Методична діяльність

Інформація про практичну підготовку студентів

Програми практик “Психологія”

Бази практик магістри

Бази практики бакалавр

ПЛАН

МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ

НА 2018-2019 Н.Р.

№ з/п Вид роботи Підсумковий результат Виконавець Строк виконання Відмітка про
1 Засідання навчально-методичної комісії Протоколи Доц. Савенкова І.І.,

доц. Литвиненко І.С.,

доц. Руда Н.Л.

Щоквартально
2 Розробка навчальних програм з дисциплін, що закріплені за кафедрою, внесення необхідних змін згідно з законом “Про вищу освіту” Навчальні програми Усі викладачі кафедри Вересень

2018 р.

(до 20/09)

3 Укладення тематики курсових робіт:

ДФН та ЗФН

Перелік тем Усі викладачі кафедри за навчальним планом Вересень

2018 р.

(до 10/09)

4 Оновлення навчально-методичних комплексів до кожної дисципліни Навчально-методичні комплекси Усі викладачі кафедри Вересень-жовтень

2018 р.

5 Поновлення положення про написання курсових та дипломних робіт Положення Робочі групи викладачів Вересень-жовтень

2018 р.

6 Підготовка пакетів завдань з електронними версіями із дисциплін, що закріплені за кафедрою Пакети завдань (електронні версії) Усі викладачі кафедри Вересень-листопад

2018 р.

7 Оновлення змісту екзаменаційних матеріалів для семестрової та підсумкової атестації Екзаменаційні білети

(тести – ел. варіант)

Екзаменатори ПА Вересень-грудень

2018 р.

8 Укладання та затвердження тематики комплексних кваліфікаційних робіт магістра. Складання зі студентами  поетапних графіків їх виконання з урахуванням потреб регіону Тематика, графіки виконання проф.Савенкова І.І.,

усі викладачі кафедри

до 01.10.

2018 р.

9 Складання та затвердження графіків проведення відкритих занять викладачами кафедри з урахуванням сучасних вимог та педагогічних технологій Графік проф.Савенкова І.І.,

усі викладачі кафедри

До 20.09.

2018 р.

10 Методичний семінар «Методичне забезпечення лекційного та практичного заняття у вищій школі» Розміщення матеріалів на сайті університету проф.Савенкова І.І. Вересень 2018

 

 

11 Методичний семінар «З досвіду роботи із видання у науковометричних базах даних та реалізації грантових програм» Розміщення матеріалів на сайті університету проф.Савенкова І.І. Жовтень 2018 р.

 

12 Внесення змін та доповнень до Положення про виробничу психологічну практику за базами проходження. Положення проф.Савенкова І.І.,    викл. Мухіна Л.М.,

усі викладачі кафедри

Жовтень

2018 р.

13 Проведення настановчих та підсумкових конференції з практик, що закріплені за кафедрою. Підготвка звітів про їх проходження Звіти проф.Савенкова І.І.,    викл. Мухіна Л.М. Протягом року, згідно з графіком навчального процесу
14 Розробка пакетів контрольних робіт, тестових завдань для перевірки якості знань із дисциплін, що закріплені за кафедрою. Забезпечення методичних рекомендацій для  студентів заочної форми навчання Пакети контрольних робіт, завдання, рекомендації Усі викладачі кафедри Вересень-жовтень

2018 р.

15 Колективна монографія «Психолого-педагогічні засади становлення професійної суб’єктності майбутніх психологів» Монографія Кучманич І.М., Опанасенко Л.А., Савенкова І.І.  Чугуєва І.Є. Жовтень 2018 р.
16 Навчально-методична підготовка студентів до участі в олімпіадах та конкурсах з психології Конкурсні роботи Усі викладачі кафедри Жовтень

2018 р.- квітень

2019 р.

17 Підготовка та розміщення на персональних веб-ресурсах, необхідних навчально-методичних матеріалів з дисциплін кафедри Розміщені матеріали Усі викладачі кафедри Вересень-жовтень

2018 р.

18 Методичний семінар «Практико-орієнтований підхід у процесі викладання психологічних дисциплін» Розміщення матеріалів на сайті університету

 

Доц. Кучманич І.М. Листопад 2018 р.
19 Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Соціальна та політична психологія» Посібник Викл. Мухіна Л.М. Грудень 2018 р.

 

20 Перевидання посібника «Усвідомлене батьківство» (2-й випуск) Посібник Доц. Кучманич І.М. Грудень 2018 р.
21 Методичний семінар «Можливості обробки емпіричних даних за допомогою Microsoft Excel»

 

Розміщення матеріалів на сайті університету

 

Викл. Опанасенко Л.М. Січень 2018 р.
22 Методичний семінар «Проходження студентами-психологами навчальної та психодіагностичної практики» Розміщення матеріалів на сайті університету Викл. Мухіна Л.М. Лютий

2019 р.

23 Підготовка начального посібника «Психологія праці та інженерна психологія» Посібник Доц. Шевченко В.В. Лютий – квітень

2018 р.

24 Методичний семінар «Методичні аспекти самостійної роботи студентів» Розміщення матеріалів на сайті університету Викл. Кузнецова С.В. Лютий 2019 р.

 

25 Методичний семінар кафедри “Супервізія як форма підвищення кваліфікації фахівця соціономічних професій”

 

Розміщення матеріалів на сайті університету

 

Доц. Руда Н.Л., доц. І.Є. Чугуєва Березень 2018 р.
26 Проведення попереднього захисту дипломних робіт магістрів. Протоколи Усі викладачі кафедри Березень 2018 р.
27 Науково-методичний семінар «Особливості підготовки практичних психологів до роботи в новій українській школі» Розміщення матеріалів на сайті університету

 

Доц. Литвиненко І.С. Березень 2019 р.
28 Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів «Практикум з загальної психології» Методичні рекомендації Викл. Кузнецова С.В. Березень 2019 р.
29 Підготовка навчального посібника “Організаційно-методологічні засади написання кваліфікаційних робіт (для студентів спеціальності “Психологія”)”

 

Посібник Доц. Руда Н.Л.,

доц Шевченко В.В.,

викл. Опанасенко

Квітень 2018 р.
30 Навчальний посібник “Психологія навчання: секрети успіху” Посібник Викл. Опанасенко Л.А. Травень 2018 р.
31 Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Демографія та психологія» Методичні рекомендації Викл. Мухіна Л.М. Червень 2019

ПЛАН

ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ СЕМІНАРІВ

 КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ

НА 2018-2019 Н.Р

№ з/п Теми Виконавці Строк

проведення

1 Методичний семінар «Організаційно-методичні аспекти підготовки та реалізації грантових програм» Проф. І.І. Савенкова Вересень 2018 р.
2 Методичний семінар «Методичне забезпечення лекційного та практичного заняття у вищій школі» Проф. І.І. Савенкова Жовтень

2018 р.

3 Методичний семінар «З досвіду роботи із видання у науковометричних базах даних» Проф. І.І. Савенкова Листопад 2018 р.
4 Методичний семінар «Практико-орієнтований підхід у процесі викладання психологічних дисциплін» Доц. І.М. Кучманич Листопад 2018 р.
5 Методичний семінар «Можливості обробки емпіричних даних за допомогою Microsoft Excel»

 

Викл. Л.А. Опанасенко Січень 2019 р.
6 Методичний семінар «Методичні аспекти самостійної роботи студентів» Викл С.В. Кузнецова Лютий 2019 р.
7 Методичний семінар «Проходження студентами-психологами навчальної та психодіагностичної практики» Викл. Л.М. Мухіна Лютий 2019 р.
8 Методичний семінар кафедри “Супервізія як форма підвищення кваліфікації фахівця соціономічних професій» Доц. Руда Н.Л. , доц. І.Є. Чугуєва Березень 2019 р.
9 Науково-методичний семінар «Особливості підготовки практичних психологів до роботи в новій українській школі» Доц. Литвиненко І.С. Березень 2019 р.

ПЛАН ВИДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ НА 2018-2019 Н.Р.

№ п.п. ПІБ викладача Назва Термін виконання
1 Кучманич І.М., Опанасенко Л.А., Савенкова І.І.  Чугуєва І.Є. Колективна монографія «Психолого-педагогічні засади становлення професійної суб’єктності майбутніх психологів» Жовтень 2018
2 Доц. Руда Н.Л.,

доц. Шевченко В.В.,

доц. Кучманич І.М.

викл. Опанасенко

Навчальний посібник “Організаційно-методологічні аспекти написання кваліфікаційних робіт (для студентів спеціальності “Психологія”)”

 

Квітень 2019 р.
3 Викл. Опанасенко Л.М. Навчальний посібник “Психологія навчання: секрети успіху” Травень 2019 р.
 

4

Викл. Мухіна Л.М. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Соціальна та політична психологія» Листопад 2018 р.
4 Доц. Шевченко В.В. «Психологія праці та інженерна психологія» Лютий – квітень 2019 р.
5 Викл. Кузнецова С.В. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів «Практикум з загальної психології» Березень 2019 р.
6 Доц. Кучманич І.М. Перевидання посібника «Усвідомлене батьківство» (2-й випуск) Грудень 2018 р.

Науково-методичні та навчально-методичні семінари 2018-2019:

Методичний семінар Супервізія як форма підвищеннч кваліфікації фахівця соціономічних професій 11.04.2019

Методичний семінар Лекция

Методичний семінар Гранти

Семінар Практикоорієнтований підхід.

Структура аналізу

Семінар Венгер від 21.02.19

семинар Опанасенко

Науково-методичні та навчально-методичні семінари 2017-2018:

семінари 2017-2018 н.р.

Навчально-методичні посібники (2018 р.):

Видання 2018

Навчально-методичні посібники (2017 р.):

2017