Методична діяльність

Навчально-методичні публікації викладачів кафедри педагогіки та психології  

(спеціальність 053 Психологія) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-методичні публікації викладачів кафедри педагогіки та психології 

(спеціальність 052 Політологія)

2023-2024 навчальний рік

РП дисциплін 23-24

НП дисциплін 23-24

Графік проведення контр. самост. роб.

Графік консультацій, самост, відкритих занять

Графік проведення відкритих занять

2022-2023 навчальний рік

Робочі програми дисциплін 22-23

Навчальні програми дисциплін 22-23

2020-2021 навчальний рік

Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою

Робочі програми дисциплін

Навчальні програми дисциплін

Навчально-методичний комплекс дисциплін  (НМКД):

Графік проведення консультацій

Графік проведення відкритих занять

Методичні семінари кафедри

План навчально-методичних видань на 2020-2021 н.р.

Формування навичок  soft skills у студентів-психологів

Формування навичок  soft skills у студентів-політологів

2019-2020 навчальний рік

Освітні програми спеціальностей

Графік проведення консультацій

Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою

Інформаційний пакет спеціальності

Методичне забезпечення дисциплін

Графік проведення відкритих занять

Методичні вказівки до практик

Тематика методичних семінарів

Тематика курсових робіт (проектів)

Тематика дипломних робіт (інноваційних проектів)

Документи кафедри психології