МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ-ПСИХОЛОГІВ «Можливості обробки емпіричних даних за допомогою Microsoft Excel»

21 лютого 2019 р. на кафедрі психології відбувся методичний семінар «Можливості обробки емпіричних даних за допомогою Microsoft Excel».  Учасники семінару: викладачі кафедри психології. Організатор методичного семінару: викладач кафедри психології МНУ імені В.О. Сухомлинського Л.А.Опанасенко.

Мета семінару: обговорення потенційних можливостей ефективної обробки емпіричних даних психологічних досліджень за допомогою Microsoft Excel та консолідація методичної діяльності викладацького складу кафедри щодо використання даного ресурсу у процесі підготовки майбутніх психологів до науково-дослідницької діяльності із застосуванням методів математичної статистики.

Завдання:

 • визначення кола практичних завдань, пов’язаних з емпіричними психологічними дослідженнями, які можна вирішити за допомогою програми Microsoft Excel;
 • обмін досвідом з методичних аспектів застосування Microsoft Excel у науковій роботі зі студентами-психологами;
 • розвиток і удосконалення навичок практичного використання Microsoft Excel для обробки та аналізу емпіричних даних.

ХІД РОБОТИ

І. ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК: ОБГОВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСАД РОБОТИ ПСИХОЛОГА З ЕЛЕКТРОННИМИ ТАБЛИЦЯМИ, ОБМІН ДОСВІДОМ

 1. Microsoft Excel як доступна, зручна та ефективна програма для роботи з електронними таблицями, що містять експериментальні дані
 2. Популярні функції Microsoft Excel для обробки та аналізу емпіричних результатів психологічних досліджень
 3. Різновиди операторів у Microsoft Excel та особливості їх застосування (арифметичні оператори, логічні оператори, оператори посилань)
 4. Методичні особливості здійснення математичних розрахунків у Microsoft Excel
 5. Основні труднощі у роботі й обмеження програми Microsoft Excel
 6. Пошук альтернативних рішень при обробці масивів даних експериментального дослідження психологічних явищ

ІІ. ПРАКТИЧНИЙ БЛОК: ПРОВЕДЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ MICROSOFT EXСEL

 1. Побудова формул в таблицях Microsoft Excel
 2. Розрахунки мір центральної тенденції та мір мінливості за допомогою Microsoft Excel (мода, медіана, середнє арифметичне, дисперсія)
 3. Використання майстра функцій при обробці емпіричних даних (критерій Пірсона, критерій Стьюдента)

ІІІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ МЕТОДИЧНОГО СЕМІНАРУ, ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ, ВИЗНАЧЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОЇ РОБОТИ НАД РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ

За результатами роботи учасників методичного семінару підготовлено детальні інформаційні матеріали.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *