21.02.19 р. на кафедрі психології викладачем Венгер Г.С. був проведений методичний семінар «Методичні аспекти самостійної роботи студентів»

Семінар Венгер від 21.02.19

 

Миколаївський національний університет

імені В.О. Сухомлинського

Кафедра психології

 

 Методичний семінар

«Методичні аспекти самостійної роботи студентів»»

21.02.19.року

К.психол.н.,ст. викладач. Венгер Г.С.

 

Заговори – і я тебе побачу.

Сократ

Будь –яке навчання людини – це не що інше, як мистецтво сприяти прагненню природи до свого розвитку.

І.Г. Песталоцці

Латинське прислів’я засвідчує: «Книжки – друзі, книжки  – вчителі». У самоосвітній діяльності джерелом інформації і порадником студенту є книга.

 

Мета семінару: схарактеризувати особливості методичних аспектів самостійної роботи студентів  в сучасних освітніх закладах; схарактеризувати основні види самостійної роботи студентів; розкрити можливі форми СРС, форми контролю та звітності.

 

Структура семінару:

1.Результати перевірки структурних підрозділів.

2.Організація самостійної роботи студентів в університеті.

 1. Можливі форми СРС, форми контролю та звітності.
 2. 4. Розподіл балів в одному кредиті.
 3. Підбиття підсумків та обговорення результатів методичного семінару.

К.психол.н.,ст. викладач. Венгер Г.С.

 

ПАМЯТКА

Завданнями СРС можуть бути:

 • засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення та систематизація набутих знань, їхнє застосування на вирішення практичних завдань та виконання творчих робіт, виявлення прогалин у системі знань із предмета;
 • самостійна робота дає студенту можливість працювати без поспіху, не боячись негативної оцінки товаришів чи викладача, а також обирати оптимальний темп роботи та умови її виконання;

Організація самостійної роботи студентів з навчального предмета має здійснюватися з дотриманням низки вимог, зокрема таких:

 • обґрунтування необхідності завдань у цілому й конкретного завдання зокрема, що вимагає виявлення та стимулювання позитивних мотивів діяльності студентів;
 • відкритість та загальна оглядовість завдань. Усі студенти повинні знати зміст завдання, мати можливість порівняти виконані завдання в одній та в різних групах, проаналізувати правильність та корисність виконаної роботи, відповідність поставлених оцінок (адекватність оцінювання);
 • надання детальних методичних рекомендацій щодо виконання роботи ( у послідовності працювати, з чого починати, як перевірити свої знання). За окремими завданнями студенти мають отримати пам’ятки;
 • надання можливості студентам виконувати творчі роботи, які відповідають умовно – професійному рівню засвоєння знань, не обмежуючи їх виконанням стандартних завдань;
 • здійснення індивідуального підходу за виконання самостійної роботи. Індивідуальні завдання можуть виконувати за бажанням усі студенти або окремі з них. Індивідуалізація самостійної роботи сприяє самореалізації студента, розкриваючи в ньому такі грані особистості, які допомагають професійному розвитку;
 • підтримання постійного зворотного зв’язку зі студентами в процесі здійснення самостійної роботи, що є фактором ефективності навчального процесу;
 • самостійна робота студентів потребує чіткої організації, планування, системи й певного керування ( обсяг завдань, типи завдань, методичні рекомендації, щодо їхнього виконання, аналіз передбачуваних труднощів, облік, перевірка та оцінювання виконаних робіт) , що сприяє підвищенню якості навчального процесу;
 • велике значення під час самостійної роботи студента мають його спрямованість, психологічна готовність, а також певний рівень бази знань, на який будуть нарощуватися нові знання;
 • професійна результативність – формулювання завдання, яке має гарантувати формування хоча б одного професійного вміння та поняттях та поняттях майбутньої спеціальності студента;

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студента з навчального предмета:

-ураховуючи цілі навчального предмета (теми), конкретизуйте вимоги до знань, умінь і навички, які потрібно сформувати в студентів в процесі реалізації самостійної роботи;

-відповідно до вимог організації СРС розробіть систему завдань  різних рівнів складності згідно з наперед визначеними рівнями засвоєння знань;

– проаналізуйте можливості виконання завдань в аудиторний та поза аудиторний час, прогнозуючи та обґрунтовуючи терміни їхнього опрацювання студентами;

– запропонуйте студентам технологічний ланцюжок виконання необхідних завдань, що дасть змогу раціонально розподілити час, дії та прийоми навчання студентів;

– забезпечте  виконання СРС відповідним збірником інформаційно – методичних матеріалів ( література, методичні рекомендації, практикуми, конспекти тощо). Зразки виконаних робіт, надані студентам, породжують у них конкуренцію та спонукають  виконати свою роботу краще від інших.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *