Склад кафедри музичного мистецтва

Стріхар Оксана Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри музичного мистецтва МНУ ім. В.О. Сухомлинського.

Стаж роботи 20 років.

У 1999 р. закінчила київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю Музичне мистецтво

З 2002 року працює Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського.

У 2009 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 26.00.01 – теорія і історія культури у Львівській національній музичній академії імені Миколи Лисенка. У 2015 році отримала звання доцента кафедри музичного мистецтва. у 2016 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

З 2016 року – завідувач кафедри музичного мистецтва Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

Напрям наукових досліджень: теоретико-методичні засади підготовки вчителя до формування творчих здібностей школярів в умовах інтеграції музичного навчання.

Стріхар О.І. – автор близько 70 наукових публікацій у фахових виданнях (в тому числі – закордонних); автор 3 наукових монографій ; автор 3 навчально-методичних посібників з фаху. Екзперт державних підручників для ЗЗСО з інтегрованого курсу “Мистецтво”.

Профіль Google Scholar (Академії Google)

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Ux6R8zUAAAAJ

Е-mail: oksana@strikhar.com.ua. тел. 050-721-27-67

 

Парфентьєва Ірина Петрівна – доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук

Cтаж роботи у вузі – 22 роки, загальний – 26 років

Біографія. Народилась 25 жовтня 1968 року у м. Харків. У 1985 році закінчила школу і вступила до Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С.Сковороди, потім була переведена до Миколаївського державного педагогічного інституту імені В.Г.Бєлінського, який закінчила у 1990 році. У 1992 році поступила у Харківський інститут мистецтв імені Котляревського, який закінчила по фаху «диригент-хормейстер».

З 1994 році працюю в університеті.

Напрям наукового дослідження – диригентсько-хорова педагогіка

Публікації: 2 монографії, 2 навчально-методичних посібника, більше 40 статей у фахових виданнях.

Профіль Google Scholar (Академії Google)

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=D1gOWKAAAAAJ

контактна інформація – innagek68@gmail.com , телефон – 096-95-18-052, 073-091-25-41

 

Аристова Людмила Сергіївна – доцент кафедри музичного мистецтва, доктор філософії у галузі освіти.

Стаж роботи – 28 років

У 1997 р. закінчила  Миколаївський державний педагогічний інститут,кваліфікація вчитель музики та художньої культури. У 2008 р. захистила дисертацію («Формування у старшокласників естетичного ставлення до мистецтва в процесі вивчення художньої культури») в м. Києві за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання в спеціалізованій вченій раді К 26.454.01 Інституту проблем виховання НАПН України. Присвоєно вчене звання доцента кафедри мовно-літературної та художньо-естетичної освіти (2013 р.). Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (2008р.), нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» (2017р.).

Незалежний експерт для проведення наукової експертизи підручників «Художня культура» (2010р.), «Мистецтво» (2016р.) для учнів ЗЗСО. Автор державних підручників з музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтва» для 1-7-х класів ЗЗСО (2012 – 2020рр.). З 2020р. експерт Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти.

Наукова діяльність: теорія та методика художньо-естетичного навчання і виховання учнів, методика викладання музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво», інноваційні художньо-педагогічні технології, інтегративна мистецька освіта.

Автор близько 100 наукових статей, підручників, посібників для студентів та учителів музичного мистецтва, мистецтва (художньої культури), робочих зошитів «Музичне мистецтво» та «мистецтво» для учнів 1-7 класів ЗЗСО.

Профіль Google Scholar (Академії Google) https://scholar.google.com.ua/citations?user=u2O7eZoAAAAJ&hl=ru

Е-mail: aristovaludmila8@gmail.com тел. 067-75-49-642.

 

Бєдакова Софія Вікторівна – доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат мистецтвознавства

Стаж 15 років

У 2002 р. закінчила  Київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю музичне мистецтво. У 2006 р. захистила дисертацію «Художньо-естетичні здобутки „празької школа” в контексті творчих пошуків українських композиторів Галичини (кінця ХІХ – початку ХХ століття.)»в м. Києві за спеціальністю 17.00.01– теорія та історія культури в спеціалізованій вченій раді Д 26.850.01 Державноїакадеміїкерівнихкадрівкультури і мистецтв . Присвоєно вчене звання доцента кафедри кафедри музичного мистецтва (2011р.).

Коло наукових інтересів:дослідження здобутків Празької композиторської школа. Автор близько 40 наукових статей у фахових виданнях та виданнях які входять до міжнародних наукометричних баз, навчально-методичних посібників з грифом МОН: “Празькакомпозиторська школа» та їїпрояв у музичнійкультуріУкраїни (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.)», “ІсторіярозвиткумузичноїкультурикраїнЕвропи (стародавнічаси – перша половина ХХ століття)» та мографій.

Профіль Google Scholar (Академії Google) https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=zOLmRYMAAAAJ

Е-mail: sofiabyedakova@gmail.com тел. +380503947706

 

Ревенко Наталя Валеріївна – доцент, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичного мистецтва МНУ ім. В.О. Сухомлинського.

Стаж роботи 30 роки.

У 1988 р. закінчила з відзнакою Миколаївське державне музичне училище; у 1993 р. – Одеську державну консерваторію ім. А.В. Нежданової по класу фортепіано у професора Сухомлінова І.І.

У квітні 2004 року захистила кандидатську дисертацію за темою «Фортепіанна творчість українських композиторів у контексті розвитку музичної культури України (80-90-ті роки ХХ століття)» за спеціальністю 17.00.01 – теорія і історія культури.

З вересня 2004 року працює в МНУ ім. В.О. Сухомлинського на посаді доцента. З 2006 року – завідуюча інструментальною секцією. З 01.06.2007 р. по 30.06.2008 р. виконувала обов’язки завідувача кафедри інструментально-виконавських дисциплін. Викладає дисципліни: «Інструментальне виконавство з методикою викладання», «Методика і технології викладання фахових дисциплін у зво та загальноосвітніх навчальних закладах».

Напрям наукових досліджень: фортепіанна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва, фортепіанна педагогіка та методика, фортепіанна творчість українських та зарубіжних композиторів минулого й сучасності.

Ревенко Н.В. – автор близько 45 наукових публікацій у фахових виданнях (в тому числі – закордонних); автор одноосібної монографії, двох навчально-методичних посібників «Інструментальне виконавство (фортепіано)», співавтор трьох наукових монографій  та навчально-методичного посібника з історії зарубіжної музики.

Ревенко Н.В. має студентів – Лауреатів та Дипломантів Всеукраїнських (Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Талановитий Я» м. Київ, Всеукраїнський фестиваль ансамблевої музики «Rоndо» м. Харків) та Міжнародних («Art-Klavier» м. Київ, «Fortissimo «5-75»» м. Харків, «Кримська весна – 2011» м. Ялта; «DIGI-TALENTY», Польща, «Переяславський дивограй» м. Переяслав-Хмельницький, Міжнародний фестиваль слов’янської фортепіанної музики м. Мелітополь) конкурсів та фестивалів.

Профіль Google Scholar (Академії Google) https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Uw7sjD0AAAAJ

Електрона адреса: nmirey69@gmail.com, тел. +380997385646

Васильєва Лариса Леонідівна – доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат мистецтвознавства.

Cтаж: загальний педагогічний – 21 рік, в МНУ – 10 років

Біографія: Народилася в місті Миколаєві, закінчила Миколаївське державне вище музичне училище, Донецьку державну консерваторію за спеціальністю “Музикознавство”. Член національної спілки композиторів України.Напрями наукових досліджень: рок-музика, проблеми дистанційного навчання музично-теоретичних дисциплін

 

Профіль Google Scholar (Академії Google)

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=kNX8BvQAAAAJ

Контакти: ms.vasylyeva@gmail.com, тел. +380632474512

 

П’ятницька-Позднякова Ірина Станіславівна – доктор мистецтвознавства, доцент кафедри музичного мистецтва; Лауреат премії імені Миколи Аркаса в галузі культури і мистецтва.

Педагогічний стаж роботи у вузі – 29 років.

У 1990 р. з відзнакою закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання з додатковою спеціальністю «музика» та здобула кваліфікацію «вчитель початкових класів, вчитель музики».

У 1998 р. на підставі прилюдного захисту дисертації присуджено науковий ступінь кандидата мистецтвознавства зі спеціальності «Теорія та історія культури». У 2004 р. рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії, історії музики та гри на музичних інструментах. У 2019 р.  присуджено науковий ступінь доктора мистецтвознавства зі спеціальності «Теорія та історія культури».

Наукові інтереси: музична семіологія; теорія та історія художньої культури.

Автор монографії «Музичне мовлення в семіозисі художньої культури України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.» (2018 р.); чотирьох навчальних посібників та 80 наукових статей з теорії та історії художньої культури, семіотики музичного мистецтва.

Профіль Google Scholar (Академії Google) https://doi.org/10.30525/978-9934-588-72-3.22

Контакти: musik_prof@ukr.net

 

Ярошевська Лариса Віталіївна– доцент кафедри музичного

Стаж роботи 23 років

У 1997 р. з відзнакою закінчила  Миколаївський державний педагогічний інститут, кваліфікація вчитель музики та художньої культури. З 2002 – 2003 рр. навчалась в магістратурі Миколаївського державного університету і отримала з відзнакою повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Музика» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача диригентсько-хорових дисциплін, вчителя музики. З 2017 році  кандидат педагогічних наук.

Наукова діяльність: методика диригентсько-хорової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва; викладання дисциплін диригентсько-хорового циклу у ВНЗ.

Автор понад 10 наукових статей, навчально-методичного посібника «Професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва»; методичних рекомендацій для студентів спеціальності музичне мистецтво.

Профіль Google Scholar (Академії Google)

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Au7T7QoAAAAJ&hl=ru&citsig=AMD79opFk_YaxBY3BmFBiHkkngWBYn34ZA

Е-mail: yarosh702@ukr.net  тел. 099-529-87-73

 

Щербак Ігор Вікторович – голова профкому, доцент кафедри музичного мистецтва факультету педагогіки та психології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, кандидат педагогічних наук.

Стаж роботи в університеті: 17 років.

Коло наукових інтересів:

вивчення проблеми підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до громадянського виховання учнів;

музичне мистецтво як засіб громадянського виховання молоді;

професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва.

 

Профіль Google Scholar (Академії Google) https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=tF_maEYAAAAJ

Е-mail:shcher.i.v.@gmail.com, тел. +380663088045

 

 

Тютенко Анна Олегівна – викладач

У 2014 році вступив до Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, на спеціальність «Музичне мистецтво».  У 2018 році закінчила магістратуру, та здобула кваліфікацію магістр педагогічної освіти, викладач музичних дисциплін. З 2018 року працює викладачем Вокально-хорових дисциплін на кафедрі музичного мистецтва. У 2020 році переможець конкурсу “Молода людина Миколаєва 2020” у номінації “Кращий молодий діяч культури”

Е-mail:  annatuytenko123@gmail.com, тел. +380636124359

 

 

 

Штефан Олена Станіславівна – концертмейстер

Стаж роботи 27 років

У 1990 році закінчила з відзнакою Дзержинське музичне училище по класу фортепіано. У 2002 році закінчила магістратуру Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. З 2002 року працюю на кафедрі музичного мистецтва МНУ ім. В.О. Сухомлинського на посаді концертмейстера. Є здобувачем кафедри музики Національного університету ім.. М.П. Драгоманова.

Автор 6 наукових статей, методичних рекомендацій для студентів спеціальності музичне мистецтво.

Напрям наукових досліджень – Концертмейстерська підготовка майбутніх вчителів музичного мистецтва у вищих навчальних закладах.

Е-mail: stool@i.ua тел. 095 1407566

 

 

 

Ілечко Марина Петрівна – концертмейстера.

Стаж роботи 14 років

Закінчила магістратуру Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського у 2007 році. З 2006 року працюю на кафедрі музичного мистецтва МНУ ім. В.О. Сухомлинського на посаді концертмейстера. Є здобувачем кафедри історії музики та музичної етнографії ОНМА ім. А.В. Нежданової.

Напрям наукових досліджень – Фортепіанна творчість українських композиторів ХХ – поч. ХХІ ст. у дзеркалі музикознавчого дискурсу.

Загальна кількість публікацій – 9.

Електронна адреса ilechkomarina@meta.ua, тел. +38097 328 55 00

 

 

Ігнатенко Олена Володимирівна

– старший лаборант

У 2005 році вступив до Миколаївського державний університету імені В.О. Сухомлинського, на спеціальність «Початкова освіта».  У 2010 році закінчила магістратуру, та здобула кваліфікацію магістр освіти, викладач педагогічних дисциплін. З 2015 року працює старшим лаборантом на кафедрі музичного мистецтва.

Е-mail: ignatenkoelena1988@gmail.com , тел. +380994022552