Методична діяльність

Освітні програми спеціальностей

Графік проведення консультацій

Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою

Інформаційний пакет спеціальності

Методичне забезпечення дисциплін

Графік проведення відкритих занять

Методичні вказівки до практик

Тематика методичних семінарів

Тематика курсових робіт (проектів)

Тематика дипломних робіт (інноваційних проектів)