Методична діяльність

ПЛАН

МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ

НА 2017-2018 Н.Р.

 

№ з/п Вид роботи Підсумковий результат Виконавець Строк виконання
1 Засідання навчально-методичної комісії Протоколи доц. Литвиненко І.С.,

викл. Кузнєцова С.В., викл. Опанасенко Л.А.

Щоквартально
2 Розробка навчальних програм з дисциплін, що закріплені за кафедрою, внесення необхідних змін згідно з законом “Про вищу освіту” Навчальні програми Усі викладачі кафедри Вересень

2017 р.

(до 20/09)

3 Укладення тематики курсових робіт:

ДФН та ЗФН

Перелік тем Усі викладачі кафедри за навчальним планом Вересень

2017 р.

(до 10/09)

4 Оновлення навчально-методичних комплексів до кожної дисципліни Навчально-методичні комплекси Усі викладачі кафедри Вересень-жовтень

2017 р.

5 Поновлення положення про написання курсових та дипломних робіт Положення Робочі групи викладачів Вересень-жовтень

2017 р.

6 Підготовка пакетів завдань з електронними версіями із дисциплін, що закріплені за кафедрою Пакети завдань (електронні версії) Усі викладачі кафедри Вересень-листопад

2017 р.

7 Оновлення змісту екзаменаційних матеріалів для семестрової та підсумкової атестації Екзаменаційні білети

(тести – ел. варіант)

Екзаменатори ПА Вересень-грудень

2017 р.

8 Укладання та затвердження тематики комплексних кваліфікаційних робіт магістра. Складання зі студентами  поетапних графіків їх виконання з урахуванням потреб регіону Тематика, графіки виконання проф.Савенкова І.І.,

усі викладачі кафедри

до 01.10.

2017 р.

9 Складання та затвердження графіків проведення відкритих занять викладачами кафедри з урахуванням сучасних вимог та педагогічних технологій Графік проф.Савенкова І.І.,

усі викладачі кафедри

До 20.09.

2017 р.

10 Проведення семінару «Методика курсового, дипломного та магістерського дослідження у вищій школі» Програма семінару проф. Савенкова І.І.,

проф. Дідух М.Л.

Вересень 2017 р.
11 Проведення семінару «Організація та проведення виробничої практики» Програма семінару викл. Мухіна Л.М. Вересень-жовтень

2017 р.

12 Внесення змін та доповнень до Положення про виробничу психологічну практику за базами проходження. Положення проф.Савенкова І.І.,    викл. Мухіна Л.М.,

усі викладачі кафедри

Жовтень

2017 р.

13 Проведення настановчих та підсумкових конференції з практик, що закріплені за кафедрою. Підготвка звітів про їх проходження Звіти проф.Савенкова І.І.,    викл. Мухіна Л.М. Протягом року, згідно з графіком навчального процесу
14 Розробка пакетів контрольних робіт, тестових завдань для перевірки якості знань із дисциплін, що закріплені за кафедрою. Забезпечення методичних рекомендацій для  студентів заочної форми навчання Пакети контрольних робіт, завдання, рекомендації Усі викладачі кафедри Вересень-жовтень

2017 р.

15 Підготовка до друку методичних рекомендацій до організації самостійної роботи студентів «Юридична психологія» Методичні рекомендації викл. Мухіна Л.М. Жовтень

2017 р.

16 Навчально-методична підготовка студентів до участі в олімпіадах та конкурсах з психології Конкурсні роботи доц. Мороз Р.А. Жовтень

2017 р.- квітень

2018 р.

17 Підготовка та розміщення на персональних веб-ресурсах, необхідних навчально-методичних матеріалів з дисциплін кафедри Розміщені матеріали ст. викл. Грушевський В.О.,

усі викладачі кафедри

Вересень-жовтень

2017 р.

18 Проведення семінару «Психологічна допомога дітям, які пережили військові дії на сході країни» (практико-орієнтований семінар для психологів міста та області / Миколаївський методичний центр) Програма семінару доц. Литвиненко І.С.,

доц. Чугуєва І.Є.,

викл. С.В. Кузнєцова

Листопад 2017 р.
19 Проведення семінару «Арт-терапевтичні технології: сучасний вимір» Програма семінару викл. Санько К.О. Листопад 2017 р.
20 Підготовка до друку методичного посібника «Психологія травмуючих ситуацій» Посібник доц. Мороз Р.А. Листопад 2017 р.
21 Проведення семінару «Умови успішного професіогенезу особистості» Програма семінару доц. Шевченко В.В. Грудень

2017 р.

22 Проведення семінару «Дадактичні можливості інформаційних технологій у професійній підготовці практичних психологів» Програма семінару викл. Опанасенко Л.А. Лютий

2018 р.

23 Підготовка до друку навчального посібника «Клінічна психологія» Посібник проф. Савенкова І.І. Лютий-травень

2018 р.

24 Проведення семінару «Профілактика емоційного вигорання та професійної деформації у науково-педагогічних працівників» Програма семінару доц. Мороз Р.А. Лютий, квітень

2018 р.

25 Підготовка до друку навчально-методичного посібника «Психологія праці та інженерна психологія» Посібник доц. Шевченко В.В. Лютий-травень

2018 р.

26 Підготовка до друку навчального посібника «Психотерапія та психокорекція» Посібник доц. Мороз Р.А. Лютий

2018 р.

27 Підготовка до друку навчального посібника «Експериментальна та диференціальна психологія (модуль: Основи планування  психологічного експерименту) Посібник ст. викл. Грушевський Лютий-травень

2018 р.

28 Підготовка до друку навчально-методичного посібника «Психологія сім’ї» Посібник доц. Кучманич І.М. Лютий

2018 р.

29 Підготовка до друку навчального посібника «Соціальна психологія» Посібник викл. Мухіна Л.М. Лютий

2018 р.

30 Підготовка до друку навчального посібника «Психологічний супровід осіб з особливими потребами» Посібник викл. Санько К.О. Лютий

2018 р.

31 Проведення засідань дискусійного клубу

«На перехресті думок»

Програма семінару доц. Литвиненко І.С. Березень

2018 р.

32 Проведення попереднього захисту дипломних робіт магістрів. Протоколи Усі викладачі кафедри Березень

2018 р.

33 Підготовка до друку збірника вправ «Практикум з психології тренінгової роботи» Збірник вправ викл. Санько К.О. Березень

2018 р.

34 Проведення засідань психологічного клубу «Сучасна сім’я в розрізі теорії та практики» Програма доц. Кучманич І.М. Березень

2017 р.

35 Проведення засідань авторської школи майстра практико-орієнтованого навчання Програма доц. Литвиненко І.С.,

доц. Чугуєва І.Є.

Квітень

2018 р.

 

ПЛАН

ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ СЕМІНАРІВ  КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ

НА 2017-2018 Н.Р.

 

№ з/п Теми Виконавці Строк

проведення

1 Методика курсового, дипломного та магістерського дослідження у вищій школі проф. Савенкова І.І.,

проф. Дідух М.Л.

Вересень 2017 р.
2 Організація та проведення виробничої практики викл. Мухіна Л.М. Вересень-жовтень

2017 р.

3 Арт-терапевтичні технології: сучасний вимір викл. Санько К.О. Листопад 2017 р.
4 Психологічна допомога дітям, які пережили військові дії на сході країни (практико-орієнтований семінар для психологів міста та області / Миколаївський методичний центр) доц. Литвиненко І.С.,

доц. Чугуєва І.Є.,

викл. С.В. Кузнєцова

Листопад 2017 р.
5 Умови успішного професіогенезу особистості доц. Шевченко В.В. Грудень

2017 р.

6 Профілактика емоційного вигорання та професійної деформації у науково-педагогічних працівників доц. Мороз Р.А. Лютий, квітень

2018 р.

7 Дадактичні можливості інформаційних технологій у професійній підготовці практичних психологів викл. Опанасенко Л.А. Лютий

2018 р.

8 На перехресті думок (дискусійний клуб) доц. Литвиненко І.С. Березень 2018 р.
9 Сучасна сім’я в розрізі теорії та практики доц. Кучманич І.М. Березень 2018 р.
10 Авторська школа майстра практико-орієнтованого навчання доц. Литвиненко І.С.,

доц. Чугуєва І.Є.

Квітень

2018 р.

 

ПЛАН ВИДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ НА 2017-2018 Н.Р.

 

№ п.п. ПІБ викладача Назва Термін виконання
1 Мухіна Л.М. Юридична психологія

(методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів)

Жовтень

2017 р.

2 Мороз Р.А. Психологія травмуючих ситуацій

(навчальний посібник)

Листопад

2017 р.

 

3

Савенкова І.І. Клінічна психологія

(навчальний посібник)

Лютий-травень

2018 р.

4 Шевченко В.В. Психологія праці та інженерна психологія

(навчально-методичний посібник)

Лютий-травень

2018 р.

5 Мороз Р.А. Психотерапія та психокорекція

(методичний посібник)

Лютий

2018 р.

6 Грушевський В.А. Експериментальна та диференціальна психологія / модуль: Основи планування психологічного експерименту

(навчальний посібник)

Лютий-травень

2018 р.

7 Кучманич І.М. Психологія сім’ї

(навчально-методичний посібник)

Лютий

2018 р.

8 Мухіна Л.М. Соціальна психологія

(навчальний посібник)

Лютий

2018 р.

9 Санько К.О. Психологічний супровід осіб із особливими потребами  (навчальний посібник) Лютий

2018 р.

10 Санько К.О. Практикум з психології тренінгової роботи

(збірник вправ)

Березень

2018 р.

11 Опанасенко Л.А. Психодіагностика психічних розладів та їх реабілітація (навчальний посібник) Квітень

2018 р.

 

Науково-методичні та навчально-методичні семінари 2017-2018:

семінари 2017-2018 н.р.

 

Навчально-методичні посібники (2017 р.):

2017

 

Навчально-методичні посібники (2018 р.):

видання 2018