Інформаційний пакет спеціальності

СОЦІАЛЬНА РОБОТА З РІЗНИМИ ГРУПАМИ КЛІЄНТІВ

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

СОЦІАЛЬНА І ДЕМОГРАФІЧНА СТАТИСТИКА

САМООРГАНІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

ЛЮДИНА В СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ

КУЛЬТУРА ПРАЦІ КЕРІВНИКА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ