Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «СУЧАСНА ЛОГОПЕДІЯ:ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

10.06.2022 року відбулася Всеукраїнська науково-практична ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНА ЛОГОПЕДІЯ:ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ», організована та проведена викладачами кафедри спеціальної освіти Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського спільно із Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова, Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка.

Гостей конференції привітали:

Овчаренко А.В. (перший проректор МНУ ім..В. О. Сухомлинського, кандидат фізико-математичних наук, заслужений працівник освіти);

Олексюк О.М. (декан факультету педагогіки та психології, кандидат педагогічних наук, доцент);

Шеремет М.К. (доктор педагогічних наук, професор, почесний академік НАПН України, декан факультету спецiальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова);

Пахомова Н.Г. (доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної та корекційної педагогіки Полтавського національного університету імені В. Г. Короленка);

Миронова С.П. (доктор педагогічних наук, професор, проректор із наукової роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка);

Омельянович І.М. (виконавчий директор Української асоціації корекційних педагогів України, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова);

Лебедич Л.В. (доктор педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка)

Петрушов А.В. (кандидат медичних наук, доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка);

Притиковська С.Д (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дефектології і фізичної реабілітації Південноукраїнського національного університету імені К.Д. Ушинського, директор Одеського спеціального ЗДО № 193)

Спіріна І.В. (заступник голови Української асоціації практикуючих логопедів, директор КУ «Інклюзивно-ресурсний центр № 3» м. Миколаєва) та інші гості.

Під час конференції здійснювалась робота за такими напрямками (секціями):

  1. Сучасні розвиткові логотехнології діалогічного партнерства та виховання.
  2. Проблеми забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей із тяжкими порушеннями мовлення в умовах воєнного стану.
  3. Інноваційні корекційно-реабілітаційні та корекційно-розвиткові технології в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах online-супроводу та цифровізації освіти .
  4. Волонтерський супровід дитини з особливими освітніми потребами у період надзвичайних станів та соціальне партнерство в системі допомоги дітям з особливостями психофізичного розвитку.

Присутні стейкхолдери спеціальності 016 Спеціальна освіта висловили свої побажання щодо розвитку освітньої програми «Логопедія. Спеціальна психологія». Так, заступник директора з навчально-методичної роботи Державної реабілітаційної установи «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія» зазначила, що необхідно залучати студентів-магістрів до роботи в закладах освіти на посадах вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда за сумісництвом в період воєнного стану, поєднуючи виробничу практику і роботу на посаді.

Спіріна І.В., директор комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр № 3» м. Миколаєва, вчитель-логопед вищої категорії, вчитель-методист, порадила розширити тематику дипломних робіт технологічною складовою навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку в дистанційному режимі.

Волошина О.Б., директор закладу дошкільної освіти № 85, запропонувала ввести у вибіркову складову освітньої програми дисципліни «Цифровізація спеціальної освіти» та «Цифровізація корекційної роботи вчителя-логопеда».

Ляхова А. В., консультант логопеда комунальної установи «Новобузький інклюзивно-ресурсний центр» запропонувала ввести в тематику дипломних робіт магістрів дослідження іноземною мовою. Запропонувати керувати науковими дослідженнями іноземною мовою викладачам, які мають фахову освіту, або сертифікат на володіння іноземною мовою рівня В2. Також продовжити досвід виступів студентів на конференціях та сертифікатах іноземною мовою.

Сайдалімова Н.А., завідуюча Корабельного відділення Міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, зазначила, що в тематику дипломних робіт необхідно внести тему «Волонтерська діяльність як професійно-спрямована практика студентів-магістрів».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *