Формування навичок soft-skills у здобувачів другого рівня вищої освіти (в рамках аудиторного та позааудиторного часу)

Формування навичок soft skills

Формування навичок Soft skills у психологів – магістрів.

Формування навичок Soft skills методом « Аналіз життєвих ситуацій»
У квітні 2021 року в ході викладання навчальної дисципліни « Психологія масової поведінки та соціально – психологічна робота в пенітенціарній системі», доцент Литвиненко І.С організувала та провела у позанавчальний час, який є логічним продовженням і одночасно, потужним резервом начального процесу, круглий стіл « Я розумію, відчуваю твій внутрішній світ», зі здобувачами другого ( магістерського ) рівня вищої освіти 517 гр.
Мета: розвиток емпатійних здібностей за допомогою методу « Аналіз життєвих ситуацій» Попередня робота:
 1. Проведено лекцію « Робота психолога в пенітенціарії» ( блок:« Психолого – педагогічна робота в пенітенціарних установах»); В ході лекції висвітлювались питання: а) особливості роботи психолога в пенітенціарній системі ; б) особистісні якості психолога – пенітенціариста; в) особливості роботи психолога із персоналом установи, засудженим контингентом ; г) значення емпатії у спілкуванні із працівниками, засудженим контингентом.
2. Практичне заняття: « Емпатійні здібності психолога – пенітенціариста» Мета : глибоке розуміння психологічного аспекту, значення емпатії в роботі психолога в такій соціальній практиці як пенітенціарна , на прикладі аналізу життєвих ситуацій.
3. Самостійна робота. Відпрацювати тест « Емпатія». Визначити свій рівень ( високий, середній, низький) – самоаналіз з висновками. Проаналізувати 3-5 життєвих ситуацій із зміною соціальних ролей.
4. Позааудиторне засідання круглого столу « Я розумію, відчуваю твій внутрішній світ» . Аналіз ситуацій дотичних до: персоналу пенітенціарної установи; засудженого контингенту. Здобувачі використовуючи теоретичні знання, сформовані окремі практичні вміння « озвучували» певну ситуацію, відповідну пенітенціарній соціальній практиці яка може виникнути, давали її психологічний аналіз ( цілісна ситуація), з точки зору кожного її учасника. Потім було запропоновано розподілитися на пари та провести аналіз, діалог в ситуації із зміною соціальних, рольових позицій. Аналізувався фільм « Втеча із Шоушенка» з позиції 2-3 головних героїв (засуджених), 2-3 працівників тюремної установи ( здобувачі мінялися в парах, які вони створювали самостійно, рольовими позиціями), робили висновки. Метод аналізу життєвих ситуацій , в рамках конкретної соціальної практики – пенітенціарній, дозволив сформувати навички soft skill, які є необхідними, корисними для психолога – пенітенціариста, враховуючи її специфіку: емпатійність, комунікативність, гнучкість, розвинути уміння ефективно діяти в екстремальній ситуації, вести діалог, попереджати конфліктні ситуації, бачити ситуацію, , проблему з позиції кожного її учасника, аналізувати не окремі фрагменти ситуації, а ситуацію в цілому, робити цілісний прогноз розвитку особистості, яка знаходиться в цій ситуації та робити прогноз самої цілісної ситуації. Особлива увага приділялась дотриманню етичних принципів у професійній діяльності, загальнолюдських цінностей, людиноцентризму, переконанню, що величезна роль в пенітенціарії, особливо у роботі з засудженим контингентом, належить не наказам, а професіоналам, які працюють в установі, їхнім особистісним якостям, які створюють атмосферу людяності в місцях позбавлення волі.
Обмін досвідом впровадження навичок soft-skills серед здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня з представником Опольського університету (Польща) в особі хабілітованого доктора гуманістичних наук Мирослава Станішевського.