

Стаж роботи 14 років

Закінчила магістратуру Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського у 2007 році. З 2006 року працюю на кафедрі музичного мистецтва МНУ ім. В.О. Сухомлинського на посаді концертмейстера. Є здобувачем кафедри історії музики та музичної етнографії ОНМА ім. А.В. Нежданової.

Напрям наукових досліджень – Фортепіанна творчість українських композиторів ХХ – поч. ХХІ ст. у дзеркалі музикознавчого дискурсу.

Загальна кількість публікацій – 9.

Електронна адреса ilechkomarina@meta.ua, тел. +38097 328 55 00

 

Богдан Ганна Володимирівна – акомпаніатор

Стаж роботи – 4 роки

Богдан Ганна Володимирівна – акомпаніатор. У 2009 році закінчила Миколаївське державне вище музичне училище, та здобула кваліфікацію викладача фортепіано, концертмейстера. У цьому ж році вступила до Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського на спеціальність «Музичне мистецтво». Закінчила у 2015 році магістратуру, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Музичне мистецтво» та здобула кваліфікацію викладача музичного мистецтва, викладача основного музичного інструменту (фортепіано). З 2013 року працюю на кафедрі «Музичного мистецтва». Концертмейстер хорового колективу «Барви», який є переможцем Міжнародних та Всеукраїнськиї фестивалів та конкурсів.

Наукова діяльність – «Фортепіанне мистецтво».

Магістерська робота на тему «Тенденції розвитку фортепіанного мистецтва українських композиторів ХХ століття»,

Електронна адреса – a2nabogdan@gmail.com, тел. +38097169-33-19

 

Ігнатенко Олена Володимирівна – старший лаборант

У 2005 році вступив до Миколаївського державний університету імені В.О. Сухомлинського, на спеціальність «Початкова освіта».  У 2010 році закінчила магістратуру, та здобула кваліфікацію магістр освіти, викладач педагогічних дисциплін. З 2015 року працює старшим лаборантом на кафедрі музичного мистецтва.

Е-mail: ignatenkoelena1988@gmail.com , тел. +380994022552