Навчально-методичне забезпечення

Навчально-методичні посібники, що були затверджені на засіданні кафедри спеціальної освіти:

Орієнтовний час подання посібників на Вчену раду університету – середина травня.