ЗФН

 

Графік настановчої та залік-екз сесії ЗФН на ІІ семестр 18-19 н.р.

 

РОЗКЛАД НАСТАНОВЧОЇ СЕСІЇ НА І СЕМЕСТР 2018-2019 Н.Р.

Н.С. 417,467 група

Н.С. 217, 317 ЗФН Муз.мист.

Н.С. 417, 517 ЗФН Муз.мист.

Н.С. 617 ЗФН Муз.мист.
Н.С. 617, 667 МАГІСТР
Н.С. 517,557.567, 597
Н.С. 117, 167

Н.С. 517,547.567 БАКАЛАВР

Графік настановчої та заліково-екз сесії на І семестр 18-19 н.р.

Розклад за 2017-2018 н.р.

Н.С. 117, 167

Н.С. 717, 767

Н.С. 417,447,467

Н.С. 757з

Н.С. 217, 267 ЗФН

Н.С. 317з, 367з

Н.С. 517,557.567

Н.С. 357, 457

Н.С. 157, 257