Договори про співпрацю із закладами вищої освіти

вітчизняні заклади вищої освіти:

Інститут педагогіки НАПН України (м. Київ) Угода співробітництво НАПН України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ) Угода співробітництво Київський імені Т.Г.Шевченка

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (м. Київ) Угода співробітництво НПУ ім. Драгоманова

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди (м. Харків) Угода співробітництво Харківський національний імені Г.Сковороди

Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький) Угода співробітництво Центральноукраїнський імені Винниченка

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г.Короленка (м. Полтава) Угода Полтавський національний імені В.Г.Короленка

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Угода Камянець Подільськ

Херсонський державний університет (м. Херсон) Угода Херсонський державний університет

закордонні заклади вищої освіти:

Опольский Університет (Польща) Угода з Ополе

Мозирський державний педуніверситет імені І.П.Шемякіна (Республіка Білорусь) http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/international-doc-11.pdf

Бельцький державний університет імені Алеку Руссо (Молдова) http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/international-doc-6.pdf

Вища лінгвістична школа в Ченстохові Угода Ченстохов